ZNEUŽÍVÁNÍ DROG NA PRACOVIŠTÍCH

Pro koho je kurz určen:

Kurz je vhodný pro střední management, pracovníky HR oddělení a bezpečnostní manažery.

Cíl kurzu:

Stále častěji ze sdělovacích prostředků slyšíme o mimořádných situacích, zejména z oblasti dopravy, kdy hrají podstatnou roli drogy. V oblasti dopravy je to přirozený dopad skutečnosti, že policie testuje řidiče nejen na alkohol, ale i přítomnost nelegálních drog v organismu. Víte o tom, že na stejnou úroveň, jakou zastává policie, je v případě zaměstnanců postaven jejich zaměstnavatel a že na tomto úseku má stejná oprávnění jako policejní orgán?

Pokud ve Vaší firmě, či organizaci, chcete eliminovat rizika (od bezpečnostních, zdravotních, kriminálních apod.) vyplývajících z drogových závislostí, potřebujete získat základní znalost problematiky. Výkon pracovní činnosti pod vlivem drog ve vztahu k zaměstnavateli přináší celou řadu dalších negativních aspektů a dopadů.

Cílem kurzu je poskytnout posluchačům informace o nelegálních drogách a návykových látkách, rozpoznání drogových závislostí, platné legislativě a možnostech, jak drogy u zaměstnanců odhalovat a jak postupovat v případě, že se přítomnost drogy nebo návykové látky u zaměstnance prokáže. Posluchač bude umět rozpoznat základní druhy drog, jejich působení na člověka a důsledky zneužití.

Naučí se podle vnějších příznaků konzumenta (zejména jeho chování, jednání, vzhledu) určit konkrétní druh zneužívané omamně psychotropní látky, odhadnout stadium závislosti u daného jedince, adekvátně vyhodnotit situaci a řešit ji.

 

PROGRAM KURZU

 • Problematika nelegálních drog
 • Princip zvyšování dávek
 • Vznik a stadia závislosti, laické rozpoznání konzumenta
 • Nejčastěji zneužívané drogy – projevy chování
 • Projevy konzumace na psychiku
 • Rizika drogové závislosti na pracovištích
 • Jaká oprávnění a povinnosti má zaměstnavatel
 • Drogové delikty z hlediska trestní odpovědnosti
 • Legislativní úprava z hlediska pracovního práva, související předpisy
 • Možnosti testování zaměstnanců, způsoby testování
 • Otázky spojené s testováním (kdo hradí náklady, laboratorní vyšetření, co když

LEKTOŘI KURZU

Image

Petr CEJNAR

Svou pracovní kariéru zasvětil protidrogové prevenci. Nastoupil k Policii ČR, kde pracoval u Národní protidrogové centrály. Absolvoval odborné stáže u DEA, v Kanadě u Královské jízdní policie a v Německu u Spolkového kriminálního úřadu. Později působil na sekretariátu Mezirezortní protidrogové komise při Úřadu vlády ČR.

Po řadu let vedl protidrogový preventivní program společnosti Group 4 Securitas. Má hluboké znalosti v oboru zneužívání omamných a psychotropních látek. Jeho současné pracovní zařazení mu zajišťuje kontakt s každodenní realitou života drogově závislých. Své zkušenosti předává v odborných kurzech, jichž je autorem i lektorem, který dokáže na posluchače přenést řadu informací poutavým způsobem.


ORGANIZAČNÍ POKYNY

DATUM A ČAS: 10. 04. 2018 | 09:00 - 15:00

ÚČASTNICKÝ POPLATEK ZAHRNUJE:

                   

ADRESA:
Přesná adresa bude upřesněna později, -, Praha



nahrávám mapu....



REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / PŘIHLÁŠKA

Rerervace jsou již uzavřeny.

Kontaktujte rovnou Veroniku Fáberovou na e-mailu faberova@doverville.cz