Drsný! Reálné situace, reální lidé

Podívejte se na film o filmu z natáčení našeho unikátního bezpečnostního výukového videa pro nemocnice, určené pro nový portál KeepSafe.

Varování:  Všechny scény jsou postavené na reálných situacích, které se opravdu staly a některé jsou opravdu dost drsné.

 

 Odpočítáváme!

Do představení naší novinky „KeepSafe“ zbývá už jen měsíc. Jde o 1. bezpečnostní vzdělávací program v ČR, určený pro pracovníky zdravotních zařízení. Vznikl za spolupráce Policie České republiky a předními odborníky na bezpečnost. Premiéra se odehraje ve FN Motol.

Podívejte se zatím na krátký trailer:

 


Jdeme válčit…

I když ne tak doslova 😉 Připravujeme totiž analýzu rizik, praktický výcvik a součinnostní cvičení pro Muzeu války v Chlumu 1866. Zajímává práce, na kterou se moc těšíme.


Vytváříme 1. Bezpečnostní vzdělávací videoportálu v ČR!

Podepsáno!

V minulých dnech jsme podepsali smlouvu s firmou Profesionální Video na vytvoření 1. Bezpečnostního vzdělávacího videoportálu v ČR.
První několika hodinový program bude určený pro pracovníky zdravotních zařízení.
Hotovo bude už v září 2021!

Naše nová posila

Představujeme vám Lucii Janíkovou, novou posilu našeho týmu. Od května působí jako Office Manager a pravá ruka naší šéfky – Veroniky Fáberové.
Lucie má bohaté zkušenosti z office, event a projektové agendy a bude zajišťovat hladký průběh, plánování a koordinační podporu projektů, včetně jejich administrativy.


Nemocnice chtějí znovu školit a nacvičovat

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nemocnicím, které kvůli pandemii nestihly loni utratit prostředky na projekty ochrany měkkých cílů, řadu rozhodnutí, že akce mohou realizovat letos.
Většina z nich by chtěla začít s aktivitami již v květnu.

Pro nás to znamená aktivovat lektory, dokončit zimní vylepšování prezentací, kurzů a začít provádět logopedické rozcvičky 😉
I my se na těšíme. Moc Živý sociální kontakt je prostě nenahraditelný.


Evropský bezpečnostní standard pro školy je opět blíže k cíli!

17.února 2021 se konal virtuální meeting aktivních členů mezinárodní pracovní skupiny (odborně označované jako WG3 CEN/TC  325), která připravuje textaci Evropského bezpečnostního standardu pro školy. Tuto skupinu již několik let vede přední česká expertka na ochranu měkkých cílů, paní Veronika Fáberová.

V 90 minutách tentokráte zástupci Dánska, Velké Británie, Polska a Norska pod vedením Fáberové probrali všechny návrhy na změny v dokumentu. Výsledkem bylo konsensuální řešení a následná definice daného problému v angličtině.

Podobný postup se již dříve odehrál například se zástupci Katalánska, Severního Irska nebo Německa. Ti všichni mají upřímný zájem vyvinout jednotná mezinárodní doporučení, jak by měly být školy zabezpečené.

3 roky trvalo, než se pracovní skupině podařilo přesvědčit „celou Evropu“ o tom, že takový standard je potřeba i v této oblasti. V různých evropských zemí při tom panují zcela odlišné kulturní, bezpečnostní, ale i historické zvyklosti. Například ve venkovských oblastech Švýcarska se školní budovy ani nezamykají, ale při tom zcela jiné nároky na bezpečnost mají třeba školy ve francouzské Marseille.

I když původní návrh evropského standardu vychází z naší normy ČSN 734400, bylo potřeba udělat hodně úprav a zobecnění požadavků tak, aby norma byla aplikovatelná na celou Evropu.

Skupina do konce dubna připraví finální znění dokumentu, který se pak vydá na cestu k evropskému hlasování.


Naše čísla za rok 2020

V roce 2020 jsme realizovali celkem 27 projektů ochrany měkkých cílů, z toho:
– 14 nemocnic,
– 5 kulturních institucí
– 8 škol.

Vydali jsme 2.450 kastomizovaných bezpečnostních příruček pro celkem 20 organizací.

Zpracovali jsme pro v rámci projektů OMC celkem 82 bezpečnostních dokumentů, vyhodnocení, plánů strategií atd. a uskutečnili  87 školení a nácviků.