O společnosti

 Vzdělávání v oblasti bezpečnosti | Doverville

U nás se dozvíte vše potřebné o bezpečnosti, zaměstnaneckých prověrkách, službách BOZP a PO a také o Event Security Managementu.

Doverville s.r.o. je českou společností poskytující odborné veřejnosti poradenské a vzdělávací služby v různých bezpečnostních disciplínách, především pak v oblasti ochrany informací (GDPR) a ochrany měkkých cílů a prevence kriminality s tím související.

Mezi její služby patří pořádání různých vzdělávacích akcí, bezpečnostní audity, zpracovávání bezpečnostních projektů, posudků, analýz a návrhů systémů. Jako nezávislá organizace připravuje pro své klienty zadání pro výběrová řízení, provádí technické vyhodnocení tendrů a zpracovává potřebnou bezpečnostní dokumentaci. Své služby poskytuje také v oblasti BOZP a PO a bezpečnostního interim managementu, především pak při organizaci velkých kulturních, sportovních a společenských akcí.

Naše know-how vychází ze základů britských bezpečnostních standardů, ale především z mnohaletých praktických zkušeností členů našeho týmu. Ve své činnosti navazujeme personálně i obsahově na vzdělávací aktivity firmy Orange Group a.s.

Doverville je členem Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, členem Asociace Bezpečná škola a členem Hospodářské komory ČR.


Veronika FÁBEROVÁ   LinkeIn profil Veronika Fáberová

Majitelka a jednatelka společnosti.

Je předním odborníkem v oboru komerční bezpečnosti, prevence kriminality a ochrany veřejných prostranství a budov s více než 30letou praxí. Věnuje se poradenství a oborovému vzdělávání především v oblasti ochrany měkkých cílů a prevence kriminality a útoků s tím související.

Za svoji profesionální dráhu zastávala četné vedoucí funkce a řídila bezpečnostní týmy řady mezinárodních a národních projektů. Mimo jiné dva roky vedla Evropský sekretariát CEN/TC 325 Prevence kriminality při plánování městské výstavby a navrhování budov. Od roku 2015 vede pracovní skupinu CEN/TC 325 WG 3. Jeden z posledních úspěchů této skupiny je prosazení ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení na Evropskou úroveň.

Veronika působí v prezidiu Asociace bezpečnostních technických služeb Grémium Alarm, také jako členka technické normalizační komise TNK148 Prevence kriminality a ochrany obyvatel při České Agentury pro Standardizaci. Je aktivní členkou Asociace Bezpečná škola, spolku Vaše bezpečí a šéfkou kontrolní komise ČKBS.

Její společnost Doverville, s.r.o. nabízí služby v oblasti vzdělávání a bezpečnostního poradenství. Veronika patří mezi zkušené, profesionální a oblíbené lektorky.  Patří ji autorství řady vzdělávacích i rekvalifikačních programů.

 

      

ckbs.cz Logo

SEMINÁŘE

AKTUÁLNÍ KURZY

Žádné události