Obecné podmínky

Účastníkem kurzu, semináře, konference (dále jen „účastník“) mohou být právnické a fyzické osoby s platnou registrací. Odesláním online přihlášky na kurz účastník vyjadřuje souhlas s těmito závaznými podmínkami účasti. Uhrazením účastnického poplatku je dokončena registrace a tímto okamžikem je mezi pořadatelem kurzu (dále jen „pořadatel“) a účastníkem uzavřena smlouva o účasti na kurzu. Vstup do prostor konání kurzu je povolen pouze registrovaným účastníkům. Účast náhradníka ze stejné právnické osoby je možná, ale pouze po předchozím písemném nahlášení pořadatelům.

Účast na  akci je zpoplatněna. Poplatek za akci zahrnuje vstup, a  občerstvení během přestávek.
Uhrazenou registraci nelze bezplatně zrušit, účastnický poplatek je nevratný. V rámci právnické osoby, na kterou byla vystavena faktura za účastnický poplatek, je možno provést změnu jména osob, která tohoto účastníka zastupuje a to nejpozději do 3 dnů před konáním kurzu. Tato změna musí být učiněna písemnou formou na e-mailovou adresu: faberova@doverville.cz . V případě, že účastník tuto možnost nevyužije a současně se na konferenci nedostaví původně registrovaný zástupce účastníka, nevzniká účastníkovi nárok na vrácení účastnického poplatku.

V případě, že jste se zaregistrovali za zvýhodněnou cenu pomocí vloženého slevového kódu, nebo jiné slevové akce, např.: Early Bird, je podmínkou slevy i včasné uhrazení faktury. Pokud nedojde k její úhradě v termínu platnosti akce Early bird, či jiném daném termínu, bude Vám automaticky účtována plná cena.

Odesláním této vyplněné přihlášky souhlasíte s Obecnými podmínkami.

SEMINÁŘE

AKTUÁLNÍ KURZY

Žádné události