REALIZOVANÉ AKCE

Nárůstu agresivity návštěvníků dochází i ve veřejných knihovnách.
Víte o tom, že na stejnou úroveň, jakou zastává policie, je v případě zaměstnanců postaven jejich zaměstnavatel a že na tomto úseku má stejná oprávnění jako policejní orgán?
Na semináři se dozvíte informace o měkkých cílech a dotacích vypsaných v rámci odboru zdravotnictví. Seznámíte se s problematikou vypracování potřebné dokumentaci od bezpečnostních návrhů, různých posouzení, strategických bezpečnostních dokumentů. Jak zpracovat provozní dokumentaci, například Provozní řád nebo Návštěvní řád.
Na semináři se dozvíte informace o měkkých cílech a dotacích vypsaných v rámci odboru zdravotnictví. Seznámíte se s problematikou vypracování potřebné dokumentaci od bezpečnostních návrhů, různých posouzení, strategických bezpečnostních dokumentů. Jak zpracovat provozní dokumentaci, například Provozní řád nebo Návštěvní řád.
Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Technické prostředky a zabezpečení objektů a veřejných prostranství, která bude zaměřená na různé aspekty ochrany měkkých cílů, především pak použití bezpečnostních technologií pro prevenci kriminality veřejných prostranství a budov
Na semináři se dozvíte informace o měkkých cílech a dotacích vypsaných v rámci odboru kultury. Seznámíte se s problematikou vypracování potřebné dokumentaci od bezpečnostních návrhů, různých posouzení, strategických bezpečnostních dokumentů. Jak zpracovat provozní dokumentaci, například Provozní řád nebo Návštěvní řád.
Bezpečnostní přípravy eventu a jeho místa konání z pohledu různých zainteresovaných stran.
Na semináři odborníci budou prezentovat zejména problematiku CPTED – Prevence kriminality prostřednictvím environmentálního designu. Koncept CPTED se řadí především do oblasti prevence kriminality, je vhodné k jeho strategiím přihlédnout i při řešení problémů z pohledu ochrany měkkých cílů.
Ochrana měkkých cílů se v poslední době stala často diskutovanou otázkou a to nejen mezi úzkou odbornou veřejností. Ministerstvo vnitra vydalo dvě nové metodiky ke zpracování dvou základních dokumentů – „Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle“ na který navazuje „Bezpečnostní plán měkkého cíle“. Na semináři se seznámíte blíže s celou problematikou vyhodnocení ohroženosti a následné vypracování bezpečnostního plánu.
Na semináři se dozvíte informace o měkkých cílech a dotacích vypsaných v rámci odboru dopravy. Seznámíte se s problematikou vypracování potřebné dokumentaci od bezpečnostních návrhů, různých posouzení, strategických bezpečnostních dokumentů. Jak zpracovat provozní dokumentaci, například Provozní řád nebo Návštěvní řád.
Víte jak určit priority, který z měkkých cílů je více ohrožen? Umíte vyhodnotit, jak a čím jsou měkké cíle ohroženy? MV ČR vydalo v letošním roce Metodiku – Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle. Seminář bude zaměřen na osvětlení doporučených postupů. Společně si zkusíme metodiku uplatnit na cvičných příkladech. Cílem semináře je seznámit posluchače s metodikou a prakticky jim objasnit postup při zpracování analýzy rizik.
Poslední dobou je velmi populární pořádat různé kulturní, sportovní a společenské akce, především pak akce venku, pod širým nebem. Jedná se o různé letní festivaly, výroční trhy, sportovní závody, open air koncerty, festivaly, přehlídky apod. Akce se pořádají v každé sezóně. Víte, jaké výhody a nevýhody má každá z nich? Fenomén počasí dokáže pořadatelům připravit nejednu horkou chvilku a také může vážným způsobem ohrozit…
Poslední dobou je velmi populární pořádat různé kulturní, sportovní a společenské akce. Pořadateli jsou různé organizace, obce, sdružení nebo kluby. Víte jak správně zajistit bezpečnost na Vámi pořádaných akcí? Víte, jaké jsou Vaše zodpovědnosti jako pořadatele z hlediska bezpečnosti?
Veřejné budovy a veřejná prostranství jsou často cílem různých útoků, nejen teroristických, ale i jednotlivců ať již psychicky nemocných nebo nespokojených a agresívních. Jak se postarat o bezpečnost pracovníků i návštěvníků takových prostor? Jaké existují mechanismy a systémy ochrany?
Na semináři se dozvíte informace o měkkých cílech a dotacích vypsaných v rámci odboru kultury. Seznámíte se s problematikou vypracování potřebné dokumentaci od bezpečnostních návrhů, různých posouzení, strategických bezpečnostních dokumentů. Jak zpracovat provozní dokumentaci, například Provozní řád nebo Návštěvní řád.
Víte jak určit priority, který z měkkých cílů je více ohrožen? Umíte vyhodnotit, jak a čím jsou měkké cíle ohroženy? MV ČR vydalo v letošním roce Metodiku – Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle. Seminář bude zaměřen na osvětlení doporučených postupů. Společně si zkusíme metodiku uplatnit na cvičných příkladech. Cílem semináře je seznámit posluchače s metodikou a prakticky jim objasnit postup při zpracování analýzy rizik.
Poslední dobou je velmi populární pořádat různé kulturní, sportovní a společenské akce, především pak akce venku, pod širým nebem. Jedná se o různé letní festivaly, výroční trhy, sportovní závody, open air koncerty, festivaly, přehlídky apod. Akce se pořádají v každé sezóně. Víte, jaké výhody a nevýhody má každá z nich? Fenomén počasí dokáže pořadatelům připravit nejednu horkou chvilku a také může vážným způsobem ohrozit…
Moderní doba a technologie nám umožňují rychle komunikovat, hodně cestovat, zveřejňovat fotky a informace o sobě atd. To s sebou přináší nová bezpečnostní rizika a druhy hrozeb. Ačkoliv je situace v ČR v současné době stabilizovaná, rizika a hrozby nikam nemizí a je potřeba se na ně připravit. Lidé jsou nejvíce ohroženi na tzv. měkkých cílech. Co to vlastně jsou měkké cíle? Jak zajistit jejich bezpečnost? A je to vůbec možné?
Poslední dobou je velmi populární pořádat různé kulturní, sportovní a společenské akce. Pořadateli jsou různé organizace, obce, sdružení nebo kluby. Víte jak správně zajistit bezpečnost na Vámi pořádaných akcí? Víte, jaké jsou Vaše zodpovědnosti jako pořadatele z hlediska bezpečnosti?
Veřejné budovy a veřejná prostranství jsou často cílem různých útoků, nejen teroristických, ale i jednotlivců ať již psychicky nemocných nebo nespokojených a agresívních. Jak se postarat o bezpečnost pracovníků i návštěvníků takových prostor? Jaké existují mechanismy a systémy ochrany?
Prakticky zaměřený seminář, kde se s předními odborníky v bezpečnosti budeme zabývat problematikou hrozeb terorismu a mimořádnými událostmi v ČR a dotkneme se i řady citlivých témat, možnosti teroristických útoků při cestách do zahrančí.
Moderní doba a technologie nám umožňují rychle komunikovat, hodně cestovat, zveřejňovat fotky a informace o sobě atd. To s sebou přináší nová bezpečnostní rizika a druhy hrozeb. Ačkoliv je situace v ČR v současné době stabilizovaná, rizika a hrozby nikam nemizí a je potřeba se na ně připravit. Lidé jsou nejvíce ohroženi na tzv. měkkých cílech. Co to vlastně jsou měkké cíle? Jak zajistit jejich bezpečnost? A je to vůbec možné?
Představíme Vám unikátní systém mobilního dispečinku ze Slovenska, který lze zapůjčit na dobu konání akce. Prakticky Vám poradíme jak zajistit BOZP a PO na venkovních akcích, budeme se věnovat problematice cateringu na otevřených ohních, evakuačním plánům, průchodností bran, dostatečným nočním osvětlením, zajištěním hygieny a zdravotní pomoci, přípravou bezpečnostní dokumentace a další.
Víte o tom, že na stejnou úroveň, jakou zastává policie, je v případě zaměstnanců postaven jejich zaměstnavatel a že na tomto úseku má stejná oprávnění jako policejní orgán?
Na semináři odborníci prezentovali zejména oblast praktického naplňování norem v bezpečnostních systémech, jejich přípravu a tvorbu. Dále diskutovali o bezpečnosti měkkých cílů: škol, nemocnic a veřejných prostranství či o kontrolních bezpečnostních technologiích. Seminář se též dotkl velmi aktuálního tématu GDPR, tentokrát z pohledu provozování kamerových systémů.
V oblasti bezpečnostní kontroly nebo monitoringu je důležité nejen zodpovědně vybrat bezpečnostní techniku, ale také velkou pozornost věnovat i její obsluze. Bez kvalifikované a průběžně proškolované obsluhy se sebelepší technika stává jen zbytečnou investicí. Důvodem nedostatečně kvalifikované obsluhy je pravděpodobně nízká priorita, která je výcviku operátorů přisuzována – a to i přesto, že výcvik není nijak drahá záležitost a pohybuje se v řá…
Víte o tom, že na stejnou úroveň, jakou zastává policie, je v případě zaměstnanců postaven jejich zaměstnavatel a že na tomto úseku má stejná oprávnění jako policejní orgán?
