JUDr. David Karabec

JUDr. David Karabec (*1964) pochází z Prahy. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1988. Od počátku roku 1990 působil v poradenské firmě zaměřené na poskytování právních a ekonomických služeb pro začínající podnikatele. V roce 1993 se stal komerčním právníkem zapsaným u Komory komerčních právníků České republiky, od roku 1996 působí jako advokát. V roce 1997 zahájil aktivní publikační a přednáškovou činnost se zaměřením na průmyslová práva a licence při podnikání, ochranu know-how a hospodářskou soutěž. V roce 1999 absolvoval dvouleté specializační studium práv k duševnímu vlastnictví na Institutu průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. V letech 2005-2006 působil jako expert České advokátní komory v komisi pro soutěžní právo CCBE v Bruselu. V letech 2004 – 2012 působil jako odborný asistent katedry práva Bankovního institutu vysoké školy (BIVŠ) v Praze, kde se specializoval na problematiku průmyslových práv a licencí. Ve své odborné advokátní praxi se věnuje zejména problematice korporátního práva, průmyslového práva a licencí, hospodářské soutěže, nekalé soutěže, jakož i pracovnímu právu a procesnímu zastupování klientů ve všech těchto oblastech práva před soudy všech stupňů, včetně Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR. V roce 2017 inicioval založení společnosti JUDr. David KARABEC, s.r.o., která se specializuje na ochranu duševního vlastnictví pro malé a střední firmy. Ve svém volném čase hraje golf a věnuje se horské turistice, cyklistice, plavání a lyžování.

 

SEMINÁŘE

AKTUÁLNÍ KURZY

Žádné události