Konference Bezpečná škola 2017

Dne 25.5. 2017 se konal třetí ročník úspěšné Konference Bezpečná škola 2017, kterou opět úspěšně moderovala Veronika Fáberová.
Doverville již třetím rokem spolupracuje s týmem firmy Mascotte, který je pořadatelem této konference, na přípravě programu a organizačního zajištění.
Na fotografiích je organizační tým konference v Ballingově sále Národní technické knihovny, kde se konference konala.


Doverville organizovala seminář k aplikaci technických norem v oblasti prevence kriminality

Praha, 5 4. 2017 – Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, z. s., společně s Odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality (OBPPK ) Ministerstva vnitra a s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uspořádaly dne 5. dubna 2017 seminář na téma „Aplikace technických norem v oblasti prevence kriminality“. Organizaci celého semináře na klíč zajišťovala společnost Doverville, s.r.o.

Seminář se konal na půdě ministerstva vnitra a zúčastnilo se ho zhruba 70 odborníků na prevenci kriminality z celé České republiky. Na programu byly prezentace odborníků, kteří se věnují praktickému naplňování norem v bezpečnostních systémech, ale také jejich přípravě a tvorbě. Hovořilo se o bezpečnosti tzv. měkkých cílů, tedy škol, nemocnic a dalších veřejných prostor, řeč byla i o kontrolních bezpečnostních technologiích, zamykacích systémech nebo zabezpečení únikových východů.

„Rozhodli jsme se tento seminář podpořit. Naše asociace se na tvorbě norem v oblasti prevence kriminality významně podílí a naši členové se je snaží aplikovat v praxi. Bohužel ale nad kvalitou dodávek bezpečnostních systémů stále často vítězí nejnižší cena,“ dodal Ing. Václav Nepraš, prezident Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm.

„Ochrana tzv. měkkých cílů je jednou z hlavních bezpečnostních priorit resortu MV i celé České republiky. Na semináři jsme posluchače vybavili argumenty v podobě požadavků norem na bezpečnostní prevenci, které mohou ve své práci použít, a tím přiblížit technické normy veřejnosti,“ řekl z OBPPK JUDr. Tomáš Koníček.

„Důležité pro nás je seznamovat odbornou i laickou veřejnost nejen se zásadami procesu tvorby norem, ale zejména způsoby, jak tyto normy mohou prakticky pomoci v prevenci kriminality,“ konstatovala Zdeňka Slaná z rady odboru technické normalizace ÚNMZ.

Ing. Milan Krása ze společnosti PCS, která se stala partnerem semináře, uvedl: „V České republice nejsou parametry pro technologie bezpečnostní kontroly nijak legislativně upraveny. Jedinou výjimkou je oblast civilního letectví, která prostřednictvím MD ČR a Úřadu pro civilní letectví aplikuje nařízení Evropské komise. Jsem toho názoru, že nějaká legislativní úprava by v tomto oboru užitečná byla – dříve to byly například certifikáty NBU nebo ARI (dříve VTUE) –, ale tato úprava by se měla zaměřovat nejen na parametry technologií, ale také na pravidelné servisní kontroly a kvalifikovanou obsluhu, protože sebelepší technika bez odpovídající údržby a kvalifikované obsluhy nezabezpečí nic.“

„Víme, že úsilí zajistit bezpečnost občanů naší země, vedlo v minulosti často až k úplnému potlačení svobody. Ale víme také, že svobodě se nedaří ani tehdy, když je ochrana bezpečnosti ochromena. Nelze zajistit jen svobodu nebo jen bezpečnost. Lidé potřebují obojí i tehdy, když se požadavky svobody a bezpečí dostanou do rozporu. V čase nových možností pro dobré i pro zlé musíme hledat novou ,střední cestu‘ tam, kde se požadavky svobody a bezpečnosti střetají,“ komentoval Ing. Petr Mlejnek ze společnosti Techniserv, která byla partnerem semináře a vystoupila s informací o možnostech využití kamerových systémů a video synopse.

 

 

„Z pozice výrobce bezpečnostních a zabezpečovacích systémů velice vítáme vznik nových norem, které se zabývají bezpečností a prevencí kriminality.“ Uvedl Radek Pazour, ze společnosti ASSA ABLOY   „Obecně platí, že prevence vždy pomáhá předcházet vzniku nežádoucích situací a současně dává prostor k minimalizaci bezpečnostních rizik.  Oceňujeme práci všech, kteří se na prevenci věnují, a jsme rádi, že jsme mohli přispět našimi znalostmi a zkušenostmi v oblasti bezpečnosti a zabezpečení.“

„Rozsah náplně práce naší technické komise č. 325 je koordinovat na evropské úrovni normy v oblasti prevence kriminality, které se týkají výstavby a rekonstrukce tzv. měkkých cílů. Právě ochrana měkkých cílů je jednou z hlavních bezpečnostních priorit našeho státu. To jsme chtěli na semináři zdůraznit,“ říká Veronika Fáberová, evropský sekretář CEN/TC 325.

