TECHNICKÉ PROSTŘEDKY A ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

PROGRAM:

  • DOTAČNÍ TITULY NA OMC PRO 2020 – PŘEHLED – Veroniká Fáberová, Doverville s.r.o.
  • BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA A NASAZENÍ BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍ – Ing. Jan Suchoň, CST Consulting, s.r.o.
  • MOBILNÍ OCHRANNÉ PRVKY- Ing. Michal Mára, PhD., MOB-Bars s.r.o.
  • MODERNÍ ZPŮSOBY VYHODNOCOVÁNÍ OBCHŮZKOVÉ ČINNOSTI – Ing. Karel Pohanka, Dobrá agentura s.r.o.
  • FORENZNÍ IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ A REFIZ –  Bc. Jaroslav Kolářík, garant forenzního značení pro ČR
  • ZÁMKOVÉ SYSTÉMY – Jan Kalous, Český klíč

          Změna programu vyhrazena

 

POZVÁNKA – krajská konference listopad 2019


PROGRAM SEMINÁŘE

Přednášející:

Jednatelka bezpečnostně poradenské a vzdělávací společnosti Doverville s.r.o.

Veronika Fáberová

Je předním odborníkem  v oboru komerční bezpečnosti a prevence kriminality. Věnuje se poradenství a oborovému vzdělávání především v oblasti ochrany měkkých cílů a prevence kriminality s tímto související. Je autorkou řady vzdělávacích programů. Za svoji profesionální dráhu zastávala četné vedoucí funkce a vedla bezpečnostní týmy řady mezinárodních a národních projektů, jako jsou například návrh a výstavba bezpečnostního systému Sazka Arény a Eden Arény, změna poskytovatele bezpečnostních služeb u ČSA, kompletní bezpečnostní opatření pro Mistrovství světa v ledním hokeji 2015.

Přednáška

DOTAČNÍ TITULY NA OMC PRO 2020 – PŘEHLEDPřednášející:

Bezpečnost a krizová řízení CST Consulting s.r.o.

Ing. Jan Suchoň

Jan má zkušenosti v oblasti bezpečnosti, krizového řízení, business continuity managementu a jejich technické, technologické a informační podpoře. V letech 1995 – 2007 působil jako ředitel Městské policie Zlín, bezpečnostní ředitel a člen bezpečnostní rady statutárního města Zlína a od roku 2007 jako nezávislý bezpečnostní konzultant, konceptor a facilitátor pro ICT společnosti vyvíjející systémy informační podpory bezpečnosti. Jan absolvoval VŠ technického směru, DPS a běh školení a cvičení Emergency preparedness organizovanou společností CCEP, Ontario, Canada, účastnil se aktivně řady konferencí a workshopů. V letech 2004 – 2005 vykonával čestnou funkci předsedy kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a účastnil se jako zástupce ČR jednání národních orgánů municipální bezpečnosti zemí Visegrádské čtyřky. V letech 2007 – 2013 byl členem projektových týmů několika významných projektů v oblasti integrace bezpečnostních technologií, jeho nejvýznamnějším projektem je ISKŘ hl. města Prahy, kde byl odborným garantem pro krizové řízení. Jan se v letech 1997 a 2002 aktivně účastnil záchranných a likvidačních prací při povodních a vedl nebo koordinoval několik záchranářských týmů statutárního města Zlína ve Zlíně, Otrokovicích a Tlumačově (1997) a Praze, Zálezlicích, Ústí nad Labem, Znojmě a Spolaně Neratovice (2002). Jan je autorem mnoha bezpečnostních konceptů, studií a prezentací. V poslední době se specializuje v oblasti IM, BCM a DRP.

Přednáška

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA A NASAZENÍ BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍ


Přednášející:

Provozní ředitel v MOB-Bars s.r.o.

Ing. Michal Mára, PhD.

Vystudoval České vysoké učení technické v Praze a v současné době působí ve společnosti MOB-Bars s.r.o., která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem mobilních ochranných certifikovaných bariér na bázi cementových kompozitů. Mobilní ochranné bariéry jsou vyvíjeny ve spolupráci s ČVUT v Praze a Policií ČR, což zaručuje využití nejnovějších světových bezpečnostních trendů a technologií během vývoje a následně i ve výrobě.

Přednáška

MOBILNÍ OCHRANNÉ PRVKY

V poslední době se bezpečnostní situace napříč Evropou i světem více či méně zhoršuje. Evropa se v posledních deseti letech učí vzdorovat vzrůstajícím tendencím extrémistických projevů, teroristických útoků a dalších bezpečnostních hrozeb. Některé útoky silně zasáhly dnešní dobu a nutí bezpečnostní složky v celé Evropě hledat a vyvíjet nové metody a systémy, které by jim pomohly na tyto hrozby reagovat. MOB-Bars ve spolupráci s Experimentálním centrem Fakulty stavební ČVUT v Praze se zabývá výzkumem a vývojem materiálů a konstrukcí se zvýšenou odolností vůči extrémním zatížením. Nejvíce se zaměřujeme na ochranu před účinky palných zbraní, výbuchu a sekundárních fragmentů. V neposlední řadě jsme vyvinuli i několik systémů schopných zpomalit nebo zcela zastavit osobní či nákladní vozidla, což je v poslední době jeden z často používaných druhů útoku. Největším úkolem je však vyvinout tyto systémy tak, aby byly aplikovatelné i v městských podmínkách a splňovaly i náročné a mnohdy protichůdné urbanistické a architektonické parametry dnešní doby.


Přednášející:

Key account manager DOBRÁ AGENTURA, s.r.o.

Karel Pohanka

Ve firmě zastává pozici manažera pro klíčové zákazníky a projekty zejména v zahraničí. Z pracovních pozic ve velkých nadnárodních, především logistických společnostech, se před lety rozhodl přejít do firmy DOBRÁ AGENTURA, s.r.o., která je charakterem spíše rodinnou firmou. V současnosti se stará o firemní klientelu obchůzkových systémů téměř na všech kontinentech.

Přednáška

MODERNÍ ZPŮSOBY VYHODNOCOVÁNÍ OBCHŮZKOVÉ ČINNOSTI

Jen kvalitně odváděná ostraha má smysl.

Elektronické systémy obchůzkové činnosti zvládnou v reálném čase monitorovat činnost strážného, automaticky dozorovat kvalitu odváděné práce i hlídat bezpečnost pracovníka v terénu.

Kontrola obchůzek a revizí není přepych ale samozřejmost.


Přednášející:

Garant forenzního značení pro ČR

Bc. Jaroslav Kolářík

Přednáška

FORENZNÍ IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ A REFIZ


SEMINÁŘEM VÁS PROVEDE

 -
Jednatelka bezpečnostně poradenské a vzdělávací společnosti Doverville s.r.o.

Veronika Fáberová

Je předním odborníkem v oboru komerční bezpečnosti a prevence kriminality. Věnuje se poradenství a oborovému vzdělávání především v oblasti ochrany měkkých cílů a prevence kriminality s tímto související. Je autorkou řady vzdělávacích programů. Za svoji profesionální dráhu zastávala četné vedoucí funkce a vedla bezpečnostní týmy řady mezinárodních a národních projektů, jako jsou například návrh a výstavba bezpečnostního systému Sazka Arény a Eden Arény, změna poskytovatele bezpečnostních služeb u ČSA, kompletní bezpečnostní opatření pro Mistrovství světa v ledním hokeji 2015.

Pořadatelé

Organizační zajištění

Organizační pokyny

ČAS A MÍSTO:
25. 11. 2019 | 09:00 - 16:00 | BEA campus Olomouc

hodiny
REGISTRACE
08:30 - 09:00 hod.
ZAHÁJENÍ
09:00
PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ
16:00
Ikonka parking PARKOVÁNÍ

V podzemním parkovišti – vjezd z ulice Kosmonautů

Cena za celodenní parkování 150 Kč/den.

Pouze při platbě na recepci BEA centra, po předložení parkovacího lístku a nahlášení organizátora semináře a salonku, ve kterém seminář proběhl. Na recepci klient obdrží daňový doklad o zaplacení parkovného.

ikonka občerstveníOBČERSTVENÍ

Pro účastníky je zajištěno občerstvení v průběhu celého dne.

ADRESA
BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU

zastávka Vejdovského – tramvaj, busnahrávám mapu....REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / PŘIHLÁŠKA

Rerervace jsou již uzavřeny.

Kontaktujte rovnou Veroniku Fáberovou na e-mailu faberova@doverville.cz