BEZPEČNOSTNÍ ZÁZNAMY A GDPR


PROGRAM SEMINÁŘE


Přednášející:

IT Security Consultant

Marian Němec, AEC

Marian Němec se v oblasti informačních technologií pohybuje celý svůj profesní život. Problematiku bezpečnosti IT začal řešit již v 90. letech minulého století z pozice informatika na městském úřadu. Později se podílel na vzniku Certifikační autority Czechia, aby se následně přes PKI systémy dostal k dalším bezpečnostním technologiím. Procesní a informační bezpečnosti se pak věnuje od roku 2008. Podílel na mnoha projektech v oblasti implementace ISO27001 a systému ochrany osobních údajů, jak ve veřejném sektoru, tak k komerčním prostředí. Ve volném čase se věnuje zejména rodině a výuce sebeobrany.

Přednáška

MÝTY A PRAVDY O GDPR A ROLI POVEŘENCE (DPO)

Přehled o GDPR pro mírně pokročilé. Organizace musí mít bezpečnostní koncept, pak není příprava na GDPR tak složitá. Tam, kde tento koncept chybí, chybí i znalosti a tam také často poptávají nějaký „GDPR CtrlC/CtrlV balíček“. Varování před novopečenými vykladači regulace – jak je poznat a jak se jim vyhnout.  Role pověřence a jeho povinnosti.

FYZICKÁ A IT OCHRANA BEZPEČNOSTI ZÁZNAMŮ

Prostředky a způsoby fyzické i technické ochrany informací. Kde jsou slabiny? Jak vůbec poznám „incident“ (data breach) – jak vím, že skutečně došlo k úniku informací a já to musím oznámit úřadu? Auditní logy. Způsob ukládání dat.


Přednášející:

JUDr. David Karabec

JUDr. David Karabec (*1964) pochází z Prahy. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1988. Od počátku roku 1990 působil v poradenské firmě zaměřené na poskytování právních a ekonomických služeb pro začínající podnikatele. V roce 1993 se stal komerčním právníkem zapsaným u Komory komerčních právníků České republiky, od roku 1996 působí jako advokát. V roce 1997 zahájil aktivní publikační a přednáškovou činnost se zaměřením na průmyslová práva a licence při podnikání, ochranu know-how a hospodářskou soutěž. V roce 1999 absolvoval dvouleté specializační studium práv k duševnímu vlastnictví na Institutu průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. V letech 2005-2006 působil jako expert České advokátní komory v komisi pro soutěžní právo CCBE v Bruselu. V letech 2004 – 2012 působil jako odborný asistent katedry práva Bankovního institutu vysoké školy (BIVŠ) v Praze, kde se specializoval na problematiku průmyslových práv a licencí. Ve své odborné advokátní praxi se věnuje zejména problematice korporátního práva, průmyslového práva a licencí, hospodářské soutěže, nekalé soutěže, jakož i pracovnímu právu a procesnímu zastupování klientů ve všech těchto oblastech práva před soudy všech stupňů, včetně Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR. V roce 2017 inicioval založení společnosti JUDr. David KARABEC, s.r.o., která se specializuje na ochranu duševního vlastnictví pro malé a střední firmy. Ve svém volném čase hraje golf a věnuje se horské turistice, cyklistice, plavání a lyžování.

Přednáška

POKUTA ZA ZVEŘEJNĚNÍ FOTKY ZLODĚJE NA OFICIÁLNÍ SÍTI UŽ NEHROZÍ?

Aktuální změna postoje ÚOOÚ.

Současná šéfka ÚOOÚ, bývalá ústavní soudkyně Ivana Janů nechce kráčet dál ve šlépějích svého předchůdce. Pomohla k tomu vzpoura starostů v případu obce Kravaře? Může se tedy každý přiměřeným způsobem domoci svého práva, pokud bylo zasaženo do jeho zákonem chráněných zájmů? A jak je na tom IT specialista, který vypátral svůj ukradený notebook a zveřejnil fotky uživatelů na svém blogu?

Na tyto a další zajímavé otázky Vám odpoví ve své přednášce JUDr. David Karabec


Přednášející:

Martin Hartl, CEH, Security Specialist, AEC a.s.

