KYBERKRIMINALITA NEZLETILÝCH

Pojmy jako kyberkriminalita, kyberšikana, kyberstalking apod. jsme si zvykli, bohužel, už slýchat téměř každý den. Když myslíme na naše potomky, máme obavy, aby se nestali objektem nějakého útoku. Ale každá mince má dvě strany. Co když se na kriminalitě v kyber prostoru podílejí právě naše děti?

 

PROGRAM

 • STAV KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V ČR A KYBERKRIMINALITA NEZLETILÝCH
 • KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET – PROGRAMY ZAMĚŘENÉ NA DĚTI VE VĚKU 11 – 15 LET
 • VNÍMÁNÍ KYBERKRIMINALITY  – PRŮZKUM MEZI  ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
 • JAK BEZPEČNĚ V KYBERPROSTORU
 • PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
 • MLADISTVÍ, NEJEN  OBĚTI KYBERKRIMINALITY, ALE TAKÉ  PACHATELÉ
 • VYHLÁŠENÍ VÍTĚZNÝCH PROJEKTŮ A UDĚLENÍ CEN NÁRODNÍHO KOLA ECPA 2017
 • A DALŠÍ

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: Doverville s.r.o.

Registrujte se ZDE.

Dotazy Vám ráda zodpoví paní Veronika Fáberová,


PROGRAM SEMINÁŘE

Přednášející:

Vrchní komisař, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV

kpt. Bc. Jakub Vinčálek

K Policii ČR nastoupil v říjnu 2001, a to na Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Velkou část svého profesního života strávil na oddělení tisku a prevence jako krajský koordinátor prevence a tiskový mluvčí. V
loňském roce změnil své služební zařazení a přestoupil na odbor kybernetické kriminality NCOZ.SKPV, kde se nadále mimo jiné věnuje preventivní činnosti.

Přednáška

STAV KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V ČR A KYBEKRIMINALITA NEZLETILÝCH

Informace o současném stavu kybernetické kriminality. Struktura kybernetické kriminality a nejnovější trendy. Nezletilí a madiství jako oběti, ale také jako pachatelé trestné činnosti. Nové informace k celoevropské kampani Europolu Say No! – ŘEKNI NE! Tato kampaň je zaměřená na online sexuální nátlak a vydírání dětí. Kazuistika.

 


Přednášející:

Zakladatel projektu Internetem Bezpečně

Roman Kohout

Vystudoval obor silnoproudá elektrotechnika. Od roku 2002 je policistou Policie ČR a v současnosti se specializuje na vyšetrování závažné kybernetické trestné činnosti. Od roku 2013 se věnuje preventivní činnosti na základních a středních školách v Karlovarském kraji prostřednictvím preventivních akcí Policie České republiky. V roce 2016 založil projekt Internetem Bezpečně, v rámci kterého si formou různorodých vzdělávacích aktivit klade za cíl zvýšit povědomí uživatelů o rizicích v internetovém prostředí, o kterých informuje na svých webových stránkách a vzdělávacích akcích. Tímto se snaží předcházet následkům těchto hrozeb, případně snížit množství protiprávního jednání páchaného v kyberprostoru.

Přednáška

INTERNETEM BEZPEČNĚ

Je prakticky nemožné představit si, že by se dnes člověk obešel bez moderních technologií a nemyslím tím jen brouzdání po sociálních sítích. Žijeme ale v době, kdy technologické vymoženosti svou nabídkou a sofistikovaností dávno předběhly znalosti běžného uživatele, který je ve světě technologie konfrontován s neustále opakující se situací:”sotva jsem se naučil ovládat jednu službu, je třeba se již učit další, složitější.” A to jsem se ještě pořád nedotkl roviny aktivit kybernetických predátorů, kteří mají schopnosti ušít své podvodné praktiky své oběti doslova na míru. Zasadit se tedy za bezpečnější užívání virtuálního světa bežným uživatelem cití přednášející jako svou povinnost a představí Vám svůj projekt Internetem Bezpečně.


Přednášející:

Vrchní komisař oddělení kybernetické kriminality

kpt. Ing. Mgr. Tomáš Daňhelka

Středočeského kraje

Vystudoval Policejní akademii ČR obor bezpe

Středočeského kraje

Vystudoval Policejní akademii ČR obor bezpečnostně právní studia a získal titul Mgr. Na České zemědělské univerzitě v Praze vystudoval obor Informatika, titul Ing. a 4 roky učil na 2. stupni základní školy předměty Informatika, Matematika, Fyzika. Dalších 5 let působil jako Lektor vzdělávacích kurzů ICT pro dospělé. K Policii nastoupil v roce 2006, kde prošel řadou funkcí až do současné pozice, na které pracuje od roku 2016.

