Bezpečnostní poradenství

Naše konzultační a poradenské služby Vám poskytnou nestrannou a nezávislou analýzu současného stavu a nabídnou finančně efektivní bezpečnostní, technická a organizační řešení. Poradenské služby, průzkumy, analýzy a projektová činnost jsou vedeny nezávisle na možném dodavateli techniky, či lidské síly.

Bezpečnostní poradenské služby poskytujeme převážně v těchto oblastech:

 

Bezpečnostní studie, projekty a oponentury

Může se jednat o výstavbu nového objektu či o rekonstrukci. V obou případech pro vás navrhneme harmonogram a postup při zavádění nebo upgradu systémů bezpečnosti. Vypracujeme posouzení bezpečnostních rizik a navrhneme postup realizace opatření, směřujících k jejich eliminaci, přenosu na jiný subjekt nebo jejich omezení.


Posouzení bezpečnostních projektů

Vypracujeme odborný nezávislý posudek na existující bezpečnostní projekty.


Bezpečnostní politika a její uvedení do praxe; posouzení funkčnosti existující bezpečnostní politiky

Bezpečnostní politika je základní dokument pro řízení bezpečnostních rizik ve firmě. Dobrá bezpečnostní politika by měla obsahovat i zásady krizového řízení. Navrhneme její strukturu podle povahy a rizika vašeho podnikání, zpracujeme její obsah a pomůžeme ji implementovat do praxe. V případě, že bezpečnostní politika vaší firmy již existuje, posoudíme její funkčnost a případně navrhneme vhodné úpravy.


Analýza bezpečnostních rizik a návrhy na jejich redukci

Na základě bezpečnostního průzkumu vydefinujeme vaší zranitelnost, bezpečnostní rizika kterým jste vystaveni a následně provedeme jejich analýzu. Zhodnotíme jejich dopad, pravděpodobnost, kritičnost, a četnost jejich výskytu, na základě ověřených modelů. Navrhneme vám opatření k jejich eliminaci, redukci, či k jejich přenesení na jiné subjekty.


Návrh systému krizového řízení

Ve spolupráci s vámi vypracujeme návrh systémů řízení vaší organizace při vzniku mimořádné události. Váš KRIZOVÝ MANUÁL pak bude obsahovat všechny potřebné postupy, seznamy, vzory prohlášení apod., které v případě vzniku mimořádné události můžete okamžitě použít. Proškolíme Vás, případně zorganizujeme simulaci krize a nácvik jednání při takové události.

 

 


Poptávková/Výběrová řízení na dodavatele bezpečnostních a technologických služeb

Na klíč pro Vás zpracujme zadání potávkvého/výběrového řízení, včetně srovnávacích měřitelných kritérií a návrhu seznamu poptávaných firem. Rovněž můžeme ve vašem zastoupení výběrové řízení realizovat a předložit vám návrhy závěrů.


Externí bezpečnostní audit

Provedeme nezávislé posouzení funkčnosti a efektivity vašich bezpečnostních systémů včetně bezpečnostní dokumentace a její návaznosti na další vnitropodnikové systémy. Popíšeme vám slabá místa systému. Navrhneme Vám úpravy a doplnění.


Mlčenlivost a princip důvěrnosti

Při výkonu své bezpečnostní expertní profese má Doverville přístup k mnoha důvěrným informacím o klientovi. Cítíme se povinni respektovat důvěrnost informací týkajících se záležitostí klienta získaných v průběhu poskytování služeb a zachovávat mlčenlivost o nabytých informacích, a to i po ukončení spolupráce.

 

 

 


 

Veronika FÁBEROVÁ

Majitelka a jednatelka společnosti

e:mail: faberova@doverville.cz
tel.: 602 329 125

SEMINÁŘE

AKTUÁLNÍ KURZY

Žádné události