Doverville organizovala seminář k aplikaci technických norem v oblasti prevence kriminality

Praha, 5 4. 2017 – Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, z. s., společně s Odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality (OBPPK ) Ministerstva vnitra a s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uspořádaly dne 5. dubna 2017 seminář na téma „Aplikace technických norem v oblasti prevence kriminality“. Organizaci celého semináře na klíč zajišťovala společnost Doverville, s.r.o.

Seminář se konal na půdě ministerstva vnitra a zúčastnilo se ho zhruba 70 odborníků na prevenci kriminality z celé České republiky. Na programu byly prezentace odborníků, kteří se věnují praktickému naplňování norem v bezpečnostních systémech, ale také jejich přípravě a tvorbě. Hovořilo se o bezpečnosti tzv. měkkých cílů, tedy škol, nemocnic a dalších veřejných prostor, řeč byla i o kontrolních bezpečnostních technologiích, zamykacích systémech nebo zabezpečení únikových východů.

„Rozhodli jsme se tento seminář podpořit. Naše asociace se na tvorbě norem v oblasti prevence kriminality významně podílí a naši členové se je snaží aplikovat v praxi. Bohužel ale nad kvalitou dodávek bezpečnostních systémů stále často vítězí nejnižší cena,“ dodal Ing. Václav Nepraš, prezident Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm.

„Ochrana tzv. měkkých cílů je jednou z hlavních bezpečnostních priorit resortu MV i celé České republiky. Na semináři jsme posluchače vybavili argumenty v podobě požadavků norem na bezpečnostní prevenci, které mohou ve své práci použít, a tím přiblížit technické normy veřejnosti,“ řekl z OBPPK JUDr. Tomáš Koníček.

„Důležité pro nás je seznamovat odbornou i laickou veřejnost nejen se zásadami procesu tvorby norem, ale zejména způsoby, jak tyto normy mohou prakticky pomoci v prevenci kriminality,“ konstatovala Zdeňka Slaná z rady odboru technické normalizace ÚNMZ.

Ing. Milan Krása ze společnosti PCS, která se stala partnerem semináře, uvedl: „V České republice nejsou parametry pro technologie bezpečnostní kontroly nijak legislativně upraveny. Jedinou výjimkou je oblast civilního letectví, která prostřednictvím MD ČR a Úřadu pro civilní letectví aplikuje nařízení Evropské komise. Jsem toho názoru, že nějaká legislativní úprava by v tomto oboru užitečná byla – dříve to byly například certifikáty NBU nebo ARI (dříve VTUE) –, ale tato úprava by se měla zaměřovat nejen na parametry technologií, ale také na pravidelné servisní kontroly a kvalifikovanou obsluhu, protože sebelepší technika bez odpovídající údržby a kvalifikované obsluhy nezabezpečí nic.“

„Víme, že úsilí zajistit bezpečnost občanů naší země, vedlo v minulosti často až k úplnému potlačení svobody. Ale víme také, že svobodě se nedaří ani tehdy, když je ochrana bezpečnosti ochromena. Nelze zajistit jen svobodu nebo jen bezpečnost. Lidé potřebují obojí i tehdy, když se požadavky svobody a bezpečí dostanou do rozporu. V čase nových možností pro dobré i pro zlé musíme hledat novou ,střední cestu‘ tam, kde se požadavky svobody a bezpečnosti střetají,“ komentoval Ing. Petr Mlejnek ze společnosti Techniserv, která byla partnerem semináře a vystoupila s informací o možnostech využití kamerových systémů a video synopse.

 

 

„Z pozice výrobce bezpečnostních a zabezpečovacích systémů velice vítáme vznik nových norem, které se zabývají bezpečností a prevencí kriminality.“ Uvedl Radek Pazour, ze společnosti ASSA ABLOY   „Obecně platí, že prevence vždy pomáhá předcházet vzniku nežádoucích situací a současně dává prostor k minimalizaci bezpečnostních rizik.  Oceňujeme práci všech, kteří se na prevenci věnují, a jsme rádi, že jsme mohli přispět našimi znalostmi a zkušenostmi v oblasti bezpečnosti a zabezpečení.“

„Rozsah náplně práce naší technické komise č. 325 je koordinovat na evropské úrovni normy v oblasti prevence kriminality, které se týkají výstavby a rekonstrukce tzv. měkkých cílů. Právě ochrana měkkých cílů je jednou z hlavních bezpečnostních priorit našeho státu. To jsme chtěli na semináři zdůraznit,“ říká Veronika Fáberová, evropský sekretář CEN/TC 325.

 

 

Partnery semináře byly: ASSA ABLOY, Asociace Bezpečná škola, Doverville, Techniserv a PCS, které doplnily program odborného semináře praktickými ukázkami jednotlivých technických řešení.

 

Foto z akce:

 

 

0 0 votes
Article Rating

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments