GDPR

O GDPR toho už bylo napsáno opravdu hodně…

Náš názor je, že při úpravách firemních procesů a procedur tak, aby byly v souladu GDPR je aktivní účast zástupce klienta nezastupitelná.  Je to podobné jako s BOZP, vždy zodpovídá statutár, ale pokud o principech nemá ani základní ponětí, je nakročeno na malér a žádný externí dodavatel tuto situaci nemůže vyřešit sám.

Neuděláme práci za Vás, ale uděláme jí s Vámi.


Doverville poskytuje svým klientům tyto služby:

  • VYPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO PŘEHLEDU ČINNOSTÍ, VE KTERÝCH PRACUJETE S OSOBNÍMI ÚDAJI
  • VYTVOŘENÍ GAP ANALÝZY – VE SPOLUPRÁCI S VÁMI
  • PORADENSTVÍ A KONZULTACE CELÉHO PROJEKTU NEBO DÍLČÍCH PROBLÉMŮ
  • AUDIT SYTÉMU OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • VYTVOŘENÍ ZÁKLADNÍCH (VZORŮ) DOKUMENTŮ: NAPŘÍKLAD SOUHLASŮ, ZPRACOVATELSKÉ SMLOUVY, SMĚRNICE, POLITIKA A DALŠÍ
  • VÝKON ČINNOSTI POVĚŘENCE

VYPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO U PŘEHLEDU ČINNOSTÍ, VE KTERÝCH PRACUJETE S OSOBNÍMI ÚDAJI
VYTVOŘENÍ GAP ANALÝZY – VE SPOLUPRÁCI S VÁMI

Ve spolupráci s Vámi – při rozhovoru – se Vás vyptáme na vše potřebné a zpracujeme pro Vás návrh přehledu všech činností,
při kterých zpracováváte osobní údaje a také návrh GAP analýzy. Společně pak dokumenty doladíme podle reality.


PORADENSTVÍ A KONZULTACE CELÉHO PROJEKTU NEBO DÍLČÍCH PROBLÉMŮ
AUDIT SYSTÉMU OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Budeme Vás provázet celým procesem, ať už se jedná o vytvoření celého nového systému nebo s postupem času jeho aktualizací tak,
aby Vaše aktivity byly vždy aktuálně v souladu s GDPR


VYTVOŘENÍ ZÁKLADNÍCH (VZORŮ) DOKUMENTŮ: NAPŘÍKLAD SOUHLASŮ, ZPRACOVATELSKÉ SMLOUVY, SMĚRNICE, POLITIKA A DALŠÍ

Vypracujeme pro Vás sadu vzorových dokumentů, které si jednoduše sami, nebo společně, upravíte na Vaše konkrétní podmínky.


VÝKON ČINNOSTI POVĚŘENCE

Pro malé a středně velké organizace a instituce se můžeme ujmout role POVĚŘENCE, kdekoliv na území ČR.


V případě zájmu o naše služby, kontaktujte přímo:

Veronika FÁBEROVÁ

Majitelka a jednatelka společnosti

e:mail: faberova@doverville.cz
tel.: 602 329 125

SEMINÁŘE

AKTUÁLNÍ KURZY

Žádné události