MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A HROZBY TERORISMU V ČR I

Dne 20.9.2017 proběhne v hotelu DUO na Praze 9 seminář MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A HROZBY TERORISMU V ČR – velmi aktuální téma a to nejen po červencových událostech.

Program:

  • preventivní opatření k předcházení některých mimořádných událostí
  • opatření na ochranu měkkých cílů
  • novinky v bezpečnostních technologiích
  • prychologická práce v případě mimořádných událostí, ale i k zabránění šíření strachu a paniky
  • aktuální komentáře předních českých bezpečnostních komentátorů

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: Doverville s.r.o.

Dotazy Vám ráda zodpoví paní Veronika Fáberová,

V ceně je poplatek za seminář, občerstvení v průběhu celého dne a osvědčení o účasti.


PROGRAM SEMINÁŘE

Přednášející:

Vrchní ministerský rada odboru prevence kriminality MV ČR

JUDr. Tomáš Koníček

Celou svou profesní kariéru zasvětil prevenci kriminality, ochraně majetku a osob, řešení krizových situací a ochraně měkkých cílů v bezpečnostních složkách státu (MV a Policie). Je spoluautorem celostátního programu Bezpečná lokalita. Je předsedou Technické normalizační komise č. 148 Prevence kriminality a ochrana obyvatelstva při ÚNMZ, spoluautorem norem v oblasti prevence kriminality CEN/TC 325. Dr. Koníček je autorem a spoluautorem řady odborných publikací a metodik v oblasti bezpečnostních standardů řešení krizových situací.

Přednáška

POLITIKA MV ČR V PREVENCI PROTI TERORISMU A OCHRANĚ MĚKKÝCH CÍLŮ

 

Terorismus je fenoménem, který může zásadním způsobem otřást kterýmkoli státem, včetně České republiky. Útoky nebo pokusy o útoky, ke kterým v Evropě či jinde ve světě dochází, musí být pro Českou republiku varováním. MV v souvislosti s množícími se teroristickými útoky v Evropě urychluje připravovanou koordinaci systémové ochrany měkkých cílů, tedy míst s vysokou koncentrací osob, která nejsou trvale chráněna a jsou snadno dostupná. Pod vedením Národní centrály proti organizovanému zločinu byla založena pracovní skupina určená k metodické podpoře provozovatelů a vlastníků měkkých cílů. Policie spustila nepřetržitou telefonickou linku, která slouží k prevenci bezpečnostních rizik.


Přednášející:

Krizový intervent

Mgr. Tibor A. Brečka, MBA

Krizový intervent a kaplan týmu Posttraumatické intervenční péče Policie ČR Středočeského kraje. Psychoterapeut – člen České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Lektor psychologických a etických předmětů. Působí jako externí odborný asistent na katedře zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, Newton College Praha, Bankovní institut Vysoká škola a je doktorand na 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dříve působil i na Policejní akademii ČR v Praze a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Zabývá se problematikou forenzní psychologie, psychologie katastrof, krizovou komunikací a komunikací rizika. Spolupracuje s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem ČR, Zdravotnickou záchrannou službou, Armádou ČR a dalšími bezpečnostními subjekty.

Přednáška

VNÍMÁNÍ RIZIKA A JEHO VLIV NA CHOVÁNÍ A PROŽÍVÁNÍ JEDINCE V RÁMCI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Vnímání rizika je klíčové pro chování a prožívání jedince. Jak vnímání rizika funguje? Co může management učinit pro lepší výkon zaměstnanců při mimořádné události? Jak se vyhnout přehnanému strachu a jak naopak i bezbřehému pocitu neohrožení? Mgr.Brečka Vám nabídne možná řešení, ale i příklady z praxe.


Přednášející:

Nezávislý bezpečnostní poradce

Gen. Ing. Andor ŠÁNDOR (v záloze)

Celou svou profesní dráhu spojil s bezpečností problematikou. Vystudoval vojenské gymnázium a Vysokou vojenskou školu pozemního vojska. Působil ve velitelských a štábních funkcích u pozemních jednotek. V roce 1984 nastoupil na Generální Štáb. Počátkem devadesátých let působil jako vojenský přidělenec na zastupitelském úřadu v Londýně. Později byl zařazen do funkce Náčelníka oddělení zahraničních vztahů Vojenské zpravodajské služby ČR. Svou armádní kariéru zakončil ve funkci Náčelníka Vojenské zpravodajské služby ČR, kde dosáhl hodnosti brigádního generála. Od roku 2003 působí jako nezávislý bezpečnostní poradce.

Přednáška

JAK BEZPEČNÝ JE SVĚT, VE KTERÉM ŽIJEME?

  • terorismus v Evropě a naše schopnost mu účinně čelit
  • jak jsme na tom v naší zemi
  • schopnosti IZS chránit občany země před reálnými hrozbami
  • TS PČR a terorismus

Přednášející:

Bezpečnostní analytik a publicista

Jan Schneider

Signatář Charty 77 a spolupracovník skupiny The Plastic People Of The Universe. V roce 1993 získal Cambridge Certificate in Religious Studies. Po roce 1990 působil ve zpravodajských službách ČR a zastával i funkci ředitele Kanceláře Rady vlády ČR pro zpravodajskou činnost. Od roku 2005 působí jako nezávislý bezpečnostní analytik a publicista. Pravidelně přispívá do Lidových novin, České pozice, komentuje bezpečnostní události pro ČT.

Přednáška

KDYŽ SE STŘÍLÍ, JE UŽ NA OBRANU POZDĚ

Obrana proti terorismu začíná zkoumáním jeho kořenů, které se v čase mění a vyvíjejí, přesto však podstata zůstává. Zaměřuje-li se pozornost pouze až k projevům terorismu, je pozdě.

Efektivní obrana znamená vyhnout se teroristy nám vnucovaným reakcím a krokům.


Organizační zajištění

Organizační pokyny

ČAS A MÍSTO:
20. 09. 2017 | 09:00 - 15:00 | Hotel DUO

hodiny
REGISTRACE
08:30 hod.
ZAHÁJENÍ
09:00
PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ
15:00
ikonka občerstveníOBČERSTVENÍ

Po celou dobu akce občestvení zajištěno.

ADRESA
Hotel DUO, Teplická 492/19, 190 00 Praha
MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU

Metrem trasa C stanice metra Střížkov
(cca 250 m od hotelu)

Autobusem číslo 136, 177 a 183,
výstupní stanice Střížkov

Autobusem číslo 151,
výstupní stanice Teplická.nahrávám mapu....REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / PŘIHLÁŠKA