Ochrana měkkých cílů

OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Moderní doba a technologie nám přináší i nová bezpečnostní rizika a druhy hrozeb. Ačkoliv je situace v ČR v současné době stabilizovaná, rizika a hrozby nikam nemizí a je potřeba se na ně připravit. Lidé jsou nejvíce ohroženi na tzv. měkkých cílech. Co to vlastně jsou měkké cíle? Jak zajistit jejich bezpečnost? A je to vůbec možné?

S ochranou veřejných prostranství a měkkých cílů má tým odborníků a spolupracovníků Doverville bohaté zkušenosti.  Na základě našich praktických zkušeností jsme sestavili řadu služeb, které Vám pomohou se lépe orientovat v problematice, dovedou k určení priorit, snížení rizik a naplánování efektivnějších bezpečnostních opatření, včetně návrhu instalace technických prvků.

Doverville poskytuje svým klientům v oblasti ochrany měkkých cílů a veřejných prostranství tyto služby:

  • PORADENSKÉ A KONZULTAČNÍ SLUŽBY
  • ZPRACOVÁNÍ VYHODNOCENÍ OHROŽENOSTI MĚKKÉHO CÍLE, AUDITY
  • ŠKOLÍCÍ ČINNOST
  • ZPRACOVANÍ PROJEKTŮ, VČETNĚ PODKLADŮ PRO ŽÁDOSTI O INVESTIČNÍ I NEINVESTIČNÍ DOTACE

 


PORADENSKÉ A KONZULTAČNÍ SLUŽBY

Na základě našich mnohaletých praktických zkušeností Vám nabízíme poradenské a konzultační služby, které Vám poskytnou nestrannou a nezávislou analýzu současného stavu a nabídnou finančně efektivní bezpečnostní, technická a organizační řešení. Poradenské služby, průzkumy, analýzy a projektová činnost jsou vedeny nezávisle na možném dodavateli techniky, či lidské síly.


ZPRACOVÁNÍ VYHODNOCENÍ OHROŽENOSTI MĚKKÉHO CÍLE A AUDITY

V souladu s nově vydanou metodikou MV ČR „VYHODNOCENÍ OHROŽENOSTI MĚKKÉHO CÍLE“ ke stažení zde http://www.mvcr.cz/cthh/clanek/vyhodnoceni-ohrozenosti-mekkeho-cile-metodika-ke-stazeni.aspx  Vám zpracujeme analýzu rizik měkkých cílů a veřejných prostranství, včetně určení bezpečnostních priorit.

Zároveň můžeme provést i bezpečnostní audity současných bezpečnostních plánů, systémů a nastavení.


ŠKOLÍCÍ ČINNOST

Vypracovali jsme unikátní sérii 5 školících modulů, které lze absolvovat i samostatně, ale v doporučeném pořadí. Jedná se o jednodenní školení, která jsou velmi prakticky zaměřena a jsou vhodná především pro: Pracovníky měst a obcí  –  bezpečnostní manažery a manažery prevence kriminality, vedoucí pracovníky objektů, které se řadí mezi tzv. měkké cíle, bezpečnostní manažery, provozovatele různých zařízení, kde se koncentruje veřejnost, pracovníky Policie ČR, Městských a obecních policií

Modul 1 – ZÁKLADY OCHRANY MĚKKÝCH CÍLŮ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Modul 2 – OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Modul 3 – ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘI POŘÁDÁNÍ RŮZNÝCH KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍCH

Modul 4 – ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘI POŘÁDÁNÍ RŮZNÝCH KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍCH –  specifika outdoor akcí

Modul 5 – VYHODNOCENÍ OHROŽENOSTI MĚKKÉHO CÍLE


ZPRACOVANÍ PROJEKTŮ, VČETNĚ PODKLADŮ PRO ŽÁDOSTI O INVESTIČNÍ I NEINVESTIČNÍ DOTACE

Vypracujeme pro Vás veškerou potřebnou dokumentaci od bezpečnostních návrhů, různých posouzení, strategických bezpečnostních dokumentů, zpracujeme i  provozní dokumentaci, například Provozní řád nebo Návštěvní řád, ale sepíšeme i dokumentaci potřebnou pro projektové záměry a žádosti o dotace ať již investiční či neinvestiční.


DEFINICE

Veřejný prostor nebo veřejné prostranství jsou prostory, které jsou přístupné veřejnosti, typicky vlastněné veřejností, t.j. státem nebo obcí. Tento pojem různé zákony různých zemí používají v rozličných kontextech a vymezeních, stejně jako jiné podobné pojmy (např. veřejně přístupné místo nebo místo přístupné veřejnosti apod.) vycházející z tradičního právního pojmu veřejného (obecného) užívání.
 Měkký cíl (anglicky soft target) není přesně definován. Obecně však jde o místa s vysokou koncentrací osob a nízkou mírou zabezpečení proti násilnému útoku (například teroristů či duševně narušených jedinců). Na takových místech je vyšší pravděpodobnost napadení s možnými velkými škodami na životech a zdraví lidí. Může jít o různé kulturní, společenské nebo sportovní akce, ale i jiná místa, kde se schází velké množství lidí, například nádraží, obchodní centra a podobně.

 

 

Zdroj: Wikipedie

 


V případě zájmu o naše služby, kontaktujte přímo:

Veronika FÁBEROVÁ

Majitelka a jednatelka společnosti

e:mail: faberova@doverville.cz
tel.: 602 329 125

SEMINÁŘE

AKTUÁLNÍ KURZY

Žádné události