Nemocnice chtějí znovu školit a nacvičovat

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nemocnicím, které kvůli pandemii nestihly loni utratit prostředky na projekty ochrany měkkých cílů, řadu rozhodnutí, že akce mohou realizovat letos.
Většina z nich by chtěla začít s aktivitami již v květnu.

Pro nás to znamená aktivovat lektory, dokončit zimní vylepšování prezentací, kurzů a začít provádět logopedické rozcvičky 😉
I my se na těšíme. Moc Živý sociální kontakt je prostě nenahraditelný.


Evropský bezpečnostní standard pro školy je opět blíže k cíli!

17.února 2021 se konal virtuální meeting aktivních členů mezinárodní pracovní skupiny (odborně označované jako WG3 CEN/TC  325), která připravuje textaci Evropského bezpečnostního standardu pro školy. Tuto skupinu již několik let vede přední česká expertka na ochranu měkkých cílů, paní Veronika Fáberová.

V 90 minutách tentokráte zástupci Dánska, Velké Británie, Polska a Norska pod vedením Fáberové probrali všechny návrhy na změny v dokumentu. Výsledkem bylo konsensuální řešení a následná definice daného problému v angličtině.

Podobný postup se již dříve odehrál například se zástupci Katalánska, Severního Irska nebo Německa. Ti všichni mají upřímný zájem vyvinout jednotná mezinárodní doporučení, jak by měly být školy zabezpečené.

3 roky trvalo, než se pracovní skupině podařilo přesvědčit „celou Evropu“ o tom, že takový standard je potřeba i v této oblasti. V různých evropských zemí při tom panují zcela odlišné kulturní, bezpečnostní, ale i historické zvyklosti. Například ve venkovských oblastech Švýcarska se školní budovy ani nezamykají, ale při tom zcela jiné nároky na bezpečnost mají třeba školy ve francouzské Marseille.

I když původní návrh evropského standardu vychází z naší normy ČSN 734400, bylo potřeba udělat hodně úprav a zobecnění požadavků tak, aby norma byla aplikovatelná na celou Evropu.

Skupina do konce dubna připraví finální znění dokumentu, který se pak vydá na cestu k evropskému hlasování.


Naše čísla za rok 2020

V roce 2020 jsme realizovali celkem 27 projektů ochrany měkkých cílů, z toho:
– 14 nemocnic,
– 5 kulturních institucí
– 8 škol.

Vydali jsme 2.450 kastomizovaných bezpečnostních příruček pro celkem 20 organizací.

Zpracovali jsme pro v rámci projektů OMC celkem 82 bezpečnostních dokumentů, vyhodnocení, plánů strategií atd. a uskutečnili  87 školení a nácviků.


Patříme mezi první členy Česko-taiwanské obchodní komory

Stali jsme se členem členem Česko-taiwanské obchodní komory.
Po úspěšné zářiové podnikatelské misi na Taiwan, která se konala v rámci cesty předsedy senátu Vystrčila, se činnost Česko-taiwanské obchodní komory zprofesionalizovala.

Doverville se stala jedním z prvních členů. Budeme se aktivně podílet na činnosti komory, která pro své členy chystá řadu zajímavých aktivit, včetně další podnikatelské mise.

Veronika Fáberová, jednatelka Doverville, realizovala během mise v Taipei řadu významných jednání a schůzek s potenciálními partnery, kteří projevili zájem o spolupráci v oblasti ochrany měkkých cílů za využití AI a IOT.


Kde se bere náš design a grafika?

V Doverville pro své materiály a dokumenty hodně využíváme grafické prvky, názorné fotografie, obrázky a schémata. Víme totiž, že obrazový vjem prohlubuje zapamatování si informace z textu. Potíž ale je, že k problematice ochrany měkkých cílů existuje málo podkladů, které lze sehnat legální cestou a za dodržení všech potřebných autorských práv a licencí.

Proto jsme již před lety začali úzce spolupracovat s britskou společností Orange Cup Studio, které vedou 2 sympatičtí čeští krajané – Žíža a Tom. Společně “máme na svědomí” naše webovky, vzdělávací brožury, propagační materiály, ale třeba také zásahové karty, checklisty atd.

A protože chybí potřebné žánrové fotky, fotíme si je sami – tedy, fotí je Žíža a Tom podle našich scénářů. V koláži vidíte jen malou ochutnávku na téma podezřelé odložené zavazadlo, safety pointu pro muzea, našeho boxu pro dokumentaci a fotografie Žíži a Toma. Máme velké plány na další specifické fotografování, přípravu odborné publikace i vlastních vzdělávacích videí, ale více z naší kuchyně prozradíme až zase někdy jindy…


Školili jsme v Jezuitské koleji

V létě jsme vyhráli vyhráli výběrové řízení na Projekt ochrany měkkých cílů pro Galerii Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře. Ten se sestával z vypracování bezpečnostní dokumentace a proškolení pracovníků galerie.

