Gen. Ing. Andor ŠÁNDOR (v záloze)

Celou svou profesní dráhu spojil s bezpečností problematikou. Vystudoval vojenské gymnázium a Vysokou vojenskou školu pozemního vojska. Působil ve velitelských a štábních funkcích u pozemních jednotek. V roce 1984 nastoupil na Generální Štáb. Počátkem devadesátých let působil jako vojenský přidělenec na zastupitelském úřadu v Londýně. Později byl zařazen do funkce Náčelníka oddělení zahraničních vztahů Vojenské zpravodajské služby ČR. Svou armádní kariéru zakončil ve funkci Náčelníka Vojenské zpravodajské služby ČR, kde dosáhl hodnosti brigádního generála. Od roku 2003 působí jako nezávislý bezpečnostní poradce.

SEMINÁŘE

AKTUÁLNÍ KURZY

Žádné události