JSME ČLENY ASOCIACE BEZPEČNÁ ŠKOLA

Doverville se dlouhodobě  pohybuje v problematice ochrany měkkých cílů, převážně pak škol. Svou podporu jsme vyjádřili nově vzniklé Asociace Bezpečná škola (ABŠ), které jsme se 7.8. 2017 stali členem. Doverville chce přinést do asociace nejen své bezpečnostní know-how, ale i naše zkušenosti z oblasti PR a komunikací. Hlavním posláním Asociace jsou takové aktivity, které vedou k eliminaci ztrát na životech, duševním a fyzickém zdraví, majetku v sektoru školských zařízení a dosažení pozitivních změn v oblasti prevence bezpečnosti.
Na snímku zleva: Veronika Fáberová a zakladatelé ABŠ Jitka Sladká a Ing. Libor Sladký


KYBERŠIKANA VE ŠKOLÁCH

V. Fáberová moderovala na květnové Konferenci Bezpečná škola 2017 i závěrečný blok o kyberšikaně, kterého se zúčastnili také naši spolupracující partneři psycholog Mgr. Tibor Brečka, MBA a  specialista na IT bezpečnost Marian Němec. Hlavním hostem bloku byl expert na vzdělávání pan Václav Klaus mladší. Podívejte se také na video ze závěrečné diskuse, které pro pořadatele Mascotte natočila společnost Motiv P.


Konference Bezpečná škola 2017

Dne 25.5. 2017 se konal třetí ročník úspěšné Konference Bezpečná škola 2017, kterou opět úspěšně moderovala Veronika Fáberová.
Doverville již třetím rokem spolupracuje s týmem firmy Mascotte, který je pořadatelem této konference, na přípravě programu a organizačního zajištění.
Na fotografiích je organizační tým konference v Ballingově sále Národní technické knihovny, kde se konference konala.


Doverville organizovala seminář k aplikaci technických norem v oblasti prevence kriminality

Praha, 5 4. 2017 – Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, z. s., společně s Odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality (OBPPK ) Ministerstva vnitra a s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uspořádaly dne 5. dubna 2017 seminář na téma „Aplikace technických norem v oblasti prevence kriminality“. Organizaci celého semináře na klíč zajišťovala společnost Doverville, s.r.o.

Seminář se konal na půdě ministerstva vnitra a zúčastnilo se ho zhruba 70 odborníků na prevenci kriminality z celé České republiky. Na programu byly prezentace odborníků, kteří se věnují praktickému naplňování norem v bezpečnostních systémech, ale také jejich přípravě a tvorbě. Hovořilo se o bezpečnosti tzv. měkkých cílů, tedy škol, nemocnic a dalších veřejných prostor, řeč byla i o kontrolních bezpečnostních technologiích, zamykacích systémech nebo zabezpečení únikových východů.

„Rozhodli jsme se tento seminář podpořit. Naše asociace se na tvorbě norem v oblasti prevence kriminality významně podílí a naši členové se je snaží aplikovat v praxi. Bohužel ale nad kvalitou dodávek bezpečnostních systémů stále často vítězí nejnižší cena,“ dodal Ing. Václav Nepraš, prezident Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm.

„Ochrana tzv. měkkých cílů je jednou z hlavních bezpečnostních priorit resortu MV i celé České republiky. Na semináři jsme posluchače vybavili argumenty v podobě požadavků norem na bezpečnostní prevenci, které mohou ve své práci použít, a tím přiblížit technické normy veřejnosti,“ řekl z OBPPK JUDr. Tomáš Koníček.

„Důležité pro nás je seznamovat odbornou i laickou veřejnost nejen se zásadami procesu tvorby norem, ale zejména způsoby, jak tyto normy mohou prakticky pomoci v prevenci kriminality,“ konstatovala Zdeňka Slaná z rady odboru technické normalizace ÚNMZ.

Ing. Milan Krása ze společnosti PCS, která se stala partnerem semináře, uvedl: „V České republice nejsou parametry pro technologie bezpečnostní kontroly nijak legislativně upraveny. Jedinou výjimkou je oblast civilního letectví, která prostřednictvím MD ČR a Úřadu pro civilní letectví aplikuje nařízení Evropské komise. Jsem toho názoru, že nějaká legislativní úprava by v tomto oboru užitečná byla – dříve to byly například certifikáty NBU nebo ARI (dříve VTUE) –, ale tato úprava by se měla zaměřovat nejen na parametry technologií, ale také na pravidelné servisní kontroly a kvalifikovanou obsluhu, protože sebelepší technika bez odpovídající údržby a kvalifikované obsluhy nezabezpečí nic.“

„Víme, že úsilí zajistit bezpečnost občanů naší země, vedlo v minulosti často až k úplnému potlačení svobody. Ale víme také, že svobodě se nedaří ani tehdy, když je ochrana bezpečnosti ochromena. Nelze zajistit jen svobodu nebo jen bezpečnost. Lidé potřebují obojí i tehdy, když se požadavky svobody a bezpečí dostanou do rozporu. V čase nových možností pro dobré i pro zlé musíme hledat novou ,střední cestu‘ tam, kde se požadavky svobody a bezpečnosti střetají,“ komentoval Ing. Petr Mlejnek ze společnosti Techniserv, která byla partnerem semináře a vystoupila s informací o možnostech využití kamerových systémů a video synopse.