čnostně právní studia a získal titul Mgr. Na České zemědělské univerzitě v Praze vystudoval obor Informatika, titul Ing.

4 roky učil na 2. stupni základní školy předměty Informatika, Matematika, Fyzika. Dalších 5 let působil jako Lektor vzdělávacích kurzů ICT pro dospělé. K Policii nastoupil v roce 2006, kde prošel řadou funkcí až do současné pozice, na které pracuje od roku 2016

Přednáška

VNÍMÁNÍ KYBERKRIMINALITY  – PRŮZKUM MEZI  ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Co žáci považují za kyberkriminalitu? Jakého kyberkriminality se sami dopouštějí? Je prevence kyberkriminality zaměřena na aktuální problémy?

Představení výzkumu, kterého se zúčastnilo přes 10% žáků druhého stupně základních škol ve Středočeském kraji.


Přednášející:

Koordinátorka prevence Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje

kpt. Mgr. Zdeňka Procházková

Mgr. Zdeňka Procházková vystudovala Pedagogickou fakultu a Fakultu sportovních studií na Masarykově univerzitě v Brně. V letech 2003 – 2008 působila na základní škole v Moravském Krumlově jako učitelka na druhém stupni ZŠ. V roce 2008 nastoupila do služebního poměru na Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení Brno – výstaviště. V roce 2009 přešla na pozici preventistky pro Brno venkov na Preventivně informační skupině Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a ve stejném roce začala působit ve funkci koordinátorky prevence Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, tu vykonává dodnes.

Přednáška

JAK BEZPEČNĚ V KYBERPROSTORU

Co je kyberšikana? Jak předejít nástrahám internetu a sociálních sítí? Jak si správně nastavit profil na sociálních sítích? Na všechny tyto otázky i na mnohé další naleznete odpověď i díky našemu preventivnímu projektu Bezpečně v kyberprostoru. Projekt běží již od roku 2011 a díky aktivitě pracovní skupiny má mnoho výstupů (besedy, semináře pro všechny věkové kategorie, výukové dvd pro pedagogy, webové stránky, komiks, každoročně vyhlašovaná soutěž a mnoho dalších). Neustále se snažíme reagovat na aktuální dění a vymýšlíme k projektu nové a nové aktivity. Jako zásadní novinku bych si dovolila představit i mobilní aplikaci Pozor na triky, kterou se nám v uplynulých dnech podařilo dokončit a uvést do provozu.

 


Přednášející:

Koordinátorka v Národním bezpečnostním týmu CSIRT.CZ

Věra Mikušková

Vystudovala obor Bezpečnostně strategická studia na Policejní akademii ČR. Ještě v průběhu studií navštěvovala dva CSIRT (Computer Security Incident Response Team) týmy jako stážistka. V Národním bezpečnostním týmu CSIRT.CZ poté zůstala pracovat na projektu Safer Internet v rámci kterého má na starosti jak koordinaci, tak realizaci osvětových aktivit a projektů.

Přednáška

PRAKTICKÉ PŘÍPADY NEZÁKONNÉHO JEDNÁNÍ NA INTERNETU A OSVĚTOVÉ AKTIVITY SDRUŽENÍ CZ.NIC

V rámci přednášky posluchači uslyší příběhy, se kterými jsme se setkali v rámci projektu Safer Internet. Dozví se, jak probíhá typický kybergrooming, že se nevinná fotografie zaslaná ze srandy může změnit v návštěvu Policie a také jak důležité je mít správně zabezpečená svá zařízení. V neposlední řadě se posluchači seznámí s osvětovými aktivitami sdružení CZ.NIC.

 


Přednášející:

Ředitel odboru Prevence kriminality MV ČR

JUDr. Michal Barbořík

JUDr. Barbořík vystudoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze, kde v roce 2006 zakončil rigorózní zkouškou. V letech 2003 – 2006 působil v Kanceláři Poslanecké sněmovny jako poradce místopředsedy PS PČR v oblasti bezpečnosti. V roce 2006 nastoupil na MV ČR, kde působí dodnes. Prošel zde řadou funkcí, od vedoucího oddělení v rámci Kanceláře MV až po současně zastávanou pozici ředitele Odboru prevence kriminality.

