CO MOHOU UDĚLAT ŠKOLY PRO OKAMŽITÉ ZVÝŠENÍ SVÉ BEZBEČNOSTI

CO MOHOU UDĚLAT ŠKOLY PRO OKAMŽITÉ ZVÝŠENÍ SVÉ BEZPEČNOSTI:

  1. Nastavit, a hlavně dodržovat svá REŽIMOVÁ OPATŘENÍ.

To jsou ty pokyny ředitele, k zavírání různých dveří, které každá škola má stanovené. V době mimo příchodu/odchodu žáků do/ze školy mít budovu zavřenou a vést přehled i o všech návštěvách a lidech, kteří se pohybují v prostorech školy třeba při pronájmech tělocvičny.

 

  1. VYŠKOLIT (INFORMOVAT) PEDAGOGICKÉ I NEPEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY na postupy, jak se chovat při nebezpečných situacích: Nadrilovat s nimi postup UTEČ – SCHOVEJ SE – BOJUJ/INFORMUJ. ZDE  je prolink na naši základní brožuru postupu. Informovat je jakým způsobem mají informovat žáky/studenty o možných hrozbách a jakým způsobem je na různá nebezpečí škola připravena.
  1. Prověřit systém KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ a seznamu SPOJENÍ. Každá škola by měla mít zpracovaný bezpečnostní plán, včetně kroků a opatření, jak postupovat v případě různých bezpečnostních krizí. Je potřeba takové plány pravidelně aktualizovat, včetně plánů spojení.

 

Jaký by měl být další postup ve zvýšení bezpečnosti školy:

  1. Provést BEZPEČNOSTNÍ AUDIT. Audit Vám provedou bezpečnostní odborníci. Pozn. Toho pravého poznáte podle toho, jak Vám odpoví na otázku, kolik auditů a na kterých školách již audit provedl.

 

  1. Zpracujte nebo si nechte zpracovat ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACI, kterou by škola měla mít a seznamte s ní všechny vaše pracovníky.

 

  1. Navažte dobrou spolupráci s místní Policií České republiky. Mohou Vám se spoustou věcí pomoci i poradit.

 

  1. Proveďte PRAKTICKÝ NÁCVIK na jednání při nebezpečných situacích se všemi pedagogickými i nepedagogickými pracovníky. Zařaďte praktické nácviky do pravidelného seznamu školení Vašich zaměstnanců., Vše se musí po čase zopakovat. Existuje řada firem, které pro Vás praktický nácvik zorganizují.

 

  1. Připravte si PLÁN BUDOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RESILIENCE ŠKOLY a nechte ho odsouhlasit Vašim zřizovatelem. Plán potřebných opatření a investic Vám vyplyne z bezpečnostního auditu. Nebojte se bezpečnostní technologie. Není potřeba hned nakupovat detekční rámy. Existují bezpečnostní technologie, které jsou nyní již cenově dostupnější a které Vám hodně pomohou.

 

  1. Prověřte POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁNY školy. Naplánujte i alternativní únikové trasy a pravidelně je i se žáky/studenty nacvičujte.

 

  1. NENACVIČUJTE S DĚTMI postup pro postup UTEČ – SCHOVEJ SE – BOJUJ/INFORMUJ. Nácviky jsou důležité především pro dospělé, aby oni sami se dokázali uklidnit a smysluplně a bezpečně jednat.

21.12. 2023 Veronika Fáberová

0 0 votes
Article Rating

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments