MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A HROZBY TERORISMU

Tvrzení, že „u nás se nemůže nic takového stát“ slýcháme, bohužel až příliš často a přesto, že nám bezprostředně asi nehrozí riziko velkého teroristického útoku, bezpečnostní mimořádné události se rozhodně ČR nevyhýbají a naši občané jsou hrozbám vystaveni také i při svých cestách do zahraničí.

Připravili jsme seminář, kde se s předními odborníky v bezpečnosti budeme zabývat problematikou hrozeb terorismu a mimořádnými událostmi v ČR a dotkneme se i řady citlivých témat.

 

Program:

 • AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘE PŘEDNÍCH ČESKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH KOMENTÁTORŮ
 • PREVENETIVNÍ OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ NĚKTERÝCH MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ (MÚ)
 • OPATŘENÍ NA OCHRANU MĚKKÝCH CÍLŮ A PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH
 • NOVINKY V OBLASTI BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍCH SOUVISEJÍCÍ S MÚ
 • PSYCHOLOGICKÁ PRÁCE V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÍCH UDÁLOSTÍ, ALE I ZABRÁNĚNÍ ŠÍŘENÍ STRACHU A PANIKY

 

Vstupenky za výhodnější ceny do 27.8.2018. Přihlásit se už nyní můžete ZDE. Počet míst na semináři je omezen. Z akce bude pořízena fotodokumentace.


Organizační zajištění

Organizační pokyny

ČAS A MÍSTO:
27. 09. 2018 | 09:00 - 15:00 | Hospodářská komora ČR, Florentinum

hodiny
REGISTRACE
8:30 hod.
ZAHÁJENÍ
09:00
PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ
15:00
Ikonka parking PARKOVÁNÍ

Automobilem příjezd po pražské severojižní magistrále. Do podzemních garáží Florentinum se vjíždí z ulice Na Florenci.

Další možnost střednědobého parkování Parkoviště na Florenci, více informací ZDE.

V docházkové vzdálenosti asi 5 minut k dispozici parkoviště Millennium, rezervace na ZDE.

ikonka občerstveníOBČERSTVENÍ

Pro účastníky je zajištěno občerstvení v průběhu celého dne.

ADRESA
Hospodářská komora ČR, Florentinum, Na Florenci 2116/15, Praha 110 00 Florenc


nahrávám mapu....REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / PŘIHLÁŠKA

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A HROZBY TERORISMU

Ceny jsou bez 21% DPH
Pro přidání více účastníků vyberte jednoduše požadovaný počet vstupenek.

Studenti 413,-Kč
Krajské úřady a organizace zřízené krajem, města, obce a jimi zřízené organizace, městská policie, státní a centrální úřady, ministerstva - včastná registrace do 27.8. 1.900,-Kč
Krajské úřady a organizace zřízené krajem, města, obce a jimi zřízené organizace, městská policie, státní a centrální úřady, ministerstva 2.200,-Kč
Členové AGA 2.400,-Kč
Standardní vstupenky - včasná registrace do 27.8. 2.800,-Kč
Standardní vstupenky 3.200,-Kč

UPOZORNĚNÍ: Z akce bude pořízena fotodokumentace.

Zásady ochrany osobních údajů

společnost Doverville, s.r.o, IČ 24231771 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů (dále jen Zákon 101) v souvislosti s hladkým zajištěním  pořádaných akcích (kurzů, seminářů a konferencí) zpracovává tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení osoby, která se registruje na kurz/seminář/konferenci
 • Jméno a příjmení osoby, která svým jménem registruje své kolegy na kurz/seminář/konferenci
 • Telefon a e-mail na registrovaného, případně registrujícího
 • Název vysílající organizace, její IČO, DIČ a fakturační adresu. Pokud je to relevantní tak i číslo objednávky ve Vaší organizaci
 1. Jméno, příjmení a spojení na registrovanou osobu nebo osobu registrující je důležité z důvodu možnosti oznámení klientovi upřesňujících informací nebo nahlášení změn (například při náhlém onemocnění přednášejícího). Jméno a příjmení také sbíráme z důvodů možného vystavení certifikátu nebo osvědčení pro registrované posluchače. Tato data uchováváme po dobu 5 let, máme zkušenost, že klienti se na naše akce často vrací.
 2. Informace o vysílající organizaci registrovaného sbíráme za účelem řádného vystavení účetního dokladu – faktury. Tato fakta uchováváme po dobu stanovenou příslušnou legislativou.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • CZ, s.r.o.
 • Solitea Česká republika, a.s.
 • SurveyMonkey UK Ltd.
 • Michal Penz, daňový poradce
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, sužeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 1. Zároveň bychom Vás chtěli informovat, že v průběhu akce může být pořízen audiovizuální záznam (fotografie a případně video). Fotografie nebo video bude sloužit pouze pro propagační účely Správce k prezentaci výstupů z akce.
 2. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • Stanoveným způsobem požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
 • Stanoveným způsobem vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • Stanoveným způsobem požádat o výmaz těchto osobních údajů