Přednáška

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZNÝCH PROJEKTŮ A UDĚLENÍ CEN NÁRODNÍHO KOLA ECPA 2017

Evropská cena prevence kriminality (ECPA) je udílena Evropskou sítí prevence kriminality (EUCPN), jež je mezinárodní platformou propojující místní, národní a evropské úrovně prevence kriminality  a podporující sdílení dobré praxe. ECPA každoročně oceňuje nejlepší evropský projekt na poli prevence kriminality. Česká republika do soutěže každým rokem vysílá svého zástupce, který se umístí na prvním místě v národním kole. Tématem ECPA 2017 byla bezpečnost v kyberprostoru a finále se uskutečnilo v estonském Tallinnu.


SEMINÁŘEM VÁS PROVEDE

 -
Vrchní ministerský rada odboru prevence kriminality MV ČR

JUDr. Tomáš Koníček

Celou svou profesní kariéru zasvětil prevenci kriminality, ochraně majetku a osob, řešení krizových situací a ochraně měkkých cílů v bezpečnostních složkách státu (MV a Policie). Je spoluautorem celostátního programu Bezpečná lokalita. Je předsedou Technické normalizační komise č. 148 Prevence kriminality a ochrana obyvatelstva při ÚNMZ, spoluautorem norem v oblasti prevence kriminality CEN/TC 325. Dr. Koníček je autorem a spoluautorem řady odborných publikací a metodik v oblasti bezpečnostních standardů řešení krizových situací.

Pořadatelé

Organizační zajištění

Organizační pokyny

ČAS A MÍSTO:
06. 06. 2018 | 09:00 - 15:00 | Ministerstvo Vnitra ČR, sál č. 088

hodiny
REGISTRACE
8:00 hod.
ZAHÁJENÍ
09:00
PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ
15:00
Ikonka parking PARKOVÁNÍ

Placené parkoviště v Kostelní ulici, max.doba stání 6 hodin, více informací ZDE.

Ve vzdálenosti 600m (cca 7min chůze) se nachází Podzemní parkoviště Letná, info ZDE.

ikonka občerstveníOBČERSTVENÍ

Pro účastníky je zajištěno občerstvení v průběhu celého dne.

ADRESA
Ministerstvo Vnitra ČR, sál č. 088, Nad Štolou 3, Praha 7, Letná
MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU

Tramvaj č. 1, 8, 12, 25, 26 – stanice Korunovačnínahrávám mapu....REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / PŘIHLÁŠKA

KYBERKRIMINALITA NEZLETILÝCH

Ceny jsou bez 21% DPH
Pro přidání více účastníků vyberte jednoduše požadovaný počet vstupenek.

MV, Policie ČR, HZS 0,-Kč
Studenti 413,-Kč
Školy - členové ABŠ 980,-Kč
Krajské úřady a organizace zřízené krajem, města, obce a jimi zřízené organizace, městská policie, státní a centrální úřady, ministerstva 1.400,-Kč
Standardní vstupenky 2.100,-Kč

UPOZORNĚNÍ: Z akce bude pořízena fotodokumentace.

Zásady ochrany osobních údajů

společnost Doverville, s.r.o, IČ 24231771 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů (dále jen Zákon 101) v souvislosti s hladkým zajištěním  pořádaných akcích (kurzů, seminářů a konferencí) zpracovává tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení osoby, která se registruje na kurz/seminář/konferenci
 • Jméno a příjmení osoby, která svým jménem registruje své kolegy na kurz/seminář/konferenci
 • Telefon a e-mail na registrovaného, případně registrujícího
 • Název vysílající organizace, její IČO, DIČ a fakturační adresu. Pokud je to relevantní tak i číslo objednávky ve Vaší organizaci
 1. Jméno, příjmení a spojení na registrovanou osobu nebo osobu registrující je důležité z důvodu možnosti oznámení klientovi upřesňujících informací nebo nahlášení změn (například při náhlém onemocnění přednášejícího). Jméno a příjmení také sbíráme z důvodů možného vystavení certifikátu nebo osvědčení pro registrované posluchače. Tato data uchováváme po dobu 5 let, máme zkušenost, že klienti se na naše akce často vrací.
 2. Informace o vysílající organizaci registrovaného sbíráme za účelem řádného vystavení účetního dokladu – faktury. Tato fakta uchováváme po dobu stanovenou příslušnou legislativou.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • CZ, s.r.o.
 • Solitea Česká republika, a.s.
 • SurveyMonkey UK Ltd.
 • Michal Penz, daňový poradce
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, sužeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 1. Zároveň bychom Vás chtěli informovat, že v průběhu akce může být pořízen audiovizuální záznam (fotografie a případně video). Fotografie nebo video bude sloužit pouze pro propagační účely Správce k prezentaci výstupů z akce.
 2. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • Stanoveným způsobem požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
 • Stanoveným způsobem vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • Stanoveným způsobem požádat o výmaz těchto osobních údajů