Akademie mistrů rozšířena o naše téma

Součásti Akademie mistrů může být i naše školení “ Drogy a naši zaměstnanci“. Jeden takový seminář proběhl ve čtvrtek 08.06.2023 v Otrokovicích, ve společnosti Continental Barum s.r.o.. Účastníci získali mimo jiné informace, jak rozeznat, že zaměstnanec je drogově závislý a jaký typ drogy užívá.

Náš lektor, Petr Cejnar, svou prezentaci doplňoval svými zkušenostmi a zážitky. Svou pracovní kariéru totiž  zasvětil protidrogové prevenci. A současná jeho pracovní pozice kurátora mu zajišťuje kontakt s každodenní realitou života drogově závislých.

Většina z nás, kteří jsme rodiče, jsme skoro ani nedýchali v momentě, kdy lektor mluvil, jak snadná je “ drogová kariera“.

Podle zpětné reakce školení splnilo očekávání zúčastněných.

 

 Drogové závislosti nešetří ani management

Drogové závislosti neznají sociální ani profesní hranice. Mezi uživateli drog najdeme nejen dělníky, ale i vrcholový management, který takto řeší tlak na svůj výkon. Není divu, kdo by také byl schopen soustavně podávat špičkové výkony, které po něm firma požaduje. Prevence je klíčová, a proto je důležitá osvěta se na téma drogy. Vzdělávání umožní identifikovat rizika užívání drog, a to nejen u kolegů, ale i u sebe samých. Přemýšlejte o prevenci jako o investici do zdraví svého týmu i firmy.

Objednejte si náš vzdělávací kurz “ Drogy a naši zaměstnanci“

Cílem jednodenního školení je poskytnout účastníkům informace o nelegálních drogách a návykových látkách, rozpoznání drogových závislostí, platné legislativě a možnostech, jak drogy u zaměstnanců odhalovat a jak postupovat v případě, že se přítomnost drogy nebo návykové látky u zaměstnance prokáže. Účastník bude umět rozpoznat základní druhy drog, jejich působení na člověka a důsledky zneužití. Naučí se podle vnějších příznaků konzumenta (zejména jeho chování, jednání, vzhledu) určit konkrétní druh zneužívané omamně psychotropní látky, odhadnout stadium závislosti u daného jedince, adekvátně vyhodnotit situaci a řešit ji.