Student kybernetiky a robotiky, který během studia zjistil, že více než aplikovaná fyzika ho zajímají počítače a zejména pak jejich (ne)bezpečnost. Po bezesných nocích učení se temnému umění hackingu si vyzkoušel práci systémového a síťového administrátora, aby nakonec nastoupil do společnosti AEC na pozici bezpečnostního konzultanta. Tam jsou jeho denním chlebem penetrační testy webových aplikací, tlustých klientů, infrastruktury a bezpečnostní testy za použití sociálního inženýrství. Za 3 roky zde pracoval na mnohých projektech z rozmanitých odvětví, jako je bankovnictví, automobilový průmysl, energetika, farmacie a další. Je držitelem certifikace Certified Ethical Hacker.

 

Přednáška

Krádež citlivých informací z bezpečnostních kamer

Kamery jsou všudypřítomná zařízení, která monitorují velkou část našich životů – jsou v práci, v obchodech, na ulicích a dokonce i v domácnostech. Jak si ale můžeme být jisti, že videokamera, kterou máme doma proti případným lupičům, jim právě nepomáhá vytipovat nejvhodnější dobu k vloupání? Jaká je bezpečnost těchto „bezpečnostních“ zařízení a jak složité je pro hackera dostat se do této magické krabičky, která má sloužit k naší ochraně?


Přednášející:

Ing. Maroš Barabas, Ph.D., Head of Product Management, AEC a.s.

Ing. Maroš Barabas, Ph.D. vystudoval Fakultu informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, kde získal doktorát v oblasti síťové behaviorální bezpečnosti. Od roku 2012 pracuje ve společnosti AEC, kde začal na pozici bezpečnostního konzultanta, vedl divizi bezpečnostních technologií a v současné době na pozici vedoucího produktového managementu zodpovídá za strategii produktového portfolia AEC. Má bohaté zkušenosti v oblasti návrhu bezpečných architektur, tvorby strategie bezpečnosti a v posledních letech se soustřeďuje na pokročilé technologie, budování SOC center a šíření bezpečnostního povědomí na konferencích, workshopech a na univerzitách.

Přednáška

Ochrana dat pomocí bezpečnostních technologií a procesů

Představíme cestu k zabezpečení ochrany dat od nejjednodušších, ale efektivních, opatření, až po ty složité a náročné. Prezentace je zaměřena na GDPR požadavky, klasifikaci informací, její vztah k ochraně citlivých informací a dat, technické a procesní prostředky v implementaci klasifikace a návaznost na pokročilé technologie DLP, SIEM apod.


Přednášející:

Bc. Radek Kubíček, MBA

Radek má pět let zkušeností a praxe v oblasti ochrany osobních údajů. To s sebou nese i zkušenosti v oblasti personálních a procesních auditů se zaměřením na ochranu osobních údajů. Společnost 2K CONSULTING s.r.o., kde je jednatelem, se již od začátku zabývala, mj., auditní činností ve veřejné správě̌. Aktivně se zapojuje do pracovních skupin Spolku pro ochranu osobních údajů a je členem Komory certifikovaných pověřenců GDPR.

Mgr. Ivana Tilkeridu

Na pozici projektové manažerky společnosti 2K Consulting s.r.o. se dlouhodobě věnuje otázkám auditorské činnosti a problematice ochrany osobních údajů ve státním i soukromém sektoru. Má zkušenosti také z oblasti dotačního poradenství a marketingu. Jakožto hlavní administrátor webových stránek společnosti se dlouhodobě zajímá o technologie zabezpečení webových stránek a zajištění bezpečnosti přenosu dat na internetu.

Přednáška

ŠPATNÉ PŘÍKLADY IMPLEMENTACE GDPR

Špatní konzultanti dávají špatné rady, a to nejen v soukromých podnicích, ale i ve státních organizacích.

Pár konkrétních příkladů Vám ukážeme a doporučíme, jak se podobných chyb vyvarovat.


Přednášející:

MGR. Tibor A. Brečka, MBA

Krizový intervent a kaplan týmu Posttraumatické intervenční péče Policie ČR Středočeského kraje. Psychoterapeut – člen České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Lektor psychologických a etických předmětů. Působí jako externí odborný asistent na katedře zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, Newton College Praha, Bankovní institut Vysoká škola a je doktorand na 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dříve působil i na Policejní akademii ČR v Praze a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Zabývá se problematikou forenzní psychologie, psychologie katastrof, krizovou komunikací a komunikací rizika. Spolupracuje s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem ČR, Zdravotnickou záchrannou službou, Armádou ČR a dalšími bezpečnostními subjekty.

