PREVENCE KRIMINALITY A TECHNICKÁ NORMALIZACE

SPOLUPOŘÁDAJÍCÍ organizace:

Odbor prevence kriminality MV ČR
Česká agentura pro standardizaci
Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s.
Evropský sekretariát CEN/TC 325

PROGRAM

 • TECHNICKÁ NORMALIZACE V PREVENCI KRIMINALITY – POHLED MV ČR
 • PŘEDSTAVENÍ NOVÉ ORGANIZACE – ČESKÉ AGENTURY PRO STANDARDIZACI
 • ARCHITEKTI – POMOCNÍCI NEBO NAOPAK BRZDA ROZVOJE?
 • PŘEHLED TECHNICKÝCH AKTUÁLNÍCH NOREM PRO BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE
 • RŮZNÉ BEZPEČNOSTNÍ POTŘEBY RŮZNÝCH MĚKKÝCH CÍLŮ
 • SMART CITY SOLUTION – INTELIGENCE V KAMERÁCH A AKTIVNÍ MONITORING MĚST
 • METODIKA SBToolCZ PRO ŠKOLSKÉ BUDOVY
 • APLIKACE NORMY ČSN 73 4400 – Prevence kriminality: řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení – 18 měsíců zkušeností
 • PREVENCE KRIMINALITY V EVROPSKÉ STANDARDIZACI

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: Doverville s.r.o.

Registrujte se ZDE.

Dotazy Vám ráda zodpoví paní Veronika Fáberová,

V ceně je poplatek za seminář, občerstvení v průběhu celého dne a osvědčení o účasti.


PROGRAM SEMINÁŘE

Přednášející:

Ředitel odboru Prevence kriminality MV ČR

JUDr. Michal Barbořík

JUDr. Barbořík vystudoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze, kde v roce 2006 zakončil rigorózní zkouškou. V letech 2003 – 2006 působil v Kanceláři Poslanecké sněmovny jako poradce místopředsedy PS PČR v oblasti bezpečnosti. V roce 2006 nastoupil na MV ČR, kde působí dodnes. Prošel zde řadou funkcí, od vedoucího oddělení v rámci Kanceláře MV až po současně zastávanou pozici ředitele Odboru prevence kriminality.

Přednáška

TECHNICKÁ NORMALIZACE V PREVENCI KRIMINALITY – POHLED MV ČR


Přednášející:

Expertní kancelář C4Construction Praha: odborné činnosti v oblasti právních a technických předpisů ve stavebnictví

Ing. Alena Šimková

Problematikou právních a technických předpisů ve stavebnictví a jejich správné aplikace se zabývá od r. 2005. V letech 2005–2014 zastupovala ČR v odborných pracovních skupinách při Evropské komisi a při Radě (EU) příslušných k problematice stavebnictví.

Od r. 2015 působí jako expert Evropské komise k programům H2020 pro výzkum a inovace, a zároveň vede kancelář C4Construction Praha.

Přednáška

ARCHITEKTI – POMOCNÍCI NEBO NAOPAK BRZDA ROZVOJE?  

 • role architekta v participativních procesech ve vztahu k prevenci kriminality
 • komplexní znalost a správná aplikace právních a technických předpisů jako klíčový předpoklad udržitelného rozvoje v oblasti výstavby
 • zásady správného používání norem, na které vás nikdo neupozorní

Přednášející:

Člen Prezidia AGA

Ing. Petr Koktan

Problematikou zabezpečení majetku se zabývá od roku 1980. Věnuje se především zvyšování kvality mechanických zábran z hlediska možnosti jejích překonání.

V posledním době rozšířil svou působnost i na poplachové systémy a částečně i  oblast norem v oblasti prevence kriminality a EPS. Zvláštní pozornost věnuje také mechatronice.

Přednáška

PŘEHLED TECHNICKÝCH AKTUÁLNÍCH NOREM PRO BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

 • základní rozdělení norem pro bezpečností technologie – EPS, EZS, MZS
 • zásady kvalitního zabezpečení, které v normách nenajdete

Přednášející:

Jednatelka bezpečnostně poradenské a vzdělávací společnosti Doverville s.r.o.

Veronika Fáberová

Je předním odborníkem  v oboru komerční bezpečnosti a prevence kriminality. Věnuje se poradenství a oborovému vzdělávání především v oblasti ochrany měkkých cílů a prevence kriminality s tímto související. Je autorkou řady vzdělávacích programů. Za svoji profesionální dráhu zastávala četné vedoucí funkce a vedla bezpečnostní týmy řady mezinárodních a národních projektů, jako jsou například návrh a výstavba bezpečnostního systému Sazka Arény a Eden Arény, změna poskytovatele bezpečnostních služeb u ČSA, kompletní bezpečnostní opatření pro Mistrovství světa v ledním hokeji 2015.

 

Přednáška

RŮZNÉ BEZPEČNOSTNÍ POTŘEBY RŮZNÝCH MĚKKÝCH CÍLŮ

V současné době je pojem „měkké cíle“ velmi často používaný, co ale vlastně označuje?

Co jsou to vůbec měkké cíle? Jaké jsou jejich specifika? Jak je máme chránit? Proč zde neplatí „jedno kopyto pro všechno“? A proč se hrubě nevyplatí nedělat preventivní opatření? O rozdílném přístupu v ochraně různých měkkých cílů, určení rizik a vybrání priorit a především o významu bezpečnostní prevence bude právě tato prezentace


Přednášející:

Technický manažer Wisenet (dříve Samsung)

Ing. Pavol Matias

Působí v oboru kamerových systemů od roku 2007. Ve firmě Wisenet pracuje již přes osm let na pozici technického manažera a školite pro oblast Čech,Slovenska a Balkánského regionu.

Přednáška

SMART CITY SOLUTION – Inteligence v kamerách a aktivní monitoring měst

 • Distribuovaná intelignece v kamerách a využití aplikací
 • Otočná multisenzoravá kamera a její využití ve městech
 • Aktivní monitoring

Přednášející:

Generální ředitel Ecoten

Ing. Jiří Tencar, Ph.D.

Jiří Tencar je energetický specialista MPO 860, energetický auditor na Slovensku 321/2014-0101, autorizovaný inženýr ČKAIT 9996, autorizovaný inženýr na Slovensku SKSI 6401*I1, autorizovaná osoba na SBToolCZ, expert na prověřování nemovitostí AIN 76 a dotační tituly, člen zkušební komise asociace inspektorů nemovitostí, UNMZexpert a člen evropské komise CEN/TC 325/WG 3 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov, externí vyučující na katedře architektury a katedře konstrukcí pozemních staveb fakulty stavební ČVUT v Praze, vedoucí vývojového týmu metodiky SBToolCZ, vědecko-technický pracovník UCEEB (Univerzitní centrum pro energeticky efektivní budovy), člen expertního výboru primátorky hl.m. Prahy pro Smart Prague, garant oblasti energetika v kanceláři Smart Písek.

Přednáška

METODIKA SBToolCZ PRO ŠKOLSKÉ BUDOVY

 • Představení SBToolCZ – jedná se o národní český certifikační nástroj pro vyjádření úrovně kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby. Proces certifikace byl oficiálně představen a uveden do provozu v červnu 2010.
 • Praktický příklad komplexní revitalizace školy

Přednášející:

Prezident Asociace Bezpečná škola

Ing. Libor Sladký

Vystudoval Fakultu aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor Bezpečnostní technologie, systémy a management. Od roku 1993 působí v oboru řešení bezpečnostních systémů, projektů a auditů. Je autorizovaným projektantem, prezidentem Asociace Bezpečná škola, členem komise pro vznik ČSN 73 4400 a řešitelem bezpečnostních posouzení školských zařízení řady zřizovatelů v rámci České republiky. Člen Technické normalizační komise ÚNMZ č. 148 Prevence kriminality a ochrana obyvatel.

Přednáška

APLIKACE NORMY ČSN 73 4400 – Prevence kriminality: řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení – 18 měsíců zkušeností

 • 18 měsíců praktických zkušeností s normou ČSN 73 4400
 • Všeobecný stav škol v ČR ve vztahu k bezpečnosti žáka
 • Výsledky prvních desítek bezpečnostních auditů na školách – největší problémy
 • Bezpečnost osob ve škole jako priorita bezpečné školy vůči hrozbě ozbrojeného útočníka a agresora
 • Implementovaná bezpečnostní řešení nesmí být v rozporu s platnou legislativou (např. požární normy, GDPR apod.)

Přednášející:

Česká agentura pro standardizaci

Stefan Krebs

Přednáška

PREVENCE KRIMINALITY V EVROPSKÉ STANDARDIZACI


SEMINÁŘEM VÁS PROVEDE

 -
Vrchní ministerský rada odboru prevence kriminality MV ČR

JUDr. Tomáš Koníček

Celou svou profesní kariéru zasvětil prevenci kriminality, ochraně majetku a osob, řešení krizových situací a ochraně měkkých cílů v bezpečnostních složkách státu (MV a Policie). Je spoluautorem celostátního programu Bezpečná lokalita. Je předsedou Technické normalizační komise č. 148 Prevence kriminality a ochrana obyvatelstva při ÚNMZ, spoluautorem norem v oblasti prevence kriminality CEN/TC 325. Dr. Koníček je autorem a spoluautorem řady odborných publikací a metodik v oblasti bezpečnostních standardů řešení krizových situací.

Pořadatelé

Organizační zajištění

Organizační pokyny

ČAS A MÍSTO:
15. 05. 2018 | 09:00 - 15:00 | Ministerstvo Vnitra ČR, sál č. 088

hodiny
REGISTRACE
8:00 hod.
ZAHÁJENÍ
09:00
PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ
15:00
Ikonka parking PARKOVÁNÍ

Placené parkoviště v Kostelní ulici, max.doba stání 6 hodin, více informací ZDE.

Ve vzdálenosti 600m (cca 7min chůze) se nachází Podzemní parkoviště Letná, info ZDE.

ikonka občerstveníOBČERSTVENÍ

Pro účastníky je zajištěno občerstvení v průběhu celého dne.

ADRESA
Ministerstvo Vnitra ČR, sál č. 088, Nad Štolou 3, Praha 7, Letná
MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU

Tramvaj č. 1, 8, 12, 25, 26 – stanice Korunovačnínahrávám mapu....REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / PŘIHLÁŠKA

Rerervace jsou již uzavřeny.

Kontaktujte rovnou Veroniku Fáberovou na e-mailu faberova@doverville.cz