Koordinační schůzka vedení Evropské technické normalizační komise CEN/TC 325

Ve středu, dne 15.5.2024, se konala neformální „Crime prevention through building, facility and area design“, které je již 7. rokem pod českými „křídly“.
Této schůzky se zúčastnila předsedkyně komise paní Alena Šimková (na fotografii uprostřed), tajemník komise pan Ing. Stefan Krebs PhD. (na fotografii vlevo vepředu), konvenorka pracovní skupiny WG 3 „Building design“ paní Veronika Fáberová (na fotografii vpravo vepředu), sekretář téže pracovní skupiny pan Ing. Miroslav Čermák (na fotografii vpravo vzadu) a také nový český člen téže pracovní skupiny pan Mgr. Filip Gundza, MBA (na fotografii vlevo vzadu).

Cílem tohoto jednání bylo hned několik důležitých bodů. Mimo organizační a personální záležitosti (úspěšné znovujmenování role předsedkyně komise a konvenorky pracovní skupiny 3) byla projednána příprava následujícího plenárního zasedání komise, které se bude konat 15.10.2024 již po několikáté v Praze.
Dále byly diskutovány kroky k úspěšnému zapojení pracovní skupiny WG 3 do nového projektu „Smart Standards“, který vede Evropský výbor pro normalizaci (CEN). Jedná se o novou platformu, ve které budou normy a další normalizační dokumenty vytvářeny v tzv. „živém prostředí“. Velkým tématem jednání byla také nová pracovní položka (Technická specifikace) pracovní skupiny WG 3 s pracovním názvem „Security by design: The management and operation of publicly accessible buildings to ensure a safe and secure environment“, na které členové WG 3 začínají intenzivně pracovat a také revize normy (Part 1 – Vocabulary) pracovní skupiny WG 1 „Teminology, principles and process“, která je nyní v závěrečné fázi. V neposlední řadě byly projednány návrhy společných aktivit a akcí v oblasti prevence kriminality, plánování městské výstavby a koncepce CPTED (nový přístup k řešení bezpečnosti a ochrany měkkých cílů veřejných a komerčních budov) ve spolupráci s MV ČR, Policií ČR, městskými částmi Prahy a dalšími zainteresovanými stranami, které by se měly konat na podzim tohoto roku.


Soukromé bezpečnostní služby-aktuální problémy a jejich možná řešení

Ministerstvo vnitra v rámci své působnosti pro oblast vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku analyzuje také oblast soukromých bezpečnostních služeb. V předkládaném materiálu jsou v této oblasti identifikovány příležitosti k posílení vnitřní bezpečnosti zejména potřeba posílení bezpečnosti dodavatelského řetězce, posílení zabezpečení měny při zpracování hotovosti soukromými bezpečnostními službami, reakce na kriminalitu podnikatelů a zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb. Mezi další výzvy v oblasti soukromých bezpečnostních služeb jsou identifikovány snahy o nežádoucí privatizaci veřejné moci, veřejné zakázky na bezpečnostní služby za dumpingovou cenu a konečně také neefektivně nastavené podmínky odborné způsobilosti k získání koncese. Všechny tyto výzvy jsou blíže popsány v předkládaném materiálu včetně návrhu řešení.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 27.5. 2024

Materiály včetně formuláře naleznete zde.


Nácvik v ústeckém areálu univerzity

V úterý 23.04.2024 proběhlo taktické cvičení v areálu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Nácviku situace, kdy čelí střelci se zúčastnila stovka policistů, záchranáři, hasiči a zaměstnanci univerzity, včetně akademiků.

Hlavním cílem bylo si ověřit postupy při těchto mimořádných událostí, prověřit rychlost a včasnost zásahu a v neposlední řadě ověřit součinnost s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Více detailu o nácviku naleznete zde.

 


Ředitelské volno pro posílení bezpečnosti

Ve středu 27.03.2024, v rámci ředitelského volna proběhlo bezpečnostní školení pedagogických i nepedagogických zaměstnanců ZŠ a MŠ pro TP Liberec. Účastnici, převážně ženy, se učili jak reagovat  na verbální agresi, jak se ubránit útočníkovi, atd. Aktivně se seznámili s metodikou USB. I několik AHA momentů se objevilo. I přes vážnost tématu se celý den nesl ve velmi přátelské atmosféře.


Proaktivní ochrana v ambulancích

O víkendu 24.02.2024 proběhlo školení na téma „Proaktivní ochrana v ambulancích“. Vzdělávací kurz pořádala Česká lékařská komora v Praze. Lektorka Veronika Fáberová se zaměřila na otázky např. jak rozpoznat blížící se bezpečnostní problém nebo jaká je typologie pachatelů. Účastníci ze školení odcházeli na tolik spokojení, že na podzim pro ně připravíme další kurz na aktuální otázky bezpečnosti.

 

Veronika při práci

 

 

CO MOHOU UDĚLAT ŠKOLY PRO OKAMŽITÉ ZVÝŠENÍ SVÉ BEZBEČNOSTI

CO MOHOU UDĚLAT ŠKOLY PRO OKAMŽITÉ ZVÝŠENÍ SVÉ BEZPEČNOSTI:

  1. Nastavit, a hlavně dodržovat svá REŽIMOVÁ OPATŘENÍ.

To jsou ty pokyny ředitele, k zavírání různých dveří, které každá škola má stanovené. V době mimo příchodu/odchodu žáků do/ze školy mít budovu zavřenou a vést přehled i o všech návštěvách a lidech, kteří se pohybují v prostorech školy třeba při pronájmech tělocvičny.

 

  1. VYŠKOLIT (INFORMOVAT) PEDAGOGICKÉ I NEPEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY na postupy, jak se chovat při nebezpečných situacích: Nadrilovat s nimi postup UTEČ – SCHOVEJ SE – BOJUJ/INFORMUJ. ZDE  je prolink na naši základní brožuru postupu. Informovat je jakým způsobem mají informovat žáky/studenty o možných hrozbách a jakým způsobem je na různá nebezpečí škola připravena.
  1. Prověřit systém KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ a seznamu SPOJENÍ. Každá škola by měla mít zpracovaný bezpečnostní plán, včetně kroků a opatření, jak postupovat v případě různých bezpečnostních krizí. Je potřeba takové plány pravidelně aktualizovat, včetně plánů spojení.

 

Jaký by měl být další postup ve zvýšení bezpečnosti školy:

  1. Provést BEZPEČNOSTNÍ AUDIT. Audit Vám provedou bezpečnostní odborníci. Pozn. Toho pravého poznáte podle toho, jak Vám odpoví na otázku, kolik auditů a na kterých školách již audit provedl.

 

  1. Zpracujte nebo si nechte zpracovat ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACI, kterou by škola měla mít a seznamte s ní všechny vaše pracovníky.

 

  1. Navažte dobrou spolupráci s místní Policií České republiky. Mohou Vám se spoustou věcí pomoci i poradit.

 

  1. Proveďte PRAKTICKÝ NÁCVIK na jednání při nebezpečných situacích se všemi pedagogickými i nepedagogickými pracovníky. Zařaďte praktické nácviky do pravidelného seznamu školení Vašich zaměstnanců., Vše se musí po čase zopakovat. Existuje řada firem, které pro Vás praktický nácvik zorganizují.

 

  1. Připravte si PLÁN BUDOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RESILIENCE ŠKOLY a nechte ho odsouhlasit Vašim zřizovatelem. Plán potřebných opatření a investic Vám vyplyne z bezpečnostního auditu. Nebojte se bezpečnostní technologie. Není potřeba hned nakupovat detekční rámy. Existují bezpečnostní technologie, které jsou nyní již cenově dostupnější a které Vám hodně pomohou.

 

  1. Prověřte POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁNY školy. Naplánujte i alternativní únikové trasy a pravidelně je i se žáky/studenty nacvičujte.

 

  1. NENACVIČUJTE S DĚTMI postup pro postup UTEČ – SCHOVEJ SE – BOJUJ/INFORMUJ. Nácviky jsou důležité především pro dospělé, aby oni sami se dokázali uklidnit a smysluplně a bezpečně jednat.

21.12. 2023 Veronika Fáberová


Neřešme bezpečnost až po průšvihu

„Neřešme bezpečnost až po průšvihu“ je název článku , který vyšel v listopadovém čísle měsíčníku KOMORA, Váš průvodce podnikání, ve speciální příloze Podnikání a bezpečnost. Veronika Fáberová, jednatelka společnosti Doverville, s.r.o.  se v rozhovoru zamýšlí nad aktuální bezpečnostní situací nejen ve světě, ale i u nás. Upozorňuje na fakt, že je kladen více důraz na bezpečnost majetku než bezpečnost lidí. Celý rozhovor si můžete přečíst zde, od str. 60.