 

 

Partnery semináře byly: ASSA ABLOY, Asociace Bezpečná škola, Doverville, Techniserv a PCS, které doplnily program odborného semináře praktickými ukázkami jednotlivých technických řešení.

 

Foto z akce:

 

 


Nové projekty s Centrem andragogiky

V posledním březnovém týdnu se uskutečnila pracovní schůzka mezi majitelkou Doverville Veronikou Fáberovou a majitelkou Centra andragogiky PhDr. Marií Jírů (obě na fotografii). Dámy projednaly společné projekty, kterými  obě společnosti překvapí trh v druhém pololetí tohoto roku.

„Plánované akce zatím nechceme zveřejnit, to si necháme jako překvapení před prázdninami. Mohu jen prozradit tolik, že půjde o akce na velmi aktuální a ožehavá témata a společně posluchačům  představíme názorové spektrum řady expertů, kteří mnohdy mají na řešení problémy u protichůdné názory. Cílem je ukázat problém z širšího úhlu pohledu“ řekla jednatelka Doverville V. Fáberová.


Partnerství s Centerem Andragogiky

CENTRUM ANGRAGOGIKY PŘEDSTAVUJE NOVÉ BEZPEČNOSTNÍ ŠKOLICÍ PROGRAMY A SPOJUJE SE S ODBORNÍKY!

Demotivace zaměstnanců, drby, fámy, multikulturnost prostředí, kyberšikana…to vše a mnohem více dnes vytváří nebezpečné aspekty, které pak mají negativní vliv na práci celého pracovního týmu, potažmo i celé firmy. Centrum andragogiky s.r.o. a poradenská firma Doverville s.r.o. proto připravily sérii čtyř vzdělávacích modulů – Lidé, Majetek, Informace a Kontinuita podnikání, které se věnují klíčovému tématu FIREMNÍ BEZPEČNOSTI. …zobrazit celý příspěvek „Partnerství s Centerem Andragogiky“


Lidé se nejvíce obávají vzniku paniky, tlačenice a teroristických hrozeb

Společnost Doverville, poskytovatel vzdělávacích a poradenských služeb v oblasti bezpečnosti, realizovala průzkum týkající se bezpečnosti na veřejných akcích. V návaznosti na průzkum firma pořádá odbornou konferenci Bezpečný event, která proběhne ve čtvrtek 10. listopadu 2016 od 9:00 ve velkém sále v přízemí budovy ministerstva vnitra na Letné. …zobrazit celý příspěvek „Lidé se nejvíce obávají vzniku paniky, tlačenice a teroristických hrozeb“Jmenování do TNK 148

Veronika Fáberová byla jmenovaná do Technické normalizační komise ÚNMZ č. 148 Prevence kriminality a ochrana obyvatel.


Konference Bezpečný event 2016

Zveme Vás na konferenci „Bezpečný event„, kterou pořádáme ve čtvrtek 10.11.2016.

Eventovou bezpečnost nechápeme jen v souvislosti s činností bezpečnostních agentur, ale i jako soubor opatření, které je třeba připravit na strategické a taktické úrovni dříve, než dojde k vlastní realizaci akce.

Bezpečnostní opatření, se v našich knihách týkají právního rámce, spolupráce s úřady státní správy a samosprávy, PČR, Městskými a obecními policiemi, se všemi složkami IZS, s pojišťovnami, komunikačními a promotérskými agenturami, úklidovými službami atd.

Cílem konference je vytvořit platformu pro shromáždění se všech zainteresovaných na daných činnostech a poskytnout jim prostor k výměně zkušeností, vzájemné komunikaci, vzdělávání se apod.

Chtěli bychom nastartovat legislativní proces, jehož výsledkem by byla příprava standardů pro Eventovou bezpečnost. K tomu bychom rádi využili dotací z EU fondů.

Do budoucna plánujeme rozšířit naši spolupráci s VŠ a universitou Bucks v UK.


Doverville přidruženým členem AGA

logo_aga_web„Věřím, že spolupráce s AGA, kterou máme již od začátku roku, bude přínosná pro obě organizace. AGA se stala odborným partnerem našich konferencí a seminářů. Jsem ráda, že nám bylo nabídnuto přidružené členství.“ Říká Veronika Fáberová.


AGA se stala našim odborným partnerem

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s., která je reprezentativním profesním sdružením firem a subjektů vyvíjejících podnikatelskou, pracovní nebo jinou činnost v oblasti technických služeb a zařízení, sloužících k ochraně osob a majetku, autorizovaným společenstvem Hospodářské komory ČR a členem evropských asociací EURALARM a ESBOC se stala odborným partnerem bezpečnostních seminářů a konferencí, které bude v letošním roce organizovat společnost Doverville, s.r.o.