MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A HROZBY TERORISMU V ČR II

Tvrzení, že „u nás se nemůže nic takového stát“ slýcháme, bohužel až příliš často a přesto, že nám bezprostředně asi nehrozí riziko velkého teroristického útoku, bezpečnostní mimořádné události se rozhodně ČR nevyhýbají a naši občané jsou hrozbám vystaveni také i při svých cestách do zahraničí.

Připravili jsme seminář, kde se s předními odborníky v bezpečnosti budeme zabývat problematikou hrozeb terorismu a mimořádnými událostmi v ČR a dotkneme se i řady citlivých témat.

 

Program:

 • BEZPEČNOSTNÍ HROZBY V ČR
 • OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ A VEŘEJNÝCH PROSTRASTVÍ
 • EVAKUACE VERSUS INVAKUACE
 • OPATŘENÍ NA OCHRANU MĚKKÝCH CÍLŮ A PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH
 • NOVINKY V OBLASTI BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍCH SOUVISEJÍCÍ S MÚ
 • PSYCHOLOGICKÁ PRÁCE V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ, ALE I ZABRÁNĚNÍ ŠÍŘENÍ STRACHU A PANIKY

 

Z akce bude pořízena fotodokumentace.


PROGRAM SEMINÁŘE

Přednášející:

Bezpečnostní analytik a publicista

Jan Schneider

Signatář Charty 77 a spolupracovník skupiny The Plastic People Of The Universe. V roce 1993 získal Cambridge Certificate in Religious Studies. Po roce 1990 působil ve zpravodajských službách ČR a zastával i funkci ředitele Kanceláře Rady vlády ČR pro zpravodajskou činnost. Od roku 2005 působí jako nezávislý bezpečnostní analytik a publicista. Pravidelně přispívá do Lidových novin, České pozice, komentuje bezpečnostní události pro ČT.

Přednáška

BEZPEČNOSTNÍ HROZBY V ČR

 • Bezpečnostní hrozby a rizika
 • Analytické deformace
 • Chybné, paradoxní a efektivní reakce

Přednášející:

Vrchní ministerský rada odboru prevence kriminality MV ČR

JUDr. Tomáš Koníček

Celou svou profesní kariéru zasvětil prevenci kriminality, ochraně majetku a osob, řešení krizových situací a ochraně měkkých cílů v bezpečnostních složkách státu (MV a Policie). Je spoluautorem celostátního programu Bezpečná lokalita. Je předsedou Technické normalizační komise č. 148 Prevence kriminality a ochrana obyvatelstva při ÚNMZ, spoluautorem norem v oblasti prevence kriminality CEN/TC 325. Dr. Koníček je autorem a spoluautorem řady odborných publikací a metodik v oblasti bezpečnostních standardů řešení krizových situací.

Přednáška

BEZPEČNOSTNÍ HROZBY A OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ V ČR

Ochrana měkkých cílů – Koníček 2018


Přednášející:

Vedoucí oddělení krizového řízení, obrany a policie Úřadu městské části Praha 11

Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek

V minulých letech působil jako specialista pro bezpečnost a krizový management ve společnosti T-Soft a.s. i jako člen studentského týmu Střediska bezpečnostní politiky CESES FSV UK. Již od studií spolupracuje s odborem bezpečnostní politiky, nyní Centrem proti terorismu a hybridním hrozbám MVČR.

Stál u zrodu bezpečnostních konceptů crowded places a ochrany měkkých cílů, stejně tak jako např. invakuace, kterým se věnuje aktivně i nadále. Mimo jiné se zabývá otázkami krizového řízení, terorismu, radikalizace či problematikou aktivních útočníků či CBRNe. Spolupracuje např. s GŘ HZS ČR v rámci pilotního projektu na ochranu míst s velkou koncentrací osob či v rámci ČČK Praha 1 na projektu invakuace a invakuačních plánů. V neposlední řadě velmi úzce spolupracuje s elitními policejními útvary v rámci námětových a taktických cvičení.

Přednáška

OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ – různé pohledy:

 • Pojmové vymezení (měkké cíle v širším kontextu)
 • Geneze bezpečnostní problematiky ochrany měkkých cílů
 • Zahraniční inspirace aneb nejsme v tom sami
 • Převedení konceptu do praxe – útoky na měkké cíle/modus operandi
 • Nouzové postupy optikou jednotlivých útoků
 • Invakuace (tak trochu jiná evakuace)
 • Specifické aspekty přípravy a výcviku zásahových složek
 • Quo vadis měkké cíle?

Ochrana měkkých cílů – různé pohledy


Přednášející:

Majitelka a jednatelka společnosti Doverville, s.r.o.

Veronika Fáberová

Působí v oblasti komerční bezpečnosti téměř už 30 let. Je předním odborníkem  v oboru komerční bezpečnosti. Věnuje se poradenství a oborovému vzdělávání především v oblasti ochrany měkkých cílů a prevence kriminality s tímto související.

Založila a nyní vede společnost Doverville, s.r.o., která se věnuje bezpečnostnímu poradenství a vzdělávání.

Přednáška

OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ A PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH

Poslední dobou se množí útoky na pracovníky ve veřejném sektoru. Ať už jde o nárůst slovní agrese, nebo brutalitu napadení. Když hovoříme o ochraně měkkých cílů, pojďme se společně podívat  čemu všemu jsou vystaveni lidé, kteří zde pracují? A jaká opatření můžeme přijmout?


Přednášející:

Psychoterapeut, krizový intervent

Mgr. Tibor A. Brečka, MBA

Člen České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Lektor psychologických a etických předmětů. Působí jako externí odborný asistent na katedře zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, Newton College Praha, Bankovní institut Vysoká škola a je doktorand na 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dříve působil i na Policejní akademii ČR v Praze a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Zabývá se problematikou forenzní psychologie, psychologie katastrof, krizovou komunikací a komunikací rizika. Spolupracuje s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem ČR, Zdravotnickou záchrannou službou, Armádou ČR a dalšími bezpečnostními subjekty.

Přednáška

KOMUNIKACE V RÁMCI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Co je „komunikace rizika“? Jako komunikovat „toxické“ informace? Fenomén HOAX a FAKE NEWS – jak a proč fungují a jak je rozpoznat?

Krizová komunikace v rámci MÚ – Doverville září 2018


Partneři

Organizační zajištění

Organizační pokyny

ČAS A MÍSTO:
27. 09. 2018 | 09:00 - 15:00 | Hospodářská komora ČR, Florentinum

hodiny
REGISTRACE
8:30 hod.
ZAHÁJENÍ
09:00
PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ
15:00
Ikonka parking PARKOVÁNÍ

Automobilem příjezd po pražské severojižní magistrále. Do podzemních garáží Florentinum se vjíždí z ulice Na Florenci.

Další možnost střednědobého parkování Parkoviště na Florenci, více informací ZDE.

V docházkové vzdálenosti asi 5 minut k dispozici parkoviště Millennium, rezervace na ZDE.

ikonka občerstveníOBČERSTVENÍ

Pro účastníky je zajištěno občerstvení v průběhu celého dne.

ADRESA
Hospodářská komora ČR, Florentinum, Na Florenci 2116/15, Praha 110 00 Florenc
MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU

Metro – metro B stanice Náměstí Republiky, metro C stanice Florenc

Tramvaj – č. 2, 3, 6, 14, 24, 26 stanice Masarykovo nádraží

Vlakem – Masarykovo nádražínahrávám mapu....REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / PŘIHLÁŠKA

Rerervace jsou již uzavřeny.

Kontaktujte rovnou Veroniku Fáberovou na e-mailu faberova@doverville.cz