KRÁDEŽE V PODNIKU – KDYŽ KRADOU ORGANIZOVANÉ SKUPINY

Pro koho je kurz určen:

Vhodný pro všechny manažery, pracovníky HR oddělení, bezpečnostní manažery, pracovníky kontrolního oddělení

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je poskytnout posluchačům informace, jak co nevíce zamezit krádežím výrobků nebo zboží Vaší společnosti.

V minulosti se říkalo, že kdo nekrade, okrádá vlastní rodinu. Ale tato věta, bohužel, platí u některých zaměstnanců i nadále. Důkazem toho jsou velké ztráty, které sami zaměstnanci působí svým podnikům.

Posluchači se seznámí s různými metodami, jak zaměstnanci kradou výrobky nebo služby a jaké preventivní opatření mohou manažeři implementovat.

Posluchači se seznámí s relevantními poznatky z oboru psychologie týkající se problematiky krádeží v podnicích, získají hlubší pohled na vnitřní dynamiku tohoto jevu, ať už v jednotlivci či ve skupině.

PROGRAM KURZU

  • Důvody krádeží. Co, jak a kdy se krade?
  • Psychologie krádeží – proč naší zaměstnanci kradou?
  • Krádeže a multikulturní prostředí
  • Psychologický dopad krádeží na pracovní kolektiv, koheze, interpersonální vazby, změna klimatu
  • Psychologické aspekty vnitřního vyšetřování; ostrakizace, Mobbing/bossing
  • Drby a fámy – jejich negativní vliv a jak se jich vyvarovat – komunikace a komunikační tok na pracovišti
  • Bezpečnostní aspekty krádeží v podnicích
  • Vnitřní vyšetřování a spolupráce s PČR
  • Bezpečnostní řešení a prevence. Nasazení bezpečnostních technologií

LEKTOŘI KURZU

Image

Ing. Jan SUCHOŇ

Jan má zkušenosti v oblasti bezpečnosti, krizového řízení, business continuity managementu a jejich technické, technologické a informační podpoře. V letech 1995 – 2007 působil jako ředitel Městské policie Zlín, bezpečnostní ředitel a člen bezpečnostní rady statutárního města Zlína a od roku 2007 jako nezávislý bezpečnostní konzultant, konceptor a facilitátor pro ICT společnosti vyvíjející systémy informační podpory bezpečnosti. V letech 2007 – 2013 byl členem projektových týmů několika významných projektů v oblasti integrace bezpečnostních technologií, jeho nejvýznamnějším projektem je ISKŘ hl. města Prahy, kde byl odborným garantem pro krizové řízení. Jan se v letech 1997 a 2002 aktivně účastnil záchranných a likvidačních prací při povodních a vedl nebo koordinoval několik záchranářských týmů statutárního města Zlína ve Zlíně, Otrokovicích a Tlumačově (1997) a Praze, Zálezlicích, Ústí nad Labem, Znojmě a Spolaně Neratovice (2002). Jan je autorem mnoha bezpečnostních konceptů, studií a prezentací. V poslední době se specializuje v oblasti IM, BCM a DRP.


Image

Mgr. Tibor A. Brečka, MBA

Krizový intervent a kaplan týmu Posttraumatické intervenční péče Policie ČR Středočeského kraje. Psychoterapeut – člen České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Lektor psychologických a etických předmětů. Působí jako externí odborný asistent na katedře zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, Newton College Praha, Bankovní institut Vysoká škola a je doktorand na 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dříve působil i na Policejní akademii ČR v Praze a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Zabývá se problematikou forenzní psychologie, psychologie katastrof, krizovou komunikací a komunikací rizika. Spolupracuje s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem ČR, Zdravotnickou záchrannou službou, Armádou ČR a dalšími subjekty.


Odborný garant kurzu:

ORGANIZAČNÍ POKYNY

DATUM A ČAS: 25. 04. 2017 | 09:00 - 15:00

ÚČASTNICKÝ POPLATEK ZAHRNUJE:

                   

ADRESA:
Přesná adresa bude upřesněna později, -, Prahanahrávám mapu....REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / PŘIHLÁŠKA

Rerervace jsou již uzavřeny.

Kontaktujte rovnou Veroniku Fáberovou na e-mailu faberova@doverville.cz