Blog

Blog

Partnerství s Centerem Andragogiky

CENTRUM ANGRAGOGIKY PŘEDSTAVUJE NOVÉ BEZPEČNOSTNÍ ŠKOLICÍ PROGRAMY A SPOJUJE SE S ODBORNÍKY!

Demotivace zaměstnanců, drby, fámy, multikulturnost prostředí, kyberšikana…to vše a mnohem více dnes vytváří nebezpečné aspekty, které pak mají negativní vliv na práci celého pracovního týmu, potažmo i celé firmy. Centrum andragogiky s.r.o. a poradenská firma Doverville s.r.o. proto připravily sérii čtyř vzdělávacích modulů – Lidé, Majetek, Informace a Kontinuita podnikání, které se věnují klíčovému tématu FIREMNÍ BEZPEČNOSTI. …zobrazit celý příspěvek „Partnerství s Centerem Andragogiky“


Lidé se nejvíce obávají vzniku paniky, tlačenice a teroristických hrozeb

Společnost Doverville, poskytovatel vzdělávacích a poradenských služeb v oblasti bezpečnosti, realizovala průzkum týkající se bezpečnosti na veřejných akcích. V návaznosti na průzkum firma pořádá odbornou konferenci Bezpečný event, která proběhne ve čtvrtek 10. listopadu 2016 od 9:00 ve velkém sále v přízemí budovy ministerstva vnitra na Letné. …zobrazit celý příspěvek „Lidé se nejvíce obávají vzniku paniky, tlačenice a teroristických hrozeb“

Jmenování do TNK 148

Veronika Fáberová byla jmenovaná do Technické normalizační komise ÚNMZ č. 148 Prevence kriminality a ochrana obyvatel.


Konference Bezpečný event 2016

Zveme Vás na konferenci „Bezpečný event„, kterou pořádáme ve čtvrtek 10.11.2016.

Eventovou bezpečnost nechápeme jen v souvislosti s činností bezpečnostních agentur, ale i jako soubor opatření, které je třeba připravit na strategické a taktické úrovni dříve, než dojde k vlastní realizaci akce.

Bezpečnostní opatření, se v našich knihách týkají právního rámce, spolupráce s úřady státní správy a samosprávy, PČR, Městskými a obecními policiemi, se všemi složkami IZS, s pojišťovnami, komunikačními a promotérskými agenturami, úklidovými službami atd.

Cílem konference je vytvořit platformu pro shromáždění se všech zainteresovaných na daných činnostech a poskytnout jim prostor k výměně zkušeností, vzájemné komunikaci, vzdělávání se apod.

Chtěli bychom nastartovat legislativní proces, jehož výsledkem by byla příprava standardů pro Eventovou bezpečnost. K tomu bychom rádi využili dotací z EU fondů.

Do budoucna plánujeme rozšířit naši spolupráci s VŠ a universitou Bucks v UK.


Doverville přidruženým členem AGA

logo_aga_web„Věřím, že spolupráce s AGA, kterou máme již od začátku roku, bude přínosná pro obě organizace. AGA se stala odborným partnerem našich konferencí a seminářů. Jsem ráda, že nám bylo nabídnuto přidružené členství.“ Říká Veronika Fáberová.


AGA se stala našim odborným partnerem

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s., která je reprezentativním profesním sdružením firem a subjektů vyvíjejících podnikatelskou, pracovní nebo jinou činnost v oblasti technických služeb a zařízení, sloužících k ochraně osob a majetku, autorizovaným společenstvem Hospodářské komory ČR a členem evropských asociací EURALARM a ESBOC se stala odborným partnerem bezpečnostních seminářů a konferencí, které bude v letošním roce organizovat společnost Doverville, s.r.o.


A. Šándor a Migrační vlna

sandorGen. Ing. Andor Šándor (v záloze), který je bývalým náčelníkem Vojenské zpravodajské služby ČR a uznávaným odborníkem na otázky bezpečnosti, hrozby terorismu a krizový management, bude přednášet na našem semináři MIGRAČNÍ VLNA A JEJÍ VLIV NA BEZPEČNOST.