JAK LIDSKÉ ZDROJE VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJÍ BEZPEČNOST PODNIKU?

Pro koho je kurz určen:

Především pro vlastníky společností, členy vrcholového managementu, pracovníky HR oddělení a bezpečnostních útvarů, personální manažery, personalisty, náboráře, bezpečnostní manažery, pracovníky kontrolních oddělení.

Cíl kurzu:

Poskytnout manažerům ucelený přehled o tom, jak úsek řízení lidských zdrojů (LZ) významným způsobem ovlivňuje bezpečnost celého podniku. Vybavit posluchače argumenty pro odůvodnění oprávněných žádostí a pravomocí LZ. Poskytnout rámcový návod, jak spočítat náklady na obrat pracovních sil či zaplnění dlouhodobě neobsazeného pracovního místa. Seznámit posluchače s konkrétními hrozbami, které práce úseku LZ může ovlivnit.

Kurz byl sestaven na základě praktických zkušeností řady personálních manažerů.

PROGRAM KURZU

LIDSKÉ ZDROJE (LZ) A BEZPEČNOST PODNIKU

 • Oblasti působení LZ na bezpečnost
 • Postavení HR v organizační struktuře podniku
 • Přirození spojenci LZ v podniku
 • Přímé a nepřímé hrozby ovlivněné činností LZ
 • Ohodnocení rizik a způsoby jejich řešení
 • Jak spočítat náklady na obrat pracovních sil a neobsazená místa

KONKRÉTNÍ BEZPEČNOSTNÍ HROZBY, KTERÉ MOHOU ZPŮSOBIT LZ

 • Výběrem personální agentury a náborových metod
 • Náborem, výběrem a prověřováním/testováním
 • Špatným či nedostatečným zaškolením a výcvikem
 • Nedostatečnou motivací a péčí o zaměstnance
 • Neřízenou velkou odchodovostí
 • Nedostatečnou a špatnou prací s informacemi a daty
 • Špatnou prací personální administrativy
 • Nemožností podílet se na řízení podniku

LEKTOŘI KURZU

Image

Veronika FÁBEROVÁ

Působí v oblasti komerční bezpečnosti 25 let. Za tu dobu absolvovala řadu kvalifikačních bezpečnostních kurzů, studovala marketing na London Business School, vzdělávání dospělých na Chartered institute of personnel and Development v UK, kde také složila u LRQA zkoušku na funkci Lead Assessor.V mezinárodní bezpečnostní agentuře prošla řadou manažerských pozic až do funkce náměstkyně generálního ředitele. Jako personální ředitelka měla na starosti i nábor a prověřování (celkem 3,800 zaměstnanců) Česká manažerská asociace jí udělila titul Manažer roku 2005 v oblasti komerční bezpečnosti. Je členkou TNK-148 Prevence kriminality a ochrana obyvatel při ÚNMZ a vede evropský sekretariát technické komise CEN/TC 325 Prevence proti kriminalitě při plánování městské výstavby a navrhování budov. Od května 2016 je tajemníkem Asociace Grémium Alarm. Založila a nyní vede společnost Doverville, s.r.o. Bezpečnostnímu vzdělávání se věnuje po celou svou profesní kariéru, je autorkou řady vzdělávacích i rekvalifikačních programů a výbornou lektorkou.


ORGANIZAČNÍ POKYNY

DATUM A ČAS: 24. 05. 2017 | 09:00 - 13:00

ÚČASTNICKÝ POPLATEK ZAHRNUJE:

                   

ADRESA:
Přesná adresa bude upřesněna později, -, Prahanahrávám mapu....REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / PŘIHLÁŠKA

Rerervace jsou již uzavřeny.

Kontaktujte rovnou Veroniku Fáberovou na e-mailu faberova@doverville.cz