Bc. Jiří Basl

Je odborným garantem programů na téma „Ozbrojený útočník a reakce na rizikové situace“. Řadu let působil u speciálních složek Policie České republiky a Armády České republiky jako lektor, instruktor a metodik. Má bohaté zkušenosti s rizikovými situacemi a krizovou komunikací, které nasbíral jako vyjednavač Policie ČR a člen stálého krizového týmu vyjednávání pro hl. m. Prahu. Je výtečným lektorem a to jak pro oblast teorie, tak pro praktické nácviky. Je autorem scénářů součinnostních cvičení s Policií ČR. 28 let praxe.

 

 

 

 

SEMINÁŘE

AKTUÁLNÍ KURZY

Žádné události