ROADSEC Security Toolkit

Soubor pokynů ROADSEC vypracovala na žádost Komise odborná bezpečnostní agentura. Výzkumný tým shromáždil a analyzoval stávající informace o bezpečnosti přepravy a bezpečnosti silniční dopravy. Tým vycházel z reálných dat a  ke spolupráci přizval bezpečnostní experty na dopravu. Soubor poskytuje jasné provozní pokyny, které pomohou evropským řidičům nákladních automobilů, dopravním společnostem a dalším klíčovým zúčastněným stranám řešit odcizení nákladu, vniknutí osob do nákladních automobilů a terorismus na evropských silnicích. ROADSEC aktualizuje a modernizuje současné bezpečnostní postupy, které se rychle stávají zastaralými v rámci neustále se vyvíjejícího rizika, nových technologií a regulačních změn. Vývoj nástrojů ROADSEC se uskutečnil v období od ledna do září roku 2017.

MI0418018ENN.en – Road Comm transport

0 0 votes
Article Rating

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments