Konference 60 dní do GDPR pro školy a školská zařízení