Patříme mezi první členy Česko-taiwanské obchodní komory

Stali jsme se členem členem Česko-taiwanské obchodní komory.
Po úspěšné zářiové podnikatelské misi na Taiwan, která se konala v rámci cesty předsedy senátu Vystrčila, se činnost Česko-taiwanské obchodní komory zprofesionalizovala.

Doverville se stala jedním z prvních členů. Budeme se aktivně podílet na činnosti komory, která pro své členy chystá řadu zajímavých aktivit, včetně další podnikatelské mise.

Veronika Fáberová, jednatelka Doverville, realizovala během mise v Taipei řadu významných jednání a schůzek s potenciálními partnery, kteří projevili zájem o spolupráci v oblasti ochrany měkkých cílů za využití AI a IOT.


Kde se bere náš design a grafika?

V Doverville pro své materiály a dokumenty hodně využíváme grafické prvky, názorné fotografie, obrázky a schémata. Víme totiž, že obrazový vjem prohlubuje zapamatování si informace z textu. Potíž ale je, že k problematice ochrany měkkých cílů existuje málo podkladů, které lze sehnat legální cestou a za dodržení všech potřebných autorských práv a licencí.

Proto jsme již před lety začali úzce spolupracovat s britskou společností Orange Cup Studio, které vedou 2 sympatičtí čeští krajané – Žíža a Tom. Společně “máme na svědomí” naše webovky, vzdělávací brožury, propagační materiály, ale třeba také zásahové karty, checklisty atd.

A protože chybí potřebné žánrové fotky, fotíme si je sami – tedy, fotí je Žíža a Tom podle našich scénářů. V koláži vidíte jen malou ochutnávku na téma podezřelé odložené zavazadlo, safety pointu pro muzea, našeho boxu pro dokumentaci a fotografie Žíži a Toma. Máme velké plány na další specifické fotografování, přípravu odborné publikace i vlastních vzdělávacích videí, ale více z naší kuchyně prozradíme až zase někdy jindy…


Školili jsme v Jezuitské koleji

V létě jsme vyhráli vyhráli výběrové řízení na Projekt ochrany měkkých cílů pro Galerii Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře. Ten se sestával z vypracování bezpečnostní dokumentace a proškolení pracovníků galerie.

Moc oceňujeme zájem a zapojeni klíčových pracovníků do projektu. Pro nás to byla práce se skvělými lidmi  a mezi zajímavými exponáty moderního umění.

To vše v kulisách majestátní a úžasné historické budovy Jezuitské koleje, kde kolega Eder přednášel přímo v krásné místnosti barokního refektáře. Kolej stojí v bezprostřední blízkosti památky UNESCO – Chrámu svaté Barbory. K objektu přináleží i nádherný park, který je hodně využívaný k organizování různých kulturních i soukromých akcí.

Na GASKu se nám tak zalíbilo, že se tam určitě příští rok vrátíme v roli pořadatele nějaké odborné konference a třeba zrovna na téma bezpečnost Muzeí a Galerií.


Jak na rizikové situace v muzeu?

V nedávných dnech jsme realizovali projekt pro Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Šlo o zpracování bezpečnostní dokumentace o ochraně měkkého cíle, zpracování bezpečnostní brožurky pro návštěvníky a výcviku pracovníků muzea na téma “jak jednat v rizikových situacích”.

“Zbývá nám ještě realizovat součinnostní cvičení s PČR, ale zda se uskuteční v tomto roce bude záležitostí vývoje současné pandemie” řekla ředitelka společnosti V. Fáberová. “Ráda pracuji pro kulturní instituce, každý projekt je úplně jiný a vzhledem k tomu, že mám velmi kladný vztah ke kultuře všeobecně, je to pro mě vždy čest přispět ke zlepšení bezpečnosti historických staveb, jejich sbírek anebo jejich kulturního programu”, dodala Fáberová.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je největším a nejvýznamnějším regionálním muzeem v Královéhradeckém kraji. Disponuje rozsáhlými archeologickými, přírodovědeckými a historickými sbírkami s počátky sahajícími až do roku 1880. Sídlí na Eliščině nábřeží v monumentální budově postavené podle návrhu architekta Jana Kotěry v letech 1909 – 1912 a prohlášené v roce 1995 národní kulturní památkou. V roce 2019 se otevřelo po náročné rekonstrukci.


Rizikové situace & Česká filharmonie

V minulých dnech proběhl další praktický nácvik “Jak se chovat v rizikových situacích”. Tentokráte pro kustodky a hudebníky z České filharmonie. Akce proběhla v exkluzivním prostředí Západním salónku pražského Rudolfina, který se používá ke zvláštním příležitostem a akcím.

