KRÁDEŽE NA PRACOVIŠTÍCH

Zvýhodněná cena při účasti na obou seminářích (Krádeže na pracovištích a Krádeže v podnicích)

Pro koho je kurz určen:

Kurz je vhodný pro manažery všech úrovní, pracovníky HR oddělení, bezpečnostní manažery, manažery kontrolních oddělení a vnitřní auditory.

Cíl kurzu:

Cílem školení je poskytnout posluchačům informace jak zamezit ztrátám na majetku zaměstnavatelů i zaměstnanců. Je nutné si uvědomit, že např. krádež mobilu v dnešní době nepředstavuje riziko pouze majetkové újmy, ale i ztráty dat, případně přístupových oprávnění k dalším hodnotám.

 

Posluchač získá aktuální informace o způsobech krádeží na pracovištích typu open space, kancelářských budov, průmyslových komplexů a jak jim zabránit.

 

Po absolvování kurzu bude schopen vyhodnotit bezpečnost pracoviště z hlediska prevence krádeží a to jak mezi zaměstnanci, tak krádeží ze strany nezvaných návštěvníků. Bude schopen doporučit a nastavit efektivnější procesy a pravidla chování na pracovišti.

Posluchači se seznámí s relevantními poznatky z oboru psychologie týkající se problematiky krádeží na pracovištích, získají hlubší pohled na vnitřní dynamiku tohoto jevu, ať už v jednotlivci či ve skupině. Díky tomu budou schopni vybrat a realizovat nejvhodnější, ať už preventivní, či následné opatření.

PROGRAM KURZU

Krádeže a právo

 • Důvody krádeží. Co, jak a kdy se krade?
 • Právní rámec krádeží
 • Zodpovědnosti zaměstnavatele a zaměstnance
 • Možnosti HR procedur a směrnic
 • Pojištění

Vnitřní vyšetřování a prevence

 • Postupy vnitřního vyšetřování
 • Kdy a jak spolupracovat s Policií ČR
 • Čeho se vyvarovat – jak nebýt jako inspektor Clouseau
 • Bezpečnostní preventivní opatření
 • Možnosti bezpečnostních technologií

Psychologické aspekty krádeží na pracovišti

 • Proč lidé kradou? Motivace ke krádeži
 • Vliv vzorů (učení nápodobou/identifikací)
 • Dělá příležitost zloděje?
 • Psychologický dopad krádeží na pracovní kolektiv, koheze, interpersonální vazby, změna klimatu
 • Psychologické aspekty vnitřního vyšetřování; ostrakizace, Mobbing/bossing
 • Drby a fámy – jejich negativní vliv a jak se jich vyvarovat – komunikace a komunikační tok na pracovišti

LEKTOŘI KURZU

Image

Veronika Fáberová

Působí v oblasti komerční bezpečnosti 25 let. Za tu dobu absolvovala řadu speciálních bezpečnostních kurzů v UK,  vystudovala marketing na London Business School, vzdělávání dospělých na Chartered Institute of personnel and Development v UK, a  v UK také složila  u LRQA na funkci Lead Assessor.

Ve velké mezinárodní bezpečnostní agentuře prošla řadou manažerských pozic, včetně funkce personální a (téměř 4,000 zaměstnanců jen v ČR) a marketingové ředitelky, až do funkce náměstkyně generálního ředitele. Česká manažerská asociace jí udělila titul Manažer roku 2005 v oblasti komerční bezpečnosti. Vedla bezpečnostní týmy na řadě velkých projektů, včetně mezinárodních: například návrh a výstavba bezpečnostního systému SAZKA Arény a Eden Arény, změna poskytovatele bezpečnostních služeb na Letišti Praha, kompletní bezpečnostní opatření na Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF v Praze a Ostravě 2015.

V roce 2015 byla vyznamenána Medailí III. stupně ředitele Krajského ředitelství Policie ČR hlavního města Prahy.

Je členkou technické normalizační komise TNK148 Prevence kriminality a ochrana obyvatel při ÚNMZ a vede evropský sekretariát technické komise CEN/TC 325 Prevence kriminality při plánování městské výstavby a navrhování budov.

Od května 2016 je tajemníkem v ČR nejstarší asociace bezpečnostních firem – Asociace Grémium Alarm.

Založila a nyní vede společnost Doverville, s.r.o., která se věnuje bezpečnostnímu poradenství a vzdělávání. Tomu se ostatně věnuje po celou svou profesní kariéru, je autorkou řady vzdělávacích i rekvalifikačních programů a výbornou lektorkou.


Image

Ing. Jan Suchoň

Jan má zkušenosti v oblasti bezpečnosti, krizového řízení, business continuity managementu a jejich technické, technologické a informační podpoře. V letech 1995 – 2007 působil jako ředitel Městské policie Zlín, bezpečnostní ředitel a člen bezpečnostní rady statutárního města Zlína a od roku 2007 jako nezávislý bezpečnostní konzultant, konceptor a facilitátor pro ICT společnosti vyvíjející systémy informační podpory bezpečnosti. Jan absolvoval VŠ technického směru, DPS a běh školení a cvičení Emergency preparedness organizovanou společností CCEP, Ontario, Canada, účastnil se aktivně řady konferencí a workshopů. V letech 2004 – 2005 vykonával čestnou funkci předsedy kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a účastnil se jako zástupce ČR jednání národních orgánů municipální bezpečnosti zemí Visegrádské čtyřky. V letech 2007 – 2013 byl členem projektových týmů několika významných projektů v oblasti integrace bezpečnostních technologií, jeho nejvýznamnějším projektem je ISKŘ hl. města Prahy, kde byl odborným garantem pro krizové řízení. Jan se v letech 1997 a 2002 aktivně účastnil záchranných a likvidačních prací při povodních a vedl nebo koordinoval několik záchranářských týmů statutárního města Zlína ve Zlíně, Otrokovicích a Tlumačově (1997) a Praze, Zálezlicích, Ústí nad Labem, Znojmě a Spolaně Neratovice (2002). Jan je autorem mnoha bezpečnostních konceptů, studií a prezentací. V poslední době se specializuje v oblasti IM, BCM a DRP.


Image

Mgr. Tibor A. Brečka, MBA

Krizový intervent a kaplan týmu Posttraumatické intervenční péče Policie ČR Středočeského kraje. Psychoterapeut – člen České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Lektor psychologických a etických předmětů. Působí jako externí odborný asistent na katedře zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, Newton College Praha, Bankovní institut Vysoká škola a je doktorand na 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dříve působil i na Policejní akademii ČR v Praze a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Zabývá se problematikou forenzní psychologie, psychologie katastrof, krizovou komunikací a komunikací rizika. Spolupracuje s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem ČR, Zdravotnickou záchrannou službou, Armádou ČR a dalšími bezpečnostními subjekty.


ORGANIZAČNÍ POKYNY

DATUM A ČAS: 23. 01. 2018 | 09:00 - 15:00

ÚČASTNICKÝ POPLATEK ZAHRNUJE:

                   

ADRESA:
Přesná adresa bude upřesněna později, -, Prahanahrávám mapu....REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / PŘIHLÁŠKA

Rerervace jsou již uzavřeny.

Kontaktujte rovnou Veroniku Fáberovou na e-mailu faberova@doverville.cz