Moc oceňujeme zájem a zapojeni klíčových pracovníků do projektu. Pro nás to byla práce se skvělými lidmi  a mezi zajímavými exponáty moderního umění.

To vše v kulisách majestátní a úžasné historické budovy Jezuitské koleje, kde kolega Eder přednášel přímo v krásné místnosti barokního refektáře. Kolej stojí v bezprostřední blízkosti památky UNESCO – Chrámu svaté Barbory. K objektu přináleží i nádherný park, který je hodně využívaný k organizování různých kulturních i soukromých akcí.

Na GASKu se nám tak zalíbilo, že se tam určitě příští rok vrátíme v roli pořadatele nějaké odborné konference a třeba zrovna na téma bezpečnost Muzeí a Galerií.


Jak na rizikové situace v muzeu?

V nedávných dnech jsme realizovali projekt pro Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Šlo o zpracování bezpečnostní dokumentace o ochraně měkkého cíle, zpracování bezpečnostní brožurky pro návštěvníky a výcviku pracovníků muzea na téma “jak jednat v rizikových situacích”.

“Zbývá nám ještě realizovat součinnostní cvičení s PČR, ale zda se uskuteční v tomto roce bude záležitostí vývoje současné pandemie” řekla ředitelka společnosti V. Fáberová. “Ráda pracuji pro kulturní instituce, každý projekt je úplně jiný a vzhledem k tomu, že mám velmi kladný vztah ke kultuře všeobecně, je to pro mě vždy čest přispět ke zlepšení bezpečnosti historických staveb, jejich sbírek anebo jejich kulturního programu”, dodala Fáberová.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je největším a nejvýznamnějším regionálním muzeem v Královéhradeckém kraji. Disponuje rozsáhlými archeologickými, přírodovědeckými a historickými sbírkami s počátky sahajícími až do roku 1880. Sídlí na Eliščině nábřeží v monumentální budově postavené podle návrhu architekta Jana Kotěry v letech 1909 – 1912 a prohlášené v roce 1995 národní kulturní památkou. V roce 2019 se otevřelo po náročné rekonstrukci.


Rizikové situace & Česká filharmonie

V minulých dnech proběhl další praktický nácvik “Jak se chovat v rizikových situacích”. Tentokráte pro kustodky a hudebníky z České filharmonie. Akce proběhla v exkluzivním prostředí Západním salónku pražského Rudolfina, který se používá ke zvláštním příležitostem a akcím.

Už jsme přednášeli leckde. V různých kongresovým centrech, zasedačkách, školních třídách ale třeba i v malířském ateliéru, barokním refektáři nebo obýváku s kuchyní v menším dětském domově (tam dokonce i v přezůvkách). K nejprestižnějším místnostem však patří Sukova síň a Západní salónek v budově Rudolfina.


Evropská norma pro bezpečnost škol jde do finální etapy

Česká republika je hlavním hnacím motorem pracovní skupiny WG3, při mezinárodní technické komisi Evropského výboru pro standardizaci (CEN TC 325). V jejím čele stojí naše, mezinárodně uznávaná odbornice na bezpečnost, paní Veronika Fáberová.

„Skupina má za úkol připravit znění Evropské normy o bezpečnosti škol a školských zařízení. Bezpečnost dětí ve školách je prioritou všech evropských zemí, ale historicky zaběhnuté postupy jsou v každé zemi velice rozdílné. Je proto nelehkým úkolem sjednotit evropský názor na to, jak by takový standard bezpečnosti měl vypadat“ říká Fáberová.

Minulý týden proběhla mezinárodní on-line schůzka pracovní skupiny WG3, kde se ladily poslední detaily. Fáberová je teď odpovědná za to, že do konce října zamíří poslední verze dokumentu k dalšímu kolu evropského hlasování v European Comittee for Standardization.

V projektu, na kterém se pracuje už čtvrtým rokem, jsou mimo ČR ještě aktivní Norsko, Velká Británie, Severní Irsko, Polsko a Katalánsko. V České republice má norma dlouhodobou podporu ministerstva vnitra. Do přípravných prací se aktivně zapojují přímo ředitel odboru prevence kriminality MV, JUDr. Barbořík a vrchní ministerský rada JUDr. Koníček. Do projektu rovněž přispívá i Asociace Bezpečná škola.


Back to school!

Zpátky do školy!
Dnes jsme zahájili projekt ochrany měkkých cílů na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické & Vyšší odborné škole v Liberci.

Ta patří mezi největší a nejvýznamnější školy v Libereckém kraji. Učí se v ní na 750 žáků. Celý projekt zahrnuje:
– Vyhodnocení ohroženosti
– Bezpečnostní plán
– Teoretickou přípravu
– Praktický nácvik.