Mimořádné události a hrozby terorismu v ČR


PROGRAM SEMINÁŘE

Přednášející:

Bezpečnostní poradce

Gen. Ing. Andor Šándor (v záloze)

Celou svou profesní dráhu spojil s bezpečností problematikou. Vystudoval vojenské gymnázium a Vysokou vojenskou školu pozemního vojska. Působil ve velitelských a štábních funkcích u pozemních jednotek. V roce 1984 nastoupil na Generální Štáb. Počátkem devadesátých let působil jako vojenský přidělenec na zastupitelském úřadu v Londýně. Později byl zařazen do funkce Náčelníka oddělení zahraničních vztahů Vojenské zpravodajské služby ČR. Svou armádní kariéru zakončil ve funkci Náčelníka Vojenské zpravodajské služby ČR, kde dosáhl hodnosti brigádního generála. Od roku 2003 působí jako nezávislý bezpečnostní poradce.

Přednáška

JAK BEZPEČNÝ JE SVĚT, VE KTERÉM ŽIJEME?

Terorismus v Evropě a naše schopnost mu účinně čelit | jak jsme na tom v naší zemi | schopnosti IZS chránit občany země před reálnými hrozbami | TS PČR a terorismus


Přednášející:

Bezpečnostní publicista

Jan SCHNEIDER

Bezpečnostní analytik a publicista, signatář Charty 77 a spolupracovník skupiny The Plastic People Of The Universe. V roce 1993 získal Cambridge Certificate in Religious Studies. Po roce 1990 působil ve zpravodajských službách ČR a zastával i funkci ředitele Kanceláře Rady vlády ČR pro zpravodajskou činnost. Od roku 2005 působí jako nezávislý bezpečnostní analytik a publicista. Pravidelně přispívá do Lidových novin, České pozice, komentuje bezpečnostní události pro ČT.

Přednáška

KDYŽ SE STŘÍLÍ, JE UŽ NA OBRANU POZDĚ

Obrana proti terorismu začíná zkoumáním jeho kořenů, které se v čase mění a vyvíjejí, přesto však podstata zůstává. Zaměřuje-li se pozornost pouze až k projevům terorismu, je pozdě. Efektivní obrana znamená vyhnout se teroristy nám vnucovaným reakcím a krokům.


Přednášející:

Krizový intervent

Mgr. Tibor A. Brečka, MBA

Krizový intervent a kaplan týmu Posttraumatické intervenční péče Policie ČR Středočeského kraje. Psychoterapeut – člen České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Lektor psychologických a etických předmětů. Působí jako externí odborný asistent na katedře zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, Newton College Praha, Bankovní institut Vysoká škola a je doktorand na 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dříve působil i na Policejní akademii ČR v Praze a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Zabývá se problematikou forenzní psychologie, psychologie katastrof, krizovou komunikací a komunikací rizika. Spolupracuje s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem ČR, Zdravotnickou záchrannou službou, Armádou ČR a dalšími subjekty.

Přednáška

VNÍMÁNÍ RIZIKA A JEHO VLIV NA CHOVÁNÍ A PROŽÍVÁNÍ JEDINCE V RÁMCI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Vnímání rizika je klíčové pro chování a prožívání jedince. Jak vnímání rizika funguje? Co může management učinit pro lepší výkon zaměstnanců při MU? Jak se vyhnout přehnanému strachu a jak naopak i bezbřehému pocitu neohrožení? Mgr. Brečka Vám nabídne možná řešení, ale i příklady z praxe.


Přednášející:

Ředitel firmy RMI s.r.o.

Doc. Ing. Tomáš Černohorský, CSc.

Vystudoval VŠCHT Pardubice (dnes Univerzita Pardubice), kde následně začal pracovat jako vědecký a pedagogický pracovník v oboru analytická chemie. V posledních 15 letech se zabývá aplikacemi moderních spektrálních metod v bezpečnostních technologiích, na expertní úrovni spolupracuje s řadou světových výrobců v této oblasti. O této problematice přednáší jak v ČR tak i v zahraničí. Je zároveň ředitelem a majitelem firmy RMI s.r.o., která se dlouhodobě zabývá dodávkami moderních detekčních technologií a vývojem komplexních řešení detekce v oblasti CBRN. Firma působí ve střední a východní Evropě, mezi její zákazníky patří mezinárodní organizace, vládní struktury i privátní bezpečností služby. Firma se významně podílela například na dodávkách detekčních technologii pro ochranu Olympijských her v Soči.

Přednáška

MOBILNÍ DETEKCE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK – NOVÉ VÝZVY SPOJENÉ S HROZBOU TERORISMU

Aktuální bezpečnostní situace přináší nové požadavky na technologie a jejich použití.

První část prezentace bude zaměřena na nové technologie pro identifikaci neznámých látek a na problematiku ultrastopové detekce výbušnin.

Druhá část prezentace bude věnována detekci nebezpečných plynných látek, alarmu biologického útoku a kontrole pohybu radioaktivních látek, hlavně se zaměřením na ochranu osob a kritických infrastruktur proti teroristickým hrozbám.

Přednáška bude doplněna praktickou ukázkou použití nových technologií.


Přednášející:

Ředitel divize Rapiscan, PCS spol. s r. o.

Ing. Milan Krása

Vystudoval na ČVUT v Praze obor technická kybernetika. Více než 20 let se věnuje práci v oboru bezpečnostních technologií. Ve společnosti PCS s.r.o. působí již od roku 1993, za svou mnohaletou praxi zajišťoval bezpečnostní řešení pro řadu firem a státních institucí .

Přednáška

NOVÉ TECHNOLOGIE V BOJI PROTI TERORISMU A TERORISTICKÉ HROZBY V KYBERPROSTORU

Hrozby terorismu jsou blízko nás. Blíže, než si uvědomujeme. Jak efektivně chránit naše blízké, předcházet masovým útokům, ztrátám na životech, majetku a životním komfortu?


Přednášející:

Vrchní ministerský rada odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR

JUDr. Tomáš Koníček

Celou svou profesní kariéru zasvětil prevenci kriminality, ochraně majetku a osob, řešení krizových situací a ochraně měkkých cílů v bezpečnostních složkách státu (MV a Policie). Je předsedou Technické normalizační komise č. 148 Prevence kriminality a ochrana obyvatelstva při ÚNMZ, spoluautorem norem v oblasti prevence kriminality CEN/TC 325. Dr. Koníček je autorem řady odborných publikací a metodik v oblasti bezpečnostních standardů řešení krizových situací.

Přednáška

POLITIKA MV ČR V PREVENCI PROTI TERORISMU A OCHRANĚ MĚKKÝCH CÍLŮ

Terorismus je fenoménem, který může zásadním způsobem otřást kterýmkoli státem, včetně České republiky. Útoky nebo pokusy o útoky, ke kterým v Evropě či jinde ve světě dochází, musí být pro Českou republiku varováním. MV v souvislosti s množícími se teroristickými útoky v Evropě urychluje připravovanou koordinaci systémové ochrany měkkých cílů, tedy míst s vysokou koncentrací osob, která nejsou trvale chráněna a jsou snadno dostupná. Pod vedením Národní centrály proti organizovanému zločinu byla založena pracovní skupina určená k metodické podpoře provozovatelů a vlastníků měkkých cílů. Policie spustila nepřetržitou telefonickou linku, která slouží k prevenci bezpečnostních rizik.


SEMINÁŘEM VÁS PROVEDE

 -
Jednatelka DOVERVILLE, s.r.o.

Veronika FÁBEROVÁ

Působí v oblasti komerční bezpečnosti 25 let. V mezinárodní bezpečnostní agentuře prošla řadou výkonných manažerských pozic až do funkce náměstkyně generálního ředitele. Získala titul Manažer roku 2005 v oblasti komerční bezpečnosti. Posledních 11 let se věnuje vzdělávání dospělých v různých bezpečnostních disciplínách a současně si stále udržuje kontakt s řízením výkonu bezpečnostních služeb jako interim manager.

Hlavní partner

Odborný partner

Mediální partner

Organizační pokyny

ČAS A MÍSTO:
20. 09. 2016 | 08:30 - 16:00 | Hotel DUO

hodiny
REGISTRACE
08:00 – 08:30 hod.
ZAHÁJENÍ
08:30
PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ
16:00
ikonka wifiWIFI - je k dispozici
Ikonka kravataDRESS CODE - Smart Casual
Ikonka parking PARKOVÁNÍ

možnost parkovat na hotelovém parkovišti, případně v přilehlých ulicích. Pokud chcete
rezervovat parkovací místo na hotelovém parkovišti za 150,– Kč na den, prosím, kontaktujte nás: faberova@doverville.cz

ikonka občerstveníOBČERSTVENÍ

je zajištěno občerstvení o dvou přestávkách na kávu (v 10:30-11:00 a v 15:00 – 15:30)

Oběd lze vybrat ze dvou možností.
Polévka: hovězí vývar s masem a těstovinou
Varianta 1: štěpánská hovězí pečeně s rýží,
Varianta 2: fettuccine s grilovanou zeleninou a parmazánem,
Malý zákusek, jeden nápoj k jídlu

ADRESA
Hotel DUO, Teplická 492/19, 190 00 Praha
MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU

Metrem trasa C stanice metra Střížkov
(cca 250 m od hotelu)

Autobusem číslo 136, 177 a 183, výstupní stanice Střížkov

Autobusem číslo 151, výstupní stanice Teplická.nahrávám mapu....REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / PŘIHLÁŠKA