APLIKACE NOREM V OBLASTECH PREVENCE KRIMINALITY


PROGRAM SEMINÁŘE

Přednáška

  • Jednou nohou v Bruselu – Česko a normalizace prevence kriminality
  • CEN/TC 325 Prevence kriminality proti kriminalitě při plánování městské výstavby a navrhování budov – role evropského sekretariátu
  • Aktuální přehled technických bezpečnostních norem a jejich aplikace
  • Technické normy – pomoc pro bezpečnost všech – jaká je běžná praxe?
  • Nová norma ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení.
  • Aplikace ČSN 73 4400 na školách v Neveklově a v Kraslicích
  • Bezpečná škola- jak na to?
  • Jak se požadavky bezpečnostně technických norem naplňují v praxi při výběrových/poptávkových řízeních?

SEMINÁŘEM VÁS PROVEDE

 -

Dr. Tomáš Koníček

Vrchní ministerský rada odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR.

Celou svou profesní kariéru zasvětil prevenci kriminality, ochraně majetku a osob, řešení krizových situací a ochraně měkkých cílů v bezpečnostních složkách státu (MV a Policie). Je spoluautorem celostátního programu Bezpečná lokalita.  Je předsedou Technické normalizační komise č. 148 Prevence kriminality a ochrana obyvatelstva při ÚNMZ, spoluautorem norem v oblasti prevence kriminality CEN/TC 325. Dr. Koníček je autorem a spoluautorem řady odborných publikací a metodik v oblasti bezpečnostních standardů řešení krizových situací. Také bývá častým hostem televizních či rozhlasových pořadů věnovaných primární prevenci.

Pořadatelé

Partneři

Organizační pokyny

ČAS A MÍSTO:
05. 04. 2017 | 09:00 - 13:00 | Budova MV Letná (sál č. 088)

hodiny
REGISTRACE
8:30 - 9:00 hod.
ZAHÁJENÍ
09:00
PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ
13:00
ADRESA
Budova MV Letná (sál č. 088), Nad Štolou 3, Praha 7


nahrávám mapu....REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / PŘIHLÁŠKA

Rerervace jsou již uzavřeny.

Kontaktujte rovnou Veroniku Fáberovou na e-mailu faberova@doverville.cz