BEZPEČNOSTNÍ PŘÍPRAVA OUTDOOR KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

Blíží se doba outdoorových akcí. Přijďte se dozvědět, jak na nich zajistit bezpečnost. Oceníte praktické zaměření semináře, na kterém vystoupí přednášející s bohatými zkušenostmi z praxe.

Seminář je určen pro:

 • Pracovníky měst a obcí zodpovědných za organizování různých kulturních, společenských a sportovních akcí
 • Zástupce kulturních domů, referenty kultury
 • Bezpečnostní manažery a manažery prevence kriminality
 • Zástupce produkčních a eventových agentur
 • Pracovníky Policie ČR, Městských a obecních policií
 • Provozovatele outdoor akcí

Program semináře:

 • Bezpečnostní přípravy outdoor akcí
 • Počasí a jeho vliv na hladký průběh akce – příprava náhradních variant a zajištění zdravotní péče v návaznosti na předpověď počasí
 • Lokace a infrastruktura – doprava, parking, navigační systém apod.
 • BOZP a PO na outdoor akcích
 • Obecní vyhlášky a platná relevantní legislativa
 • Spolupráce se všemi zainteresovanými složkami
 • Rozbor praktických příkladů

Z akce bude pořízena fotodokumentace.

Cíl semináře:

Seminář je velmi prakticky zaměřen a dotýká se těch nejproblematičtějších věcí z oblasti přípravy bezpečnosti outdoor akcí. Seminář si klade za cíl prakticky vybavit posluchače dobrými radami a návody před zahájením letošní sezóny outdoor akcí.


PROGRAM SEMINÁŘE

Přednášející:

Jednatelka bezpečnostně poradenské a vzdělávací společnosti Doverville s.r.o.

Veronika Fáberová

Je předním odborníkem v oboru komerční bezpečnosti a prevence kriminality. Věnuje se poradenství a oborovému vzdělávání především v oblasti ochrany měkkých cílů a prevence kriminality s tímto související. Je autorkou řady vzdělávacích programů. Za svoji profesionální dráhu zastávala četné vedoucí funkce a vedla bezpečnostní týmy řady mezinárodních a národních projektů, jako jsou například návrh a výstavba bezpečnostního systému Sazka Arény a Eden Arény, změna poskytovatele bezpečnostních služeb u ČSA, kompletní bezpečnostní opatření pro Mistrovství světa v ledním hokeji 2015.

Přednáška

 • Bezpečnostní přípravy na outdoor akce
 • Počasí a jeho vliv na hladký průběh akce – příprava variant, zajištění zdravotní péče, pitný režim apod.
 • Triky bezpečnostních služeb
 • Lokace a infrastruktura – doprava, parking, navigační systém apod.
 • Obecní vyhlášky
 • Kazuistika – řada příkladů z praxe
·

Přednášející:

Zkušený praktik na BOZP a PO

Ing. Roman Netušil

Přednáška

 • Protipožární zajištění a nejčastější chyby (catering, grily, vařiče, otevřený oheň, umělečtí kováři, uskladnění hořlavin apod.)
 • Únikové trasy, evakuace, průchodnost prostupů apod.
 • Osvětlení, zajištění kabeláže, úrazy a první pomoc
 • Potřebná dokumentace
 • Kazuistika – řada příkladů z praxe

Přednášející:

Founder & Head of Production, PS:Events s.r.o.

Martin Královič

Přednáška

 • Mobilní operační dispečink (control room) a jeho možnosti nasazení
 • Crowd safety management (bezpečnost a usměrňování většího počtu návštěvníků)
 • Kazuistika – řada příkladů z praxe

Organizační zajištění

Organizační pokyny

ČAS A MÍSTO:
23. 05. 2018 | 09:00 - 15:00 | Hospodářská komora ČR, Florentinum

hodiny
REGISTRACE
8:30 hod.
ZAHÁJENÍ
09:00
PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ
15:00
Ikonka parking PARKOVÁNÍ

Automobilem příjezd po pražské severojižní magistrále. Do podzemních garáží Florentinum se vjíždí z ulice Na Florenci.

Další možnost střednědobého parkování Parkoviště na Florenci, více informací ZDE.

V docházkové vzdálenosti asi 5 minut k dispozici parkoviště Millennium, rezervace na ZDE.

ikonka občerstveníOBČERSTVENÍ

Pro účastníky je zajištěno občerstvení v průběhu celého dne.

ADRESA
Hospodářská komora ČR, Florentinum, Na Florenci 2116/15, Praha 110 00 Florenc
MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU

Metro – metro B stanice Náměstí Republiky, metro C stanice Florenc

Tramvaj – č. 2, 3, 6, 14, 24, 26 stanice Masarykovo nádraží

Vlakem – Masarykovo nádražínahrávám mapu....REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / PŘIHLÁŠKA

Rerervace jsou již uzavřeny.

Kontaktujte rovnou Veroniku Fáberovou na e-mailu faberova@doverville.cz