VYHODNOCENÍ OHROŽENOSTI MĚKKÉHO CÍLE

Zkrácený nebo variantní název: BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA MC, URČENÍ PRIORIT (Modul 5)

Víte jak určit priority, který z měkkých cílů je více ohrožen? Umíte vyhodnotit, jak a čím jsou měkké cíle ohroženy? MV ČR vydalo v letošním roce Metodiku – Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle. Seminář bude zaměřen na osvětlení doporučených postupů. Společně si zkusíme metodiku uplatnit na cvičných příkladech.

Cílem semináře je seznámit posluchače s metodikou a prakticky jim objasnit postup při zpracování analýzy rizik. Přestože kurz vychází především z metodiky MV, bude lektorem doplněn řadou příkladů z běžné praxe.

Seminář je určen pro:

  • Pracovníky měst a obcí  –  Bezpečnostní manažery a manažery prevence kriminality
  • Vedoucí pracovníky objektů, které se řadí mezi tzv. měkké cíle, bezpečnostní manažeři
  • Provozovatele různých zařízení, kde se koncentruje veřejnost
  • Pracovníky Policie ČR, Městských a obecních policií

Program semináře:

  • Zdroje hrozeb MC
  • Způsoby útoku pro jednotlivé zdroje hrozeb
  • Vytvoření seznamu možných způsobů útoků na konkrétní MC
  • Vyhodnocení míry ohroženosti MC
  • Vyhodnocení celkové míry ohroženosti
  • Rozbor praktických příkladů

Organizační pokyny

ČAS A MÍSTO:
05. 11. 2018 | 09:00 - 14:30 | Krajský úřad Liberec, vchod C – multimediální sál 3.patro

hodiny
REGISTRACE
8:30 hod.
ZAHÁJENÍ
09:00
PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ
14:30
ADRESA
Krajský úřad Liberec, vchod C – multimediální sál 3.patro, U Jezu 642/2A, 46001 Liberec


nahrávám mapu....REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / PŘIHLÁŠKA

Rerervace jsou již uzavřeny.

Kontaktujte rovnou Veroniku Fáberovou na e-mailu faberova@doverville.cz