Přednáška

GDPR KVERULANT ANEB LIVE TROLLING

Jak efektivně komunikovat s lidmi o GDPR? Co jsou komunikační chyby a jak se jim vyhnout? Jak se šíří fámy a nepravdy a jak je eliminovat? Jak mohou lidé vnímat shromažďování údajů? Jaké je  psychologické pozadí bezpečnosti? Na tyto a další otázky Vám dá odpověď tato prezentace.


SEMINÁŘEM VÁS PROVEDE

 -

Veronika Fáberová

Působí v oblasti komerční bezpečnosti 25 let. Za tu dobu absolvovala řadu speciálních bezpečnostních kurzů v UK,  vystudovala marketing na London Business School, vzdělávání dospělých na Chartered Institute of personnel and Development v UK, a  v UK také složila  u LRQA na funkci Lead Assessor.

Ve velké mezinárodní bezpečnostní agentuře prošla řadou manažerských pozic, včetně funkce personální a (téměř 4,000 zaměstnanců jen v ČR) a marketingové ředitelky, až do funkce náměstkyně generálního ředitele. Česká manažerská asociace jí udělila titul Manažer roku 2005 v oblasti komerční bezpečnosti. Vedla bezpečnostní týmy na řadě velkých projektů, včetně mezinárodních: například návrh a výstavba bezpečnostního systému SAZKA Arény a Eden Arény, změna poskytovatele bezpečnostních služeb u ČSA, kompletní bezpečnostní opatření na Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF v Praze a Ostravě 2015.

V roce 2015 byla vyznamenána Medailí III. stupně ředitele Krajského ředitelství Policie ČR hlavního města Prahy.

Je členkou technické normalizační komise TNK148 Prevence kriminality a ochrana obyvatel při ÚNMZ a vede evropský sekretariát technické komise CEN/TC 325 Prevence kriminality při plánování městské výstavby a navrhování budov.

Od května 2016 je tajemníkem v ČR nejstarší asociace bezpečnostních firem – Asociace Grémium Alarm.

Založila a nyní vede společnost Doverville, s.r.o., která se věnuje bezpečnostnímu poradenství a vzdělávání. Tomu se ostatně věnuje po celou svou profesní kariéru, je autorkou řady vzdělávacích i rekvalifikačních programů a výbornou lektorkou.

Pořadatelé

Odborný partner

Organizační pokyny

ČAS A MÍSTO:
06. 12. 2017 | 09:00 - 15:00 | Prostory HK ČR, Florentinum Praha 1, recepce A, 4. patro

hodiny
REGISTRACE
8:30 hod.
ZAHÁJENÍ
09:00
PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ
15:00
Ikonka kravataDRESS CODE - Business casual
Ikonka parking PARKOVÁNÍ

Parkoviště Na Florenci

Venku na ulici
Střednědobé stání po dobu maximálně 6 hodin s placením pomocí parkovacího automatu
po- pá 8-18hod
15,- Kč/hod nebo 0,6 EUR
placení : parkovací automat
max 6 hodin
nejspíše bude již od rána obsazené… nespoléhat na něj…

GPS: 50.0884592N, 14.4330406E

Hlídané parkoviště Florenc – pod magistrálou

Nonstop

40,- Kč/ hodinu

pod mostem, kryté ale venkovní, cca 5 min od místa konání

vjezd z ulice Na Florenci

GPS: 50.0894892N, 14.4380819E

PARKING MILLENNIUM

Kapacita 440 míst

50,- Kč/ hodinu, popř. 600,- Kč/ den

nonstop

rezervace přes bezpecneparkovani.cz

v ulici V Celnici u Hotelu Marriott

GPS: 50.0882819N, 14.4309750E

ikonka občerstveníOBČERSTVENÍ

Občerstvení zajištěno v průběhu celého semináře.

ADRESA
Prostory HK ČR, Florentinum Praha 1, recepce A, 4. patro, Na Florenci 2116/15, Praha 1
MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU

Tramvajové linky 24, 3 a 8 – zastávka Bílá Labuť.

Metrem linkou C – zastávka Florenc a B – zastávka Náměstí Republiky.nahrávám mapu....REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / PŘIHLÁŠKA

Rerervace jsou již uzavřeny.

Kontaktujte rovnou Veroniku Fáberovou na e-mailu faberova@doverville.cz