KONFERENCE: Bezpečný Event 2019

Dne 6.6. se v prostorách Ministerstva vnitra ČR na Letné v Praze uskuteční třetí ročník konference pod záštitou Ministra vnitra ČR a Policejního prezidenta.

Hlavním tématem konference budou bezpečnostní přípravy eventu a jeho místa konání z pohledu různých zainteresovaných stran.

Na konferenci vystoupí řada odborníků, kteří se s Vámi podělí o své zkušenosti z praxe.

 

Registrace 08,00 – 09,00

Program konference 09,00 – 15,30

 

Přednášející:

Borek Jiřík – Analytik organizace eventů sdružení Event Safety Lab

Borek Jiřík mezi lety 2000 a 2013 působil v ČR a v SRN jako pořadatel koncertů, festivalů a po technické stránce zajišťoval mezinárodní turné světových kapel vč. např. ZZ Top nebo Red Hot Chilli Peppers. Současně se věnoval v mezinárodním kontextu problematice bezpečnosti na shromažďovacích akcích a přednáškové činnosti jak na českých vysokých školách, tak i v zahraničí.
Od roku 2016 inicioval a editoval projekt www.czevent.eu, který si dal za cíl popsat právní prostředí pro organizaci eventů v ČR s důrazem na zajištění bezpečnosti a stanovení případné odpovědnosti za škody. Projekt vznikal za podpory a konzultací GR HZS ČR – MV ČR a přispěly do něj jak lektoři českých technických univerzit, tak i zahraniční experti.
V roce 2018-19 se některé závěry, se kterými projekt www.czevent.eu přišel testovaly na reálných případech s důrazem na porovnání postupů soukromých subjektů s požadavky a postupy státní správy a samosprávy ve světle dotčených ustanovení obecných předpisů v oblasti prevence bezpečnostních rizik. Důraz byl kladen na masové hudební akce ve venkovních prostorech.

 

BEZPEČNOST VS. ODPOVĚDNOST

Prezentace vymezí pojmy “bezpečnost” a “event” po věcné i širší společenské a právní stránce, z čehož pak bude dovozovat možné dělení odpovědnosti dotčených osob.

V prezentaci budou užity materiály z praxe i z konkrétních případů vč. stanovisek orgánů státní správy a samosprávy.

Přednáška bude tematicky zaměřena na možná rizika pro veřejné rozpočty u akcí ve venkovních prostorech a dotkne si též problematiky akcí typu technoparty.

 

Martin Královič – Zakladatel společnost PS:Events

Martin začínal s eventy jako 15 letý v Trnavě. Podílel se na několika slovenských festivalech a koncertech The Cranberries nebo Andrea Bocelliho. Na festivale Pohoda je šéfem více než 600 dobrovolníků. Jako jeden z mála na Slovensku se věnuje bezpečnosti na akcích a je držitelem titulu „Foundation Degree in Crowd Safety Management“ a certifikátu “Event Safety & Security Management”.

 

 

MOBILNÍ CONTROL ROOM A JEHO MOŽNOSTI

Martin představí Centrální operační středisko, ve kterém se v reálném čase shromažďují a vyhodnocují všechny informace, které se týkají bezpečnosti eventu a které jsou následně distribuovány všem zainteresovaným stranám. Informace primárně slouží k předcházení a eliminování rizikových a nebezpečných situací. Centrální operační středisko pomáhá při celkévém řízení akce a organizátorovi vždy poskytuje aktuální přehled o dění na akci.

 

Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek – Vedoucí oddělení krizového řízení Úřad městské části Praha 11

Vedoucí oddělení krizového řízení, obrany a policie Úřadu městské části Praha 11. V minulých letech působil jako specialista pro bezpečnost a krizový management ve společnosti T-Soft a.s. i jako člen studentského týmu Střediska bezpečnostní politiky CESES FSV UK. Již od studií spolupracuje s odborem bezpečnostní politiky, nyní Centrem proti terorismu a hybridním hrozbám MVČR.

Stál u zrodu bezpečnostních konceptů crowded places a ochrany měkkých cílů, stejně tak jako např. invakuace, kterým se věnuje aktivně i nadále. Mimo jiné se zabývá otázkami krizového řízení, terorismu, radikalizace či problematikou aktivních útočníků či CBRNe. Spolupracuje např. s GŘ HZS ČR v rámci pilotního projektu na ochranu míst s velkou koncentrací osob či v rámci ČČK Praha 1 na projektu invakuace a invakuačních plánů. V neposlední řadě velmi úzce spolupracuje s elitními policejními útvary v rámci námětových a taktických cvičení.

ZKUŠENOSTI Z PŘÍPRAV EVENTOVÝCH AKCÍ Z POHLEDU OBCE

Na příkladu vybraných eventových akcí uskutečněných v minulých letech na jednom z největších sídlišť v ČR bude ukázána dobrá praxe nezbytné vzájemné součinnosti a spolupráce obce, pořadatele i jednotlivých zástupců IZS jak při přípravě, organizaci, tak samotném průběhu těchto větších či menších akcí.

