Workshop k dotačnímu titulu na ochranu měkkých cílů – ZDRAVOTNICTVÍ 2019

Program semináře:

 • Dotační výzva – na co jsou prostředky určeny
 • Jak Vám můžeme pomoci zpracovat žádost
 • Informace o jednotlivých aktivitách z výzvy:
  • bezpečnostní audit
  • bezpečnostní analýza
  • bezpečnostní školení a nácviky
  • vypracování tiskovin a materiálů
 • Praktické ukázky z naší práce
 • Individuální konzultace pro zájemce

 

Lektoři:

 

VERONIKA FÁBEROVÁ

EXPERT PRO OBLAST ochrany měkkých cílů A BEZPEČNOSTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

je předním odborníkem  v oboru komerční bezpečnosti a prevence kriminality. Věnuje se poradenství a oborovému vzdělávání v oblasti ochrany měkkých cílů a prevence kriminality s tímto související. Je autorkou řady vzdělávacích programů, informačních a výukových materiálů, výbornou lektorkou a zkušenou bezpečnostní auditorkou. Úspěšně vedla řadu projektů na ochranu měkkých cílů. 30 let praxe.

 

 

Bc. JIŘÍ BASL

EXPERT PRO OBLAST PRAKTICKÝCH NÁCVIKŮ  A CVIČENÍ NA TÉMA „OZBROJENÝ ÚTOČNÍK“

Je odborným garantem programů na téma „Ozbrojený útočník a reakce na rizikové situace“. Řadu let působil u speciálních složek Policie České republiky a Armády České republiky jako lektor, instruktor a metodik. Má bohaté zkušenosti s rizikovými situacemi a krizovou komunikací, které nasbíral jako vyjednavač Policie ČR a člen stálého krizového týmu vyjednávání pro hl. m. Prahu. Je výtečným lektorem a to jak pro oblast teorie, tak pro praktické nácviky. Je autorem scénářů součinnostních cvičení s Policií ČR. 28 let praxe.

Mgr. MILOSLAV ŠVÉDA

EXPERT NA TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ NÁCVIKY SITUACÍ SOUVISEJÍCÍCH S OZBROJENÝM ÚTOČNÍKEM

Je specialistou a zkušeným lektorem na všechny odborné disciplíny, které souvisí s tématem “Ozbrojeného útočníka“ a krizového řízení.  Zároveň je i odborníkem na tvorbu takticko-technických plánů. Sám prošel řadou prestižních vzdělávacích a výcvikových akcí při své předchozí policejní kariéře. Je výborným lektorem praktických nácviků a instruktorem při součinnostních cvičení s PČR.  24 let praxe.

JAN CHODORA

EXPERT PRO OBLAST FYZICKÉ bezpečnosti objektů

je odborníkem v oboru komerční bezpečnosti se specializací pro oblast bezpečnostních řešení ve smyslu spojení fyzické ostrahy, bezpečnostních technologií a režimových opatření. Zabývá se bezpečností objektů měkkých cílů s velkou frekvencí veřejnosti. Jan je expert na bezpečnostní analýzy. 14 let praxe.

 

 

Workshop bude probíhat od 09:30 do 11:30, do 12:00 možné osobní konzultace.


Organizační pokyny

ČAS A MÍSTO:
21. 11. 2019 | 09:30 - 11:30 | Hospodářská komora ČR, Florentinum

hodiny
REGISTRACE
09:15 hod.
ZAHÁJENÍ
09:30
PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ
11:30
Ikonka parking PARKOVÁNÍ

Automobilem příjezd po pražské severojižní magistrále. Do podzemních garáží Florentinum se vjíždí z ulice Na Florenci.

Další možnost střednědobého parkování Parkoviště na Florenci, více informací ZDE.

V docházkové vzdálenosti asi 5 minut k dispozici parkoviště Millennium, rezervace na ZDE.

ikonka občerstveníOBČERSTVENÍ

Pro účastníky je zajištěno občerstvení.

ADRESA
Hospodářská komora ČR, Florentinum, Na Florenci 2116/15, Praha 110 00 Florenc
MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU

Metro – metro B stanice Náměstí Republiky, metro C stanice Florenc

Tramvaj – č. 2, 3, 6, 14, 24, 26 stanice Masarykovo nádraží

Vlakem – Masarykovo nádražínahrávám mapu....REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / PŘIHLÁŠKA

Workshop k dotačnímu titulu na ochranu měkkých cílů – ZDRAVOTNICTVÍ 2019

Ceny jsou bez 21% DPH
Pro přidání více účastníků vyberte jednoduše požadovaný počet vstupenek.

standardní vstupenky 0,-Kč
Účastník 1

UPOZORNĚNÍ: Z akce bude pořízena fotodokumentace.

Zásady ochrany osobních údajů

společnost Doverville, s.r.o, IČ 24231771 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů (dále jen Zákon 101) v souvislosti s hladkým zajištěním  pořádaných akcích (kurzů, seminářů a konferencí) zpracovává tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení osoby, která se registruje na kurz/seminář/konferenci
 • Jméno a příjmení osoby, která svým jménem registruje své kolegy na kurz/seminář/konferenci
 • Telefon a e-mail na registrovaného, případně registrujícího
 • Název vysílající organizace, její IČO, DIČ a fakturační adresu. Pokud je to relevantní tak i číslo objednávky ve Vaší organizaci
 1. Jméno, příjmení a spojení na registrovanou osobu nebo osobu registrující je důležité z důvodu možnosti oznámení klientovi upřesňujících informací nebo nahlášení změn (například při náhlém onemocnění přednášejícího). Jméno a příjmení také sbíráme z důvodů možného vystavení certifikátu nebo osvědčení pro registrované posluchače. Tato data uchováváme po dobu 5 let, máme zkušenost, že klienti se na naše akce často vrací.
 2. Informace o vysílající organizaci registrovaného sbíráme za účelem řádného vystavení účetního dokladu – faktury. Tato fakta uchováváme po dobu stanovenou příslušnou legislativou.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • CZ, s.r.o.
 • Solitea Česká republika, a.s.
 • SurveyMonkey UK Ltd.
 • Michal Penz, daňový poradce
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, sužeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 1. Zároveň bychom Vás chtěli informovat, že v průběhu akce může být pořízen audiovizuální záznam (fotografie a případně video). Fotografie nebo video bude sloužit pouze pro propagační účely Správce k prezentaci výstupů z akce.
 2. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • Stanoveným způsobem požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
 • Stanoveným způsobem vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • Stanoveným způsobem požádat o výmaz těchto osobních údajů