Naši partneři

Sec Agency s.r.o.

Doverville a Sec Agency spolupracují v oblasti bezpečnostních služeb na zvýšení ochrany měkkých cílů.

Společnost se zabývá školením v oblasti bezpečnosti, provádí odborné semináře, zajišťuje výcvik, prověřuje bezpečnostní systémy, navrhuje preventivní opatření. Sec Agency využívá nejmodernější způsoby výuky.

www.sec-agency.cz

 


Centrum andragogiky, s.r.o.

Doverville a Centrum andragogiky uzavřeli partnerství v březnu 2017.  Doverville zajišťuje pro CA odborné vzdělávání a poradenské služby v oblasti komerční bezpečnosti a bezpečnosti lidských zdrojů.

Centrum andragogiky je vzdělávací a poradenská společnost působící v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zefektivňování činnosti firem a organizací. Cílem společnosti je poskytovat nejlepší služby v oblasti diagnostiky, poradenství, vzdělávání a rozvoje dospělých. Společnost se orientuje na vývoj inovativních řešení a prosazování etických norem.

„Hlavním důvodem spolupráce jsou nově se objevující bezpečnostní rizika a výzvy, se kterými se naši klienti potýkají. Chtěli jsme jim vyjít vstříc, a proto jsme se spojili s přední odbornicí na bezpečnost paní Veronikou Fáberovou a její společností Doverville s.r.o. Společně jsme vypracovali nabídku unikátních vzdělávacích programů, které přes to, že se zabývají bezpečnostní problematikou, nejsou určeny primárně pro bezpečnostní odborníky, ale naopak pro všechny manažery v podnikové struktuře.“ Říká majitelka společnosti Centrum andragogiky PhDr. Marie Jírů.

„Se vzděláváním v oblasti podnikové bezpečnosti máme mnoho let zkušeností“ sdělila jednatelka společnosti Doverville s.r.o. Veronika Fáberová „ Manažeři si ne vždy uvědomují, jak svými rozhodnutími ovlivňují bezpečnost podniku. Připravili jsme sérii vzdělávacích modulů na 4 klíčová témata firemní bezpečnosti: Lidé, Majetek, Informace a Kontinuita podnikání. Samozřejmě jsme připraveni reagovat i na nové požadavky klientů, které vplývají ze současné situace na trhu práce – nedostatek pracovních sil, využívání služeb personálních agentur, dovoz cizinců“

www.centrumandragogiky.cz


CST Consulting s.r.o.

Doverville a CST Consulting uzavřeli partnerství v září 2016. CST je odborným garantem řady vzdělávacích programů Doverville.

Společnost CST Consulting s.r.o. poskytuje profesionální nezávislý bezpečnostní poradenský servis nejen velkým korporacím, které tradičně věnují bezpečnostním otázkám velkou pozornost, ale i malým firmám a soukromým osobám. Specialisté CST mají bohaté zkušenosti s řízením bezpečnostních projektů a změn ve finančních institucích a velkých korporacích stejně tak, jako v domácnostech a malých podnicích.

www.cstconsulting.cz


 Asociace Grémium Alarm

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s. se od března 2016 stala odborným partnerem bezpečnostních seminářů a konferencí, které organizuje  Doverville, s.r.o.

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s. je reprezentativním profesním sdružením firem a subjektů vyvíjející podnikatelskou, pracovní nebo jinou činnost v oblasti technických služeb a zařízení, sloužících k ochraně osob a majetku, autorizované společenstvo Hospodářské komory ČR a členem evropské asociace EURALARM.

„Hledali jsme partnera, který by nám vyhovoval jak v možnosti rozšíření prezentace výrobků a služeb našich členů před odbornou veřejností a zároveň by jim i poskytl možnost se neustále vzdělávat ve svém oboru.“ Sdělil Prezident AGA Ing. Václav Nepraš „Doverville je renomovaná firma a paní Veronika Fáberová dlouholeté zkušenosti s organizací vzdělávacích akcí. Věřím, že naše spolupráce bude prospěšná pro obě strany. Také se nám podařilo pro naše členy vyjednat výhodné ceny účastnických poplatků.“

www.gremiumalarm.cz


SECURITY magazín

SECURITY magazín se od ledna 2016 stal mediálním partnerem seminářů a konferencí, které Doverville pořádá.

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. Orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

www.securitymagazin.cz

SEMINÁŘE

AKTUÁLNÍ KURZY

Žádné události