ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘI POŘÁDÁNÍ RŮZNÝCH KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

Zkrácený nebo variantní název: EVENTOVÁ BEZPEČNOST (Modul 3)

Poslední dobou je velmi populární pořádat různé kulturní, sportovní a společenské akce. Pořadateli jsou různé organizace, obce, sdružení nebo kluby. Víte jak správně zajistit bezpečnost na Vámi pořádaných akcí? Víte, jaké jsou Vaše zodpovědnosti jako pořadatele z hlediska bezpečnosti?

Seminář je velmi prakticky zaměřen a dotýká se těch nejproblematičtějších věcí z oblasti přípravy bezpečnosti různých eventů. Seminář si klade za cíl prakticky vybavit posluchače dobrými radami a návody pro jejich pořadatelskou činnost.

Seminář je určen pro:

 • Pracovníky měst a obcí zodpovědných za organizování různých kulturních, společenských a sportovních akcí
 • Zástupce kulturních domů, referenty kultury
 • Bezpečnostní manažery a manažery prevence kriminality
 • Zástupce produkčních a eventových agentur
 • Zástupce obchodních center, stadionů, kulturních památek, církevních objektů apod. kde se konají různé kulturní, sportovní nebo společenské akce
 • Pracovníky Policie ČR, Městských a obecních policií
 • Provozovatele outdoor akcí (např. trhy, rozsvěcení Vánočního stromku, pivní slavnosti apod.)

Program semináře:

 • Co všechno znamená „ zajištění dobré bezpečnosti na akci“
 • Bezpečnostní přípravy eventu -spolupráce se všemi zainteresovanými složkami
 • Bezpečnostní dokumentace a plány, krizová komunikace a „plán B“
 • Infrastruktura, zásobování, doprava, parkování, subdodavatelé apod.
 • Obecní vyhlášky a platná relevantní legislativa
 • Rozbor praktických příkladů

 


Organizační pokyny

ČAS A MÍSTO:
19. 11. 2018 | 09:00 - 14:00 | Regionální centrum Olomouc – salonek Orion

hodiny
REGISTRACE
8:30 hod.
ZAHÁJENÍ
09:00
PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ
14:00
Ikonka parking PARKOVÁNÍ

Parkoviště Regionální centrum Olomouc 1, 2, 3 – 30 minut zdarma, první 4 hod. 10 Kč, další 20 Kč

Kryté parkoviště Hlavní nádraží – 1 hod. 10 Kč, 4-12 hod. 40 Kč, 24 hod. 90 Kč

ADRESA
Regionální centrum Olomouc – salonek Orion, Jeremenkova 40b, Olomouc
MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU

Tramvaj, autobus – zastávka Hlavní nádraží

Vlak – Hlavní nádražínahrávám mapu....REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / PŘIHLÁŠKA

Rerervace jsou již uzavřeny.

Kontaktujte rovnou Veroniku Fáberovou na e-mailu faberova@doverville.cz