Už jsme přednášeli leckde. V různých kongresovým centrech, zasedačkách, školních třídách ale třeba i v malířském ateliéru, barokním refektáři nebo obýváku s kuchyní v menším dětském domově (tam dokonce i v přezůvkách). K nejprestižnějším místnostem však patří Sukova síň a Západní salónek v budově Rudolfina.


Evropská norma pro bezpečnost škol jde do finální etapy

Česká republika je hlavním hnacím motorem pracovní skupiny WG3, při mezinárodní technické komisi Evropského výboru pro standardizaci (CEN TC 325). V jejím čele stojí naše, mezinárodně uznávaná odbornice na bezpečnost, paní Veronika Fáberová.

„Skupina má za úkol připravit znění Evropské normy o bezpečnosti škol a školských zařízení. Bezpečnost dětí ve školách je prioritou všech evropských zemí, ale historicky zaběhnuté postupy jsou v každé zemi velice rozdílné. Je proto nelehkým úkolem sjednotit evropský názor na to, jak by takový standard bezpečnosti měl vypadat“ říká Fáberová.

Minulý týden proběhla mezinárodní on-line schůzka pracovní skupiny WG3, kde se ladily poslední detaily. Fáberová je teď odpovědná za to, že do konce října zamíří poslední verze dokumentu k dalšímu kolu evropského hlasování v European Comittee for Standardization.

V projektu, na kterém se pracuje už čtvrtým rokem, jsou mimo ČR ještě aktivní Norsko, Velká Británie, Severní Irsko, Polsko a Katalánsko. V České republice má norma dlouhodobou podporu ministerstva vnitra. Do přípravných prací se aktivně zapojují přímo ředitel odboru prevence kriminality MV, JUDr. Barbořík a vrchní ministerský rada JUDr. Koníček. Do projektu rovněž přispívá i Asociace Bezpečná škola.


Back to school!

Zpátky do školy!
Dnes jsme zahájili projekt ochrany měkkých cílů na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické & Vyšší odborné škole v Liberci.

Ta patří mezi největší a nejvýznamnější školy v Libereckém kraji. Učí se v ní na 750 žáků. Celý projekt zahrnuje:
– Vyhodnocení ohroženosti
– Bezpečnostní plán
– Teoretickou přípravu
– Praktický nácvik.


Uteč – Schovej se – Bojuj!

Tento týden jsme školili pro krajskou nemocnici Liberec, pod kterou spadají i zařízení v Turnově a Frýdlantu, sérii speciálních nácviků, jak jednat v rizikových situacích.

Heslo “Uteč – Schovej se – Bojuj!” vychází z pravidel Policie ČR a jde především o porozumění vzniku konfliktů, jednání a motivace útočníka a především mentální nastavení vašeho chápání, že nejdůležitější ze všeho je váš život.

Zní to samozřejmě, ale v praxi naše tělo, pokud není vytrénováno, automaticky postupuje podle podvědomých modelů chování a proto tak často zkoprníme, zíráme anebo se v nás probudí záchranář. Ani jedna z těchto variant není správná a právě to se snažíme účastníky naučit.


Veronika Fáberová se účastní podnikatelské mise na Tchaj-wan

Jednatelka firmy DOVERVILLE s.r.o.  Veronika Fáberová je jednou z účastníků obchodní mise, která doprovází senátní výpravu vedenou předsedou Senátu M. Vystrčilem. “Tchaj-wan je celosvětově čtvrtou technologicky nejvyspělejší zemí světa a my bychom zde rádi našli spolupracující  a obchodní partnery, se kterými bychom se mohli podílet na vývoji nových aplikací a technologických zařízení pro bezpečnost jednotlivců i veřejnosti a na ochranu měkkých cílů.”

Paní Fáberová se 31.srpna zúčastní  ekonomického fóra 2020 TAIWAN BUSINESS LEVEL UP, kde vystoupí ministryně pro ekonomiku Tchaj-wanu Ms. Mei-Hua Wang, Předseda Senátu Miloš Vystrčil, čeští i taiwanští podnikatelé.

 

 

 

 

 

 

 

Autor článku: Veronika Fáberová

 

 

 

 


Další krok ke schválení evropské verze české technické normy ČSN 73 4400 – máme 7 zemí, které vyslovily závazek k participaci na projektu

Evropský normalizační výbor (CEN) připravuje ve spolupráci s pracovní skupinou ÚNMZ evropskou verzi české technické normy ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení. Česká republika je v otázce metodiky prevence kriminality o krok napřed před ostatními členskými státy EU.

