ŠKOLENÍ Týmové spolupráce pro MŠMT

V rámci projektu „Vdělávání zaměstnanců implemetační struktury OP VK a OP VaVpl v rámci MŠMT“ připravila společnost DOVERVILLE krátký exkurz do kurzu „Týmová spolupráce“, kterým jsme chtěli zaměstnancům odboru MŠMT otevřít dvěře do oblasti ovládání manažerských dovedností „Týmové spolupráce“ a zaujmout pro ostatní manažerské vzdělávání v „měkkých“ dovednostech, které v rámci projektu naše společnost realizuje:

  • Prezentační dovednosti (basic, hard)
  • Vedení týmu a Týmová spolupráce
  • Individuální management a Time management
  • Motivace podřízených
  • Asertivita v pracovní praxi
  • Mentoring a Koučing
  • Řízení lidských zdrojů
  • Rétorika
  • Řešení problémů a konfliktů, aj.

Úkolu jsme se zhostili na výjezdním zasedání OP VaVpl MŠMT dne 13.9.2013 a obdrželi jsme výbornou zpětnou vazbu na náš program :

„Dobrý den,

za sebe mohu říct, že jsem s průběhem kurzu byla spokojena, jeho pojetí bylo adekvátní počtu posluchačů a prostorám. Paní lektorka se v rámci možností snažila i o praktická cvičení, což oživilo výklad, dokázala zaujmout a vzbudit hlubší zájem o problematiku.

S pozdravem

Ing. Eva Martincová

projektový manažer

Vzdělávání zaměstnanců IS VaVpI
Podpora absorpční kapacity OP VaVpI I
Odbor technické pomoci OP VaVpI – 48
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, sekce řízení OP VaVpI“

 

0 0 votes
Article Rating

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments