Koordinační schůzka vedení Evropské technické normalizační komise CEN/TC 325

Ve středu, dne 15.5.2024, se konala neformální „Crime prevention through building, facility and area design“, které je již 7. rokem pod českými „křídly“.
Této schůzky se zúčastnila předsedkyně komise paní Alena Šimková (na fotografii uprostřed), tajemník komise pan Ing. Stefan Krebs PhD. (na fotografii vlevo vepředu), konvenorka pracovní skupiny WG 3 „Building design“ paní Veronika Fáberová (na fotografii vpravo vepředu), sekretář téže pracovní skupiny pan Ing. Miroslav Čermák (na fotografii vpravo vzadu) a také nový český člen téže pracovní skupiny pan Mgr. Filip Gundza, MBA (na fotografii vlevo vzadu).

Cílem tohoto jednání bylo hned několik důležitých bodů. Mimo organizační a personální záležitosti (úspěšné znovujmenování role předsedkyně komise a konvenorky pracovní skupiny 3) byla projednána příprava následujícího plenárního zasedání komise, které se bude konat 15.10.2024 již po několikáté v Praze.
Dále byly diskutovány kroky k úspěšnému zapojení pracovní skupiny WG 3 do nového projektu „Smart Standards“, který vede Evropský výbor pro normalizaci (CEN). Jedná se o novou platformu, ve které budou normy a další normalizační dokumenty vytvářeny v tzv. „živém prostředí“. Velkým tématem jednání byla také nová pracovní položka (Technická specifikace) pracovní skupiny WG 3 s pracovním názvem „Security by design: The management and operation of publicly accessible buildings to ensure a safe and secure environment“, na které členové WG 3 začínají intenzivně pracovat a také revize normy (Part 1 – Vocabulary) pracovní skupiny WG 1 „Teminology, principles and process“, která je nyní v závěrečné fázi. V neposlední řadě byly projednány návrhy společných aktivit a akcí v oblasti prevence kriminality, plánování městské výstavby a koncepce CPTED (nový přístup k řešení bezpečnosti a ochrany měkkých cílů veřejných a komerčních budov) ve spolupráci s MV ČR, Policií ČR, městskými částmi Prahy a dalšími zainteresovanými stranami, které by se měly konat na podzim tohoto roku.

0 0 votes
Article Rating

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments