Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle a Bezpečnostní plán

Ochrana měkkých cílů se v poslední době stala nejen otázkou několika vybraných odborníků, ale též běžnou součástí bezpečnostních opatření řady bezpečnostních manažerů, strážníků Městské a obecní policie, pracovníků ostrahy, preventistů kriminality, krizových pracovníků a všech, kteří se pohybují v oblasti bezpečnosti měkkých cílů.

Centrem proti terorismu a hybridním hrozbám MVČR byly v nedávné době vydány dvě nové metodiky věnující se vyhodnocení ohroženosti a zpracování bezpečnostního plánu měkkého cíle – „Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle aneb co, kdy, kde a od koho vám hrozí“ a „Bezpečnostní plán měkkého cíle aneb co by nemělo být opomenuto při jeho zpracování„.

Přestože máte své zkušenosti s tvorbou vlastní bezpečnostní dokumentace či různými analýzami rizik, je nyní potřeba se detailně seznámit s nejnovějšími metodikami a poznatky Centra proti terorismu a hybridním hrozbám MV ČR, které tyto dokumenty připravilo. Dané dokumenty jsou posléze základním výchozím prvkem pro další navazující činnosti při ochraně měkkého cíle, ať už ve smyslu spolupráce s PČR a dalšími složkami IZS, nebo  např. v rámci aktuálně vyhlašovaných dotačních titulů na ochranu měkkých cílů.

 

PROGRAM:

 • ÚVOD DO PROBLEMATIKY
  • Teorie velkého třesku aneb geneze bezpečnostní problematiky ochrany měkkých cílů / bezpečnostní vhled do ochrany měkkých cílů
  • Aktuální otázky ochrany měkkých cílů v ČR
 • VYHODNOCENÍ OHROŽENOSTI MĚKKÉHO CÍLE ANEB CO, KDY, KDE A OD KOHO VÁM HROZÍ
  •  Víte, jaké jsou základní fáze vyhodnocení ohroženosti a víte jak tato vyhodnocení zpracovat?
  • Jak správně vymezit a stanovit co chránit a od koho Vám hrozí útok?
  • Dokážete vymezit veškeré očekávatelné způsoby útoků včetně možných míst i časů?
  • Jak určit pravděpodobnost vymezených útoků i výši jejich dopadů?
  • Jak stanovit na základě zodpovězení výše uvedeného celkovou míru ohroženosti konkrétního měkkého cíle?
  • Jak vše zpracovat do takové podoby, která bude jasná a srozumitelná i Vašim nadřízeným či neodborné veřejnosti
 • BEZPEČNOSTNÍ PLÁN MĚKKÉHO CÍLE ANEB CO BY NEMĚLO BÝT OPOMENUTO PŘI JEHO ZPRACOVÁNÍ
  •  Jak nejlépe a nejvhodněji stanovit typologii měkkého cíle a detailněji popsat charakteristiku objektu / prostoru či okolí měkkého cíle?
  • Jak zpracovat a aktualizovat veškeré síly a prostředky na úrovni fyzické bezpečnosti i technických opatření, kterými měkký cíl disponuje?
  • Jak zpracovat si standardizované procedury pro očekávané i mimořádné situace?
  • Víte, jak proškolit všechny relevantní aktéry či připravit tematický plán školení?
  • Víte, jak správně oznamovat a evidovat bezpečnostní incidenty?
 • PRAKTICKÁ CVIČENÍ
 • DISKUZE A OTÁZKY

 


PROGRAM SEMINÁŘE

Přednášející:

Jednatelka bezpečnostně poradenské a vzdělávací společnosti Doverville s.r.o.

Veronika Fáberová

Je předním odborníkem v oboru komerční bezpečnosti a prevence kriminality. Věnuje se poradenství a oborovému vzdělávání především v oblasti ochrany měkkých cílů a prevence kriminality s tímto související. Je autorkou řady vzdělávacích programů. Za svoji profesionální dráhu zastávala četné vedoucí funkce a vedla bezpečnostní týmy řady mezinárodních a národních projektů, jako jsou například návrh a výstavba bezpečnostního systému Sazka Arény a Eden Arény, změna poskytovatele bezpečnostních služeb na ČSA, kompletní bezpečnostní opatření pro Mistrovství světa v ledním hokeji 2015.

Vedoucí oddělení krizového řízení, obrany a policie

Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek

V minulých letech působil jako specialista pro bezpečnost a krizový management ve společnosti T-Soft a.s. i jako člen studentského týmu Střediska bezpečnostní politiky CESES FSV UK. Již od studií spolupracuje s odborem bezpečnostní politiky, nyní Centrem proti terorismu a hybridním hrozbám MVČR.

Stál u zrodu bezpečnostních konceptů crowded places a ochrany měkkých cílů, stejně tak jako např. invakuace, kterým se věnuje aktivně i nadále. Mimo jiné se zabývá otázkami krizového řízení, terorismu, radikalizace či problematikou aktivních útočníků či CBRNe. Spolupracuje např. s GŘ HZS ČR v rámci pilotního projektu na ochranu míst s velkou koncentrací osob či v rámci ČČK Praha 1 na projektu invakuace a invakuačních plánů. V neposlední řadě velmi úzce spolupracuje s elitními policejními útvary v rámci námětových a taktických cvičení.


Hlavní partner

Organizační zajištění

Organizační pokyny

ČAS A MÍSTO:
18. 04. 2019 | 09:00 - 15:00 | Hospodářská komora ČR, Florentinum

hodiny
REGISTRACE
8:30 hod.
ZAHÁJENÍ
09:00
PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ
15:00
Ikonka parking PARKOVÁNÍ

Automobilem příjezd po pražské severojižní magistrále. Do podzemních garáží Florentinum se vjíždí z ulice Na Florenci.

Další možnost střednědobého parkování Parkoviště na Florenci, více informací ZDE.

V docházkové vzdálenosti asi 5 minut k dispozici parkoviště Millennium, rezervace na ZDE.

ikonka občerstveníOBČERSTVENÍ

Pro účastníky je zajištěno občerstvení v průběhu celého dne.

ADRESA
Hospodářská komora ČR, Florentinum, Na Florenci 2116/15, Praha 110 00 Florenc
MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU

Metro – metro B stanice Náměstí Republiky, metro C stanice Florenc

Tramvaj – č. 2, 3, 6, 14, 24, 26 stanice Masarykovo nádraží

Vlakem – Masarykovo nádražínahrávám mapu....REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / PŘIHLÁŠKA

Rerervace jsou již uzavřeny.

Kontaktujte rovnou Veroniku Fáberovou na e-mailu faberova@doverville.cz