 

 

„Z pozice výrobce bezpečnostních a zabezpečovacích systémů velice vítáme vznik nových norem, které se zabývají bezpečností a prevencí kriminality.“ Uvedl Radek Pazour, ze společnosti ASSA ABLOY   „Obecně platí, že prevence vždy pomáhá předcházet vzniku nežádoucích situací a současně dává prostor k minimalizaci bezpečnostních rizik.  Oceňujeme práci všech, kteří se na prevenci věnují, a jsme rádi, že jsme mohli přispět našimi znalostmi a zkušenostmi v oblasti bezpečnosti a zabezpečení.“

„Rozsah náplně práce naší technické komise č. 325 je koordinovat na evropské úrovni normy v oblasti prevence kriminality, které se týkají výstavby a rekonstrukce tzv. měkkých cílů. Právě ochrana měkkých cílů je jednou z hlavních bezpečnostních priorit našeho státu. To jsme chtěli na semináři zdůraznit,“ říká Veronika Fáberová, evropský sekretář CEN/TC 325.

 

 

Partnery semináře byly: ASSA ABLOY, Asociace Bezpečná škola, Doverville, Techniserv a PCS, které doplnily program odborného semináře praktickými ukázkami jednotlivých technických řešení.

 

Foto z akce:

 

 


Nové projekty s Centrem andragogiky

V posledním březnovém týdnu se uskutečnila pracovní schůzka mezi majitelkou Doverville Veronikou Fáberovou a majitelkou Centra andragogiky PhDr. Marií Jírů (obě na fotografii). Dámy projednaly společné projekty, kterými  obě společnosti překvapí trh v druhém pololetí tohoto roku.

„Plánované akce zatím nechceme zveřejnit, to si necháme jako překvapení před prázdninami. Mohu jen prozradit tolik, že půjde o akce na velmi aktuální a ožehavá témata a společně posluchačům  představíme názorové spektrum řady expertů, kteří mnohdy mají na řešení problémy u protichůdné názory. Cílem je ukázat problém z širšího úhlu pohledu“ řekla jednatelka Doverville V. Fáberová.


Partnerství s Centerem Andragogiky

CENTRUM ANGRAGOGIKY PŘEDSTAVUJE NOVÉ BEZPEČNOSTNÍ ŠKOLICÍ PROGRAMY A SPOJUJE SE S ODBORNÍKY!

Demotivace zaměstnanců, drby, fámy, multikulturnost prostředí, kyberšikana…to vše a mnohem více dnes vytváří nebezpečné aspekty, které pak mají negativní vliv na práci celého pracovního týmu, potažmo i celé firmy. Centrum andragogiky s.r.o. a poradenská firma Doverville s.r.o. proto připravily sérii čtyř vzdělávacích modulů – Lidé, Majetek, Informace a Kontinuita podnikání, které se věnují klíčovému tématu FIREMNÍ BEZPEČNOSTI. …zobrazit celý příspěvek „Partnerství s Centerem Andragogiky“


Lidé se nejvíce obávají vzniku paniky, tlačenice a teroristických hrozeb

Společnost Doverville, poskytovatel vzdělávacích a poradenských služeb v oblasti bezpečnosti, realizovala průzkum týkající se bezpečnosti na veřejných akcích. V návaznosti na průzkum firma pořádá odbornou konferenci Bezpečný event, která proběhne ve čtvrtek 10. listopadu 2016 od 9:00 ve velkém sále v přízemí budovy ministerstva vnitra na Letné. …zobrazit celý příspěvek „Lidé se nejvíce obávají vzniku paniky, tlačenice a teroristických hrozeb“Jmenování do TNK 148

Veronika Fáberová byla jmenovaná do Technické normalizační komise ÚNMZ č. 148 Prevence kriminality a ochrana obyvatel.


Konference Bezpečný event 2016

Zveme Vás na konferenci „Bezpečný event„, kterou pořádáme ve čtvrtek 10.11.2016.

Eventovou bezpečnost nechápeme jen v souvislosti s činností bezpečnostních agentur, ale i jako soubor opatření, které je třeba připravit na strategické a taktické úrovni dříve, než dojde k vlastní realizaci akce.

Bezpečnostní opatření, se v našich knihách týkají právního rámce, spolupráce s úřady státní správy a samosprávy, PČR, Městskými a obecními policiemi, se všemi složkami IZS, s pojišťovnami, komunikačními a promotérskými agenturami, úklidovými službami atd.

Cílem konference je vytvořit platformu pro shromáždění se všech zainteresovaných na daných činnostech a poskytnout jim prostor k výměně zkušeností, vzájemné komunikaci, vzdělávání se apod.

Chtěli bychom nastartovat legislativní proces, jehož výsledkem by byla příprava standardů pro Eventovou bezpečnost. K tomu bychom rádi využili dotací z EU fondů.

Do budoucna plánujeme rozšířit naši spolