Co vše ve firmách změní novela zákoníku prácenahrávám mapu....


Vážení členové a partneři ČKBS,

v souvislosti se schválením novely zákoníku práce, která z části nabyla účinnosti k 1. říjnu 2023 a část bude účinná od 1. ledna 2024 jsme na toto téma připravili na

  1. listopadu 2023 od 14:00 hodin SEMINÁŘ,

který se uskuteční v prostorách Hospodářské komory ČR, Palác Florentinum, Na Florenci 2116/15, Praha 1, sál Praha.

Novela zákoníku práce představuje největší zásah do pracovního práva za posledních 30 let a ve velkém mění mj. pravidla pro práci na dohodu, přičemž tato forma pracovněprávního vztahu je pro obor komerční bezpečnosti velmi důležitá.

Na semináři se dozvíte mj. informace o možnostech uzavírat dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Společně se zaměříme na postup při zavírání těchto dohod, na jejich povinný a možný obsah a to z pohledu stávajících i budoucích změn. Stranou nezůstanou ani povinnosti zaměstnavatele a možné sankce za jejich neplnění. Projdeme příklady z praxe a ukážeme si, jak nejlépe se vyvarovat chyb.

Seminář bude zaměřen přímo na prostředí bezpečnostního oboru, tedy nečekejte žádné všeobecné informace ale konkrétní rady a tipy, jak se se změnami v praxi co nejlépe vypořádat.

(Ve shodný den se v dopoledních hodinách v prostorách uskuteční členská schůze ČKBS, tedy členové a hosté schůze mohou spojit cestu, také odpoledne strávit ve společnosti nás z ČKBS a dozvědět se mnoho užitečného.) 

Program semináře naleznete zde.

Možnost přihlásit se je zde.

Věříme, že téma bude pro Vás zajímavé a těšíme se s Vámi na viděnou.


REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / PŘIHLÁŠKA