ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘI POŘÁDÁNÍ  RŮZNÝCH KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ – specifika outdoor akcí

Zkrácený nebo variantní název: OUTDOOR EVENTY – ( Modul 4)

Poslední dobou je velmi populární pořádat různé kulturní, sportovní a společenské akce, především pak akce venku, pod širým nebem. Jedná se o různé letní festivaly, výroční trhy, sportovní závody, open air koncerty, festivaly, přehlídky apod. Akce se pořádají v každé sezóně. Víte, jaké výhody a nevýhody má každá z nich? Fenomén počasí dokáže pořadatelům připravit nejednu horkou chvilku a také může vážným způsobem ohrozit bezpečnost návštěvníků na akci.

Seminář je velmi prakticky zaměřen a bude zde prostor na praktické problémy a dotazy jednotlivých posluchačů – pořadatelů.

Seminář je určen pro:

 • Pracovníky měst a obcí zodpovědných za organizování různých kulturních, společenských a sportovních akcí
 • Zástupce kulturních domů, referenty kultury
 • Bezpečnostní manažery a manažery prevence kriminality
 • Zástupce produkčních a eventových agentur
 • Zástupce obchodních center, stadionů, kulturních památek, církevních objektů apod. kde se konají různé kulturní, sportovní nebo společenské akce
 • Pracovníky Policie ČR, Městských a obecních policií
 • Provozovatele outdoor akcí (např. trhy, rozsvěcení Vánočního stromku, pivní slavnosti apod.)

Program semináře:

 • Bezpečnostní přípravy outdoor akcí – Specifika outdoorových akcí z hlediska zajištění bezpečnosti
 • Počasí a jeho vliv na hladký průběh akce – příprava náhradních variant a zajištění zdravotní péče v návaznosti na předpověď počasí
 • Lokace a infrastruktura – doprava, parking, navigační systém apod.
 • BOZP a PO na outdoor akcích
 • Krizové scénáře
 • Obrovský význam informačního a komunikačního systému
 • Rozbor praktických příkladů

Organizační pokyny

ČAS A MÍSTO:
22. 10. 2018 | 09:00 - 14:30 | Krajský úřad Liberec, vchod C – multimediální sál 3.patro

hodiny
REGISTRACE
8:30 hod.
ZAHÁJENÍ
09:00
PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ
14:30
ADRESA
Krajský úřad Liberec, vchod C – multimediální sál 3.patro, U Jezu 642/2A, 46001 Liberec


nahrávám mapu....REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / PŘIHLÁŠKA

Rerervace jsou již uzavřeny.

Kontaktujte rovnou Veroniku Fáberovou na e-mailu faberova@doverville.cz