Seminář má za cíl seznámit posluchače s aktuálními novinkami pro rok 2018, podat ucelený přehled o platné legislativě a normách (včetně GDPR). Informovat posluchače o trendech v dalším vývoji těchto technologiích a jejich integrace do různých, nejen bezpečnostních systémů. V neposlední řadě provést novinkami na trhu.
Konference je velmi prakticky zaměřena a dotýká se těch nejproblematičtějších oblastí, jako je například role pověřence nebo jak nakládat s kamerovými záznamy. Posluchači odejdou s konkrétní odpovědí na jejich otázku, kterou jim poskytnou skuteční odborníci v oblasti ochrany osobních údajů s velkou praxí.
ODBORNÝ KURZ S PRAKTICKÝMI UKÁZKAMI VEDENÝ ODBORNÍKY NA PADĚLKY CERTIFIKOVANÝMI ČNB
Jak GDPR ovlivní provozovatele kamerových systémů? Bez kamerových systémů bychom si dnes již těžko dovedli představit bezpečnost měst, podniků, ale mnohdy i soukromých objektů a domů. Technika zaznamenávající obraz i zvuk je nyní dostupná všem v různých typech zařízení. Od profesionálních kamerových pozic až po kamery v telefonech, dronech či na palubních deskách našich automobilů. Různým způsobem také přistupujeme ke zpracování a uchovávání záznam…
ODBORNÝ KURZ S PRAKTICKÝMI UKÁZKAMI VEDENÝ ODBORNÍKY NA PADĚLKY CERTIFIKOVANÝMI ČNB
Jak GDPR ovlivní provozovatele kamerových systémů? Bez kamerových systémů bychom si dnes již těžko dovedli představit bezpečnost měst, podniků, ale mnohdy i soukromých objektů a domů. Technika zaznamenávající obraz i zvuk je nyní dostupná všem v různých typech zařízení. Od profesionálních kamerových pozic až po kamery v telefonech, dronech či na palubních deskách našich automobilů. Různým způsobem také přistupujeme ke zpracování a uchovávání záznam…
Na semináři se dozvíte řadu praktických informací týkající se předcházení mimořádných událostí, opatření na ochranu měkkých cílů. Provedeme Vás novinkami bezpečnostních technologií, ale také jak zabránit šíření strachu a paniky při nastání mimořádné události.
Víte o tom, že na stejnou úroveň, jakou zastává policie, je v případě zaměstnanců postaven jejich zaměstnavatel a že na tomto úseku má stejná oprávnění jako policejní orgán?
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ve spolupráci s odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra a Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, z. s., Vás zvou na SEMINÁŘ APLIKACE TECHNICKÝCH NOREM V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY
08. 12. 2016
Plošný výpadek elektrické energie představuje v současné době jednu z nejzávažnějších hrozeb pro všechny moderní státy, mezi které se řadí i Česká republika. Na semináři přednesou své přednášky zástupci energetických a rozvodných podniků, Policie ČR, Hasiči, ale i další odborníci specializující se na problematiku BLACKOUT.
Seminář je zaměřen na moderní trendy a současné možnosti vzdáleného monitoringu. Dozvíte se, jak a podle čeho lze rozpoznat kvalitní monitorovací středisko a odpoledne společně jedno takové moderní centrum navštívíme. Dnes si ale moderní monitorovací centrum nelze představit bez nejmodernější techniky. Kamerové systémy jsou v současnosti jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících se bezpečnostních technologíí a k modernímu operačnímu centru neodmysliteln…
Cílem semináře je především informovat účastníky o nejnovějších trendech a novinkách v oblasti kontroly vstupů a vjezdů, docházkových systémů, integrace domovních telefonů do bezpečnostního systému, použití prvků biometrie a dalších novinkách v oblasti ACS.
Evropská migrační krize je snad nejdiskutovanějším tématem posledního roku. Členské státy EU přijaly v roce 2015 přes 1,2 milionu žádostí o azyl. Při pražské demonstraci pro a proti imigraci musela policie nasadit těžkooděnce a uzavřít několik ulic. Tomuto žhavému a ožehavému tématu je věnován další z řady našich bezpečnostních seminářů – „Migrační vlna a její bezpečnostní vliv“.

SEMINÁŘE

AKTUÁLNÍ KURZY

Žádné události