Při útoku nevěřte ničemu

Ukázka snahy útočníka vylákat studenty ze třídy.

Během šíleného útoku 15letého mladíka na střední škole v Michiganu studenti natočili několik záběrů, které zachycují, jak si vystrašení studenti snaží zachránit holý život. Někteří se před kulkami schovávali pod lavicemi a snažili se zabarikádovat ve třídách.

Střelec, který v poklidu procházel chodbami, se údajně studenty snažil přesvědčit, aby vyšli ven na chodbu, že jsou v bezpečí. Vydával se také za policistu! „Kancelář šerifa. Můžete vyjít ven,“ lhal vystrašeným studentům. V jednom z videí je vidět, jak si studenti mezi sebou šeptají, jestli opravdu nemají vyjít ven. „Řekl, že je bezpečné vyjít ven,“ řekl jeden například. Ovšem jeho spolužák to odmítl. A dobře udělal – více ve videu
Evropský bezpečnostní standard pro školy je opět blíže k cíli!

17.února 2021 se konal virtuální meeting aktivních členů mezinárodní pracovní skupiny (odborně označované jako WG3 CEN/TC  325), která připravuje textaci Evropského bezpečnostního standardu pro školy. Tuto skupinu již několik let vede přední česká expertka na ochranu měkkých cílů, paní Veronika Fáberová.

V 90 minutách tentokráte zástupci Dánska, Velké Británie, Polska a Norska pod vedením Fáberové probrali všechny návrhy na změny v dokumentu. Výsledkem bylo konsensuální řešení a následná definice daného problému v angličtině.

Podobný postup se již dříve odehrál například se zástupci Katalánska, Severního Irska nebo Německa. Ti všichni mají upřímný zájem vyvinout jednotná mezinárodní doporučení, jak by měly být školy zabezpečené.

3 roky trvalo, než se pracovní skupině podařilo přesvědčit „celou Evropu“ o tom, že takový standard je potřeba i v této oblasti. V různých evropských zemí při tom panují zcela odlišné kulturní, bezpečnostní, ale i historické zvyklosti. Například ve venkovských oblastech Švýcarska se školní budovy ani nezamykají, ale při tom zcela jiné nároky na bezpečnost mají třeba školy ve francouzské Marseille.

I když původní návrh evropského standardu vychází z naší normy ČSN 734400, bylo potřeba udělat hodně úprav a zobecnění požadavků tak, aby norma byla aplikovatelná na celou Evropu.

Skupina do konce dubna připraví finální znění dokumentu, který se pak vydá na cestu k evropskému hlasování.