KONFERENCE: Bezpečný Event 2019

Dne 24.4. se v prostorách Ministerstva vnitra ČR na Letné v Praze uskuteční třetí ročník konference pod záštitou Ministra vnitra ČR a Policejního prezidenta.

Hlavním tématem konference budou bezpečnostní přípravy eventu a jeho místa konání z pohledu různých zainteresovaných stran.

Na konferenci vystoupí řada odborníků, kteří se s Vámi podělí o své zkušenosti z praxe.

 

Registrace 08,00 – 09,00

Program konference 09,00 – 15,30

Termín pro Early bird ceny (včasná registrace) je 1.4.2019 včetně


Organizační zajištění

Organizační pokyny

ČAS A MÍSTO:
24. 04. 2019 | 09:00 - 15:30 | Ministerstvo Vnitra ČR

hodiny
REGISTRACE
8:00 hod.
ZAHÁJENÍ
09:00
PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ
15:30
Ikonka parking PARKOVÁNÍ

Placené parkoviště v Kostelní ulici, max.doba stání 6 hodin, více informací ZDE.

Ve vzdálenosti 600m (cca 7min chůze) se nachází Podzemní parkoviště Letná, info ZDE.

ikonka občerstveníOBČERSTVENÍ

Pro účastníky je zajištěno občerstvení v průběhu celého dne.

ADRESA
Ministerstvo Vnitra ČR, Nad Štolou 3, Praha 7, Letná
MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU

Tramvaj č. 1, 8, 12, 25, 26 – stanice Korunovačnínahrávám mapu....REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / PŘIHLÁŠKA

KONFERENCE: Bezpečný Event 2019

Ceny jsou bez 21% DPH
Pro přidání více účastníků vyberte jednoduše požadovaný počet vstupenek.

MV, Policie ČR, HZS 0,-Kč
Studenti 413,-Kč
Města a obce a jimi zřízené organizace, Obecní policie, úřady a státní instituce - včasná registrace do 1.4. 1.000,-Kč
Města a obce a jimi zřízené organizace, Obecní policie, úřady a státní instituce 1.500,-Kč
Firmy, podniky, podnikatelé - včasná registrace do 1.4. 2.500,-Kč
Firmy, podniky, podnikatelé 3.000,-Kč

UPOZORNĚNÍ: Z akce bude pořízena fotodokumentace.

Zásady ochrany osobních údajů

společnost Doverville, s.r.o, IČ 24231771 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů (dále jen Zákon 101) v souvislosti s hladkým zajištěním  pořádaných akcích (kurzů, seminářů a konferencí) zpracovává tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení osoby, která se registruje na kurz/seminář/konferenci
 • Jméno a příjmení osoby, která svým jménem registruje své kolegy na kurz/seminář/konferenci
 • Telefon a e-mail na registrovaného, případně registrujícího
 • Název vysílající organizace, její IČO, DIČ a fakturační adresu. Pokud je to relevantní tak i číslo objednávky ve Vaší organizaci
 1. Jméno, příjmení a spojení na registrovanou osobu nebo osobu registrující je důležité z důvodu možnosti oznámení klientovi upřesňujících informací nebo nahlášení změn (například při náhlém onemocnění přednášejícího). Jméno a příjmení také sbíráme z důvodů možného vystavení certifikátu nebo osvědčení pro registrované posluchače. Tato data uchováváme po dobu 5 let, máme zkušenost, že klienti se na naše akce často vrací.
 2. Informace o vysílající organizaci registrovaného sbíráme za účelem řádného vystavení účetního dokladu – faktury. Tato fakta uchováváme po dobu stanovenou příslušnou legislativou.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • CZ, s.r.o.
 • Solitea Česká republika, a.s.
 • SurveyMonkey UK Ltd.
 • Michal Penz, daňový poradce
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, sužeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 1. Zároveň bychom Vás chtěli informovat, že v průběhu akce může být pořízen audiovizuální záznam (fotografie a případně video). Fotografie nebo video bude sloužit pouze pro propagační účely Správce k prezentaci výstupů z akce.
 2. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • Stanoveným způsobem požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
 • Stanoveným způsobem vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • Stanoveným způsobem požádat o výmaz těchto osobních údajů