KRÁDEŽE NA PRACOVIŠTÍCH – KDYŽ JE V TÝMU ZLODĚJ

Pro koho je kurz určen:

Vhodný pro všechny manažery, pracovníky HR oddělení, bezpečnostní manažery, pracovníky kontrolního oddělení

Cíl kurzu:

Cílem školení je poskytnout posluchačům informace jak zamezit ztrátám na majetku zaměstnavatelů i zaměstnanců. Je nutné si uvědomit, že např. krádež mobilu v dnešní době nepředstavuje riziko pouze majetkové újmy, ale i ztráty dat, případně přístupových oprávnění k dalším hodnotám.

Posluchač získá aktuální informace o způsobech krádeží na pracovištích typu open space, kancelářských budov, průmyslových komplexů a jak jim zabránit.

Po absolvování kurzu bude schopen vyhodnotit bezpečnost pracoviště z hlediska prevence krádeží a to jak mezi zaměstnanci, tak krádeží ze strany nezvaných návštěvníků. Bude schopen doporučit a nastavit efektivnější procesy a pravidla chování na pracovišti

Posluchači se seznámí s relevantními poznatky z oboru psychologie týkající se problematiky krádeží na pracovištích, získají hlubší pohled na vnitřní dynamiku tohoto jevu, ať už v jednotlivci či ve skupině. Díky tomu budou schopni vybrat a realizovat nejvhodnější, ať už preventivní, či následné opatření.

PROGRAM KURZU

KRÁDEŽE A PRÁVO

 • Důvody krádeží. Co, jak a kdy se krade?
 • Právní rámec krádeží
 • Zodpovědnosti zaměstnavatele a zaměstnance
 • Možnosti HR procedur a směrnic

VNITŘNÍ VYŠETŘOVÁNÍ A PREVENCE

 • Postupy vnitřního vyšetřování
 • Kdy a jak spolupracovat s Policií ČR
 • Čeho se vyvarovat – jak nebýt jako inspektor Clouseau
 • Bezpečnostní preventivní opatření
 • Možnosti bezpečnostních technologií

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY KRÁDEŽÍ NA PRACOVIŠTI

 • Proč lidé kradou? Motivace ke krádeži
 • Vliv vzorů (učení nápodobou/identifikací)
 • Dělá příležitost zloděje?
 • Psychologický dopad krádeží na pracovní kolektiv, koheze, interpersonální vazby, změna klimatu
 • Psychologické aspekty vnitřního vyšetřování; ostrakizace, Mobbing/bossing
 • Drby a fámy – jejich negativní vliv a jak se jich vyvarovat – komunikace a komunikační tok na pracovišti

LEKTOŘI KURZU

Image

Veronika FÁBEROVÁ

Působí v oblasti komerční bezpečnosti 25 let. V mezinárodní bezpečnostní agentuře (3,750 zaměstnanců v ČR) prošla řadou manažerských pozic až do funkce náměstkyně generálního ředitele. Česká manažerská asociace jí udělila titul Manažer roku 2005 v oblasti komerční bezpečnosti. Vedla bezpečnostní týmy na řadě velkých projektů, včetně mezinárodních: například výstavba bezpečnostního systému SAZKA Arény a Eden Arény, změna poskytovatele bezpečnostních služeb na Letišti Praha, kompletní bezpečnostní opatření na Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF v Praze a Ostravě 2015. Je členkou TNK-148 Prevence kriminality a ochrana obyvatel při ÚNMZ a vede evropský sekretariát technické komise CEN/TC 325 Prevence proti kriminalitě při plánování městské výstavby a navrhování budov. Od května 2016 je tajemníkem Asociace Grémium Alarm. Založila a nyní vede společnost Doverville, s.r.o. Bezpečnostnímu vzdělávání se věnuje po celou svou profesní kariéru, je autorkou řady vzdělávacích i rekvalifikačních programů a výbornou lektorkou.


Image

Ing. Jan SUCHOŇ

Jan má zkušenosti v oblasti bezpečnosti, krizového řízení, business continuity managementu a jejich technické, technologické a informační podpoře. V letech 1995 – 2007 působil jako ředitel Městské policie Zlín, bezpečnostní ředitel a člen bezpečnostní rady statutárního města Zlína a od roku 2007 jako nezávislý bezpečnostní konzultant, konceptor a facilitátor pro ICT společnosti vyvíjející systémy informační podpory bezpečnosti. V letech 2007 – 2013 byl členem projektových týmů několika významných projektů v oblasti integrace bezpečnostních technologií, jeho nejvýznamnějším projektem je ISKŘ hl. města Prahy, kde byl odborným garantem pro krizové řízení. Jan se v letech 1997 a 2002 aktivně účastnil záchranných a likvidačních prací při povodních a vedl nebo koordinoval několik záchranářských týmů statutárního města Zlína ve Zlíně, Otrokovicích a Tlumačově (1997) a Praze, Zálezlicích, Ústí nad Labem, Znojmě a Spolaně Neratovice (2002). Jan je autorem mnoha bezpečnostních konceptů, studií a prezentací. V poslední době se specializuje v oblasti IM, BCM a DRP.


Image

Mgr. Tibor A. Brečka, MBA

Krizový intervent a kaplan týmu Posttraumatické intervenční péče Policie ČR Středočeského kraje. Psychoterapeut – člen České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Lektor psychologických a etických předmětů. Působí jako externí odborný asistent na katedře zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, Newton College Praha, Bankovní institut Vysoká škola a je doktorand na 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dříve působil i na Policejní akademii ČR v Praze a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Zabývá se problematikou forenzní psychologie, psychologie katastrof, krizovou komunikací a komunikací rizika. Spolupracuje s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem ČR, Zdravotnickou záchrannou službou, Armádou ČR a dalšími subjekty.


Odborný garant kurzu:

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY

DATUM A ČAS: 24. 04. 2017 | 09:00 - 17:00

ÚČASTNICKÝ POPLATEK ZAHRNUJE:

                   

ADRESA:
Přesná adresa bude upřesněna později, -, Prahanahrávám mapu....REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / PŘIHLÁŠKA

Rerervace jsou již uzavřeny.

Kontaktujte rovnou Veroniku Fáberovou na e-mailu faberova@doverville.cz