RIZIKA A HROZBY SPOJENÉ S NÁBOREM AGENTURNÍCH PRACOVNÍKŮ

Pro koho je kurz určen:

Pro všechny manažery a vedoucí týmů, pro pracovníky HR oddělení, bezpečnostní manažery, manažery zodpovědné za nábor nebo za vnitřní kontrolu

Cíl kurzu:

Kurz si dává za cíl seznámit posluchače s novými bezpečnostními riziky, které se začínají objevovat v poslední době a souvisí s velkým nedostatkem pracovních sil.

Společnost Doverville tak reaguje na požadavky řady klientů, kteří čelí novým fenoménům a chtěli by si s ostatními vyměnit zkušenosti a získat nové informace jak nové problémy řešit.

Kurz není zaměřen výhradně na problematiku pracovníků dovezených ze zahraničí, ale celkově rámuje aktuální problémy a to ze dvou úhlů pohledů – bezpečnosti podniku a psychologických aspektů a motivů.

PROGRAM KURZU

BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA

 • Současné metody řešení nedostatku lokálních pracovních sil a jejich bezpečnostní rizika
 • Rizika spolupráce s personální agenturou
 • Různé motivace: personálních agentur, podniku, zahraničních zaměstnanců, našich zaměstnanců
 • Nové bezpečností problémy a hrozby – krádeže, bitky, nové zájmové skupiny
 • Postupné snižování nároků na zaměstnance
 • Změna vnitřních pravidel pro zaměstnance

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY

 • Specifika jednotlivých národností – jiný kraj, jiný mrav
 • Sociální snášenlivost
 • Sociální integrace nových pracovníků
 • Fenomén jazykové bariéry
 • „Volný čas“ – společenská odpovědnost firmy
 • Gender aspekt

LEKTOŘI KURZU

Image

Veronika FÁBEROVÁ

Je nezávislá bezpečnostní expertka, zkušená manažerka, lektorka a prezentátorka s 25 lety praxe. Vzdělávání dospělých v bezpečnostních disciplínách se věnuje po celou svou profesní kariéru, je autorkou řady vzdělávacích i rekvalifikačních programů. 8 let řídila personalistiku, včetně náboru ve firmě s téměř 4,000 zaměstnanci.


Image

Mgr. Tibor A. Brečka, MBA

Krizový intervent a kaplan týmu Posttraumatické intervenční péče Policie ČR Středočeského kraje. Psychoterapeut – člen České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Lektor psychologických a etických předmětů. Působí jako externí odborný asistent na katedře zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, Newton College Praha, Bankovní institut Vysoká škola a je doktorand na 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dříve působil i na Policejní akademii ČR v Praze a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Zabývá se problematikou forenzní psychologie, psychologie katastrof, krizovou komunikací a komunikací rizika. Spolupracuje s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem ČR, Zdravotnickou záchrannou službou, Armádou ČR a dalšími subjekty.


ORGANIZAČNÍ POKYNY

DATUM A ČAS: 23. 05. 2017 | 09:00 - 15:00

ÚČASTNICKÝ POPLATEK ZAHRNUJE:

                   

ADRESA:
Přesná adresa bude upřesněna později, -, Prahanahrávám mapu....REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / PŘIHLÁŠKA

Rerervace jsou již uzavřeny.

Kontaktujte rovnou Veroniku Fáberovou na e-mailu faberova@doverville.cz