 

JUDr. Tomáš Koníček – Vrchní ministerský rada odboru prevence kriminality MV ČR

Celou svou profesní kariéru zasvětil prevenci kriminality, ochraně majetku a osob, řešení krizových situací a ochraně měkkých cílů v bezpečnostních složkách státu (MV a Policie). Je spoluautorem celostátního programu Bezpečná lokalita.  Je předsedou Technické normalizační komise č. 148 Prevence kriminality a ochrana obyvatelstva při ÚNMZ, spoluautorem norem v oblasti prevence kriminality CEN/TC 325. Dr. Koníček je autorem a spoluautorem řady odborných publikací a metodik v oblasti bezpečnostních standardů řešení krizových situací.

 

 

 

Veronika Fáberová – Majitelka a jednatelka společnosti Doverville, s.r.o.

Je předním odborníkem  v oboru komerční bezpečnosti a prevence kriminality. Věnuje se poradenství a oborovému vzdělávání především v oblasti ochrany měkkých cílů a prevence kriminality s tímto související. Je autorkou řady vzdělávacích programů.

Za svoji profesionální dráhu zastávala četné vedoucí funkce a vedla bezpečnostní týmy řady mezinárodních a národních projektů, jako jsou například návrh a výstavba bezpečnostního systému Sazka Arény a Eden Arény, změna poskytovatele bezpečnostních služeb u ČSA, kompletní bezpečnostní opatření pro Mistrovství světa v ledním hokeji 2015.

 

 

 

Jan Fáček – Jednatel společnosti HOFA Guard, s.r.o.

Jan Fáček působí v oblasti Event security od roku 1997. Od roku 2004 se jeho společnost zaměřuje na oblast zajištění bezpečnosti různých typů eventů od  firemních akcí, módních přehlídek, fotbalových a hokejových utkání, koncertů, Open Air festivalů, ale i divadelních a muzikálových představení.

 

 

Mgr. Milan Kováčik – Managing Director PromoLand Slovensko

ROLE A ZODPOVĚDNOSTI EVENTOVÉHO MANAŽERA

Ten, kdo zodpovídá za hladký průběh akce je eventový manažer. Jaká je jeho role a jaké zodpovědnosti? Dobré rady z praxe.

 

 


Organizační zajištění

Organizační pokyny

ČAS A MÍSTO:
06. 06. 2019 | 09:00 - 15:30 | Ministerstvo Vnitra ČR

hodiny
REGISTRACE
8:00 hod.
ZAHÁJENÍ
09:00
PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ
15:30
Ikonka parking PARKOVÁNÍ

Placené parkoviště v Kostelní ulici, max.doba stání 6 hodin, více informací ZDE.

Ve vzdálenosti 600m (cca 7min chůze) se nachází Podzemní parkoviště Letná, info ZDE.

ikonka občerstveníOBČERSTVENÍ

Pro účastníky je zajištěno občerstvení v průběhu celého dne.

ADRESA
Ministerstvo Vnitra ČR, Nad Štolou 3, Praha 7, Letná
MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU

Tramvaj č. 1, 8, 12, 25, 26 – stanice Korunovačnínahrávám mapu....REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / PŘIHLÁŠKA

KONFERENCE: Bezpečný Event 2019

Ceny jsou bez 21% DPH
Pro přidání více účastníků vyberte jednoduše požadovaný počet vstupenek.

MV, Policie ČR, HZS 0,-Kč
Studenti 413,-Kč
Města a obce a jimi zřízené organizace, Obecní policie, úřady a státní instituce 1.500,-Kč
Firmy, podniky, podnikatelé 3.000,-Kč

UPOZORNĚNÍ: Z akce bude pořízena fotodokumentace.

Zásady ochrany osobních údajů

společnost Doverville, s.r.o, IČ 24231771 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů (dále jen Zákon 101) v souvislosti s hladkým zajištěním  pořádaných akcích (kurzů, seminářů a konferencí) zpracovává tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení osoby, která se registruje na kurz/seminář/konferenci
 • Jméno a příjmení osoby, která svým jménem registruje své kolegy na kurz/seminář/konferenci
 • Telefon a e-mail na registrovaného, případně registrujícího
 • Název vysílající organizace, její IČO, DIČ a fakturační adresu. Pokud je to relevantní tak i číslo objednávky ve Vaší organizaci
 1. Jméno, příjmení a spojení na registrovanou osobu nebo osobu registrující je důležité z důvodu možnosti oznámení klientovi upřesňujících informací nebo nahlášení změn (například při náhlém onemocnění přednášejícího). Jméno a příjmení také sbíráme z důvodů možného vystavení certifikátu nebo osvědčení pro registrované posluchače. Tato data uchováváme po dobu 5 let, máme zkušenost, že klienti se na naše akce často vrací.
 2. Informace o vysílající organizaci registrovaného sbíráme za účelem řádného vystavení účetního dokladu – faktury. Tato fakta uchováváme po dobu stanovenou příslušnou legislativou.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • CZ, s.r.o.
 • Solitea Česká republika, a.s.
 • SurveyMonkey UK Ltd.
 • Michal Penz, daňový poradce
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, sužeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 1. Zároveň bychom Vás chtěli informovat, že v průběhu akce může být pořízen audiovizuální záznam (fotografie a případně video). Fotografie nebo video bude sloužit pouze pro propagační účely Správce k prezentaci výstupů z akce.
 2. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • Stanoveným způsobem požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
 • Stanoveným způsobem vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • Stanoveným způsobem požádat o výmaz těchto osobních údajů