Výsledky hlasování o aktivaci projektu CEN/TS 14383-6 nás posunuly do další fáze standardizace. Potřebné většiny pro aktivaci na úrovni TC 325 bylo dosaženo – 6 zemí souhlasilo, 2 země nesouhlasily. Dále jsme obdrželi 6 komentářů z Norska a Dánska, které máme řešit diskusí v rámci WG 3.

Více informací naleznete v předchozím článku zde.

Projekt CEN/TS 14383-6 je jako předběžný registrován u CEN. Dle pravidel CEN bylo 34 členských států požádáno o jejich stanovisko, zda souhlasí s aktivací tohoto projetu v evropském procesu standardizace. Návrh projektu byl přijat na základě pozitivního hlasování 75 % hlasů. K jeho praktickému zahájení zbývalo nyní jen získat další dva aktivní členy, kteří přislíbí aktivní účast na projektu. Nakonec vznikne evropský návrh technické normy, která musí být potvrzena závěrečným hlasováním všech členských států CEN.
I přes velké problémy, ve kterých se nyní aktuálně ocitají všechny Evropské země, proběhla s řadou členů WG3 diskuse na téma jejich aktivnějšího zapojení do přípravy mezinárodního bezpečnostního standardu pro školy. Podpořit naši aktivitu a ochotu se zapojit nově vyslovili Norsko, Německo, Polsko a Slovensko. Do práce se rovněž zapojí i Finsko po nominaci národního experta. Celkem tedy máme k dnešnímu dni 7 zemí, které vyslovily závazek k participaci na projektu.

Všichni oceňují, co ČR dělá pro bezpečnost svých škol, ale zároveň také upozorňují, že přístup k věci je v různých Evropských zemích rozdílný, a to ať již z důvodů historických zvyklostí, nebo kulturních a sociálních. „Hodně zemí již nyní chápe potřebu systematického přístupu k bezpečnosti škol, ale zdaleka tomu tak není u všech členských zemí EU, v tom jsme hodně vepředu,“ říká Convenorka mezinárodní pracovní skupiny, která tento projekt vede, Veronika Fáberová. “A i ty země, které tuto potřebu chápou, vychází každá z jiné situace a z jiných potřeb a možností. Najít společnou řeč je proto velmi důležité, ale je to běh na delší trať. Jsme rádi, že projekt, který iniciovala ČR a o který se hodně zasadil odbor prevence kriminality MV ČR získal podporu dalších zemí“.

Pokud jde o další progres na projektu, jeho úspěšnost bude skutečně záviset na přepracování současného konceptu dokumentu do podoby, která je přijatelná pro celou Evropu, tedy např. méně konkrétní ve specifických požadavcích na jednotlivé prvky a více systematický, návodný, vysvětlující a doporučující. Návrh rovněž musí vzít v potaz velké kulturní, sociální a historické zvyklosti v různých Evropských zemích. Pokud nebudou tyto názory vyslyšeny a akceptovány, neprojde dokument dalším kolem.

K úspěšnému posunu též přispěly nové aktivity WG3 za poslední období:

  • Byl aktualizován seznam členů WG3.
  • Akvizice nových expertů z Finska, pracuje se na Švédsku a Švýcarsku.
  • Probíhá aktualizace kontaktů nejen na WG 3, ale i na další země, které hlasují – CEN je ve většině případů neuvádí anebo neaktualizuje.
  • V „Livelink“ je pro informace členům nový dokument – připomínky k hlasování, je měsíc na případné komentáře.
  • Byli kontaktováni všichni „živí“ členové WG3 s žádostí o participaci na projektu.
  • Byl zpracován návrh programu na Workshop o bezpečnosti škol a doprovodných akcích – termín byl zatím odložen, záleží na situaci s koronavirem.

Výsledky se poté mohou velmi pozitivně promítnout do vedených úvah o konceptu Smart Cities a při plánování, navrhování a pozdější realizaci veškerých staveb z pohledu kriminologických potřeb.

Zpracoval: JUDr. Tomáš Koníček, předseda TNK č. 148 a pracovník odboru prevence kriminality MV ČR, tel.: 974 833 217, e-mail: tomas.konicek@mvcr.cz

 

Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/dalsi-krok-ke-schvaleni-evropske-verze-ceske-technicke-normy-csn-73-4400-mame-7-zemi-ktere-vyslovily-zavazek-k-participaci-na-projektu.aspx