Petr CEJNAR

Svou pracovní kariéru zasvětil protidrogové prevenci. Nastoupil k Policii ČR, kde pracoval u Národní protidrogové centrály. Absolvoval odborné stáže u DEA, v Kanadě u Královské jízdní policie a v Německu u Spolkového kriminálního úřadu. Později působil na sekretariátu Mezirezortní protidrogové komise při Úřadu vlády ČR.

Po řadu let vedl protidrogový preventivní program společnosti Group 4 Securitas. Má hluboké znalosti v oboru zneužívání omamných a psychotropních látek. Jeho současné pracovní zařazení mu zajišťuje kontakt s každodenní realitou života drogově závislých. Své zkušenosti předává v odborných kurzech, jichž je autorem i lektorem, který dokáže na posluchače přenést řadu informací poutavým způsobem.

SEMINÁŘE

AKTUÁLNÍ KURZY

Žádné události