O společnosti

 Vzdělávání v oblasti bezpečnosti | Doverville

U nás se dozvíte vše potřebné o bezpečnosti, zaměstnaneckých prověrkách, službách BOZP a PO a také o Event Security Managementu.

Doverville s.r.o. je českou společností poskytující odborné veřejnosti poradenské a vzdělávací služby v různých bezpečnostních disciplínách, především pak v oblasti ochrany informací (GDPR) a ochrany měkkých cílů a prevence kriminality s tím související.

Mezi její služby patří pořádání různých vzdělávacích akcí, bezpečnostní audity, zpracovávání bezpečnostních projektů, posudků, analýz a návrhů systémů. Jako nezávislá organizace připravuje pro své klienty zadání pro výběrová řízení, provádí technické vyhodnocení tendrů a zpracovává potřebnou bezpečnostní dokumentaci. Své služby poskytuje také v oblasti BOZP a PO a bezpečnostního interim managementu, především pak při organizaci velkých kulturních, sportovních a společenských akcí.

Naše know-how vychází ze základů britských bezpečnostních standardů, ale především z mnohaletých praktických zkušeností členů našeho týmu. Ve své činnosti navazujeme personálně i obsahově na vzdělávací aktivity firmy Orange Group a.s.

Doverville je členem Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, členem Asociace Bezpečná škola a členem Hospodářské komory ČR.


Veronika FÁBEROVÁ   LinkeIn profil Veronika Fáberová

Majitelka a jednatelka společnosti.

Je předním odborníkem v oboru komerční bezpečnosti, prevence kriminality a ochrany měkkých cílů s více než 30letou praxí. Věnuje se poradenství a oborovému vzdělávání především v oblasti ochrany měkkých cílů a prevence kriminality a útoků s tím související.

Za svoji profesionální dráhu zastávala četné vedoucí funkce a řídila velké realizační bezpečnostní týmy řady mezinárodních a národních projektů (Výstavba Sazka Arény, MSLH 2015, Final Four 2008, Bezpečnostní služby ČSA 2006, bezpečnost přímých přenosů, bezpečnost řady hudebních i kulturních festivalů, mezinárodní sportovní soutěže, TV Nova, bezpečnost řady Fakultních nemocnic apod.) Mimo jiné dva roky vedla Evropský sekretariát CEN/TC 325 Prevence kriminality při plánování městské výstavby a navrhování budov, od roku 2015 zde vede pracovní skupinu WG 3 a jeden z jejích posledních úspěchů je prosazení ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení do všech států EU. Nyní práce na mezinárodním projektu bezpečnosti veřejných prostor – čekáren.

Absolvovala řadu odborných kurzů a kvalifikaci v oblasti vzdělávání dospělých na CIPD UK, marketingu na London Business School UK, získala auditorskou kvalifikaci na vedoucího auditního týmu u LRQA UK a prošla dlouhou řadou odborných bezpečnostních kurzů v UK, dálkově v USA, Belgii a Francii.

Veronika působí v prezidiu Asociace bezpečnostních technických služeb Grémium Alarm, také jako členka technické normalizační komise TNK148 Prevence kriminality a ochrany obyvatel při České Agentuře pro Standardizaci. Také je aktivní členkou Asociace Bezpečná škola, spolku Vaše bezpečí a šéfkou kontrolní komise ČKBS.

Její společnost Doverville, s.r.o. nabízí služby v oblasti vzdělávání a bezpečnostního poradenství a řízení specifických bezpečnostních projektů. Veronika patří mezi zkušené, profesionální a oblíbené lektorky.  Je také autorkou řady vzdělávacích i rekvalifikačních programů.

                            

ckbs.cz Logo

 

 

SEMINÁŘE

AKTUÁLNÍ KURZY

Žádné události