DROGY A NAŠI ZAMĚSTNANCI

Pro koho je kurz určen:

Kurz je vhodný pro střední management, pracovníky HR oddělení a bezpečnostní manažery.

Cíl kurzu:

Navazujeme na úspěšnou několikaletou sérii kurzů o problematice drog na pracovištích přerušenou Covidem.

Drogová scéna se za pár posledních let změnila, k horšímu. Stejně tak jako alkohol je více než společensky přijatelný, zvýšila  se i společenská akceptace zneužívání měkkých drog

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům informace o nelegálních drogách a návykových látkách, rozpoznání drogových závislostí, platné legislativě a možnostech, jak drogy u zaměstnanců odhalovat a jak postupovat v případě, že se přítomnost drogy nebo návykové látky u zaměstnance prokáže. Účastník kurzu bude umět rozpoznat základní druhy drog, jejich působení na člověka a důsledky zneužití. Účastníci se naučí podle vnějších příznaků konzumenta (zejména jeho chování, jednání, vzhledu) určit konkrétní druh zneužívané omamně psychotropní látky, odhadnout stadium závislosti u daného jedince, adekvátně vyhodnotit situaci a řešit ji.

PROGRAM KURZU

  • Problematika nelegálních drog – úvod
  • Princip zvyšování dávek
  • Nejčastěji zneužívané drogy – jak je u konzumenta rozpoznat
  • Vznik a stadia závislosti, laické rozpoznání konzumenta
  • Drogové delikty z hlediska trestní odpovědnosti
  • Rizika drogové závislosti na pracovištích (bezpečnostní, kriminální, zdravotní…)
  • Jaká oprávnění a povinnosti má zaměstnavatel
  • Legislativní úprava z hlediska pracovního práva, související předpisy
  • Možnosti testování zaměstnanců, způsoby testování
  • Otázky spojené s testováním (dokumentace apod)

LEKTOŘI KURZU

Image

Petr CEJNAR

Svou pracovní kariéru zasvětil protidrogové prevenci. Nastoupil k Policii ČR, kde pracoval u Národní protidrogové centrály. Absolvoval odborné stáže u DEA, v Kanadě u Královské jízdní policie a v Německu u Spolkového kriminálního úřadu. Později působil na sekretariátu Mezirezortní protidrogové komise při Úřadu vlády ČR.

Po řadu let vedl protidrogový preventivní program společnosti Group 4 Securitas. Má hluboké znalosti v oboru zneužívání omamných a psychotropních látek. Jeho současné pracovní zařazení mu zajišťuje kontakt s každodenní realitou života drogově závislých. Své zkušenosti předává v odborných kurzech, jichž je autorem i lektorem, který dokáže na posluchače přenést řadu informací poutavým způsobem.


ORGANIZAČNÍ POKYNY

DATUM A ČAS: 01. 06. 2023 | 08:30 - 13:00

ÚČASTNICKÝ POPLATEK ZAHRNUJE:

               občerstvení (káva, čaj, voda, slané a sladké pečivo, ovoce)    

ADRESA:
Hospodářská komora ČR, Florentinum, Na Florenci 2116/15, Praha 110 00 Florencnahrávám mapu....REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / PŘIHLÁŠKA

Rerervace jsou již uzavřeny.

Kontaktujte rovnou Veroniku Fáberovou na e-mailu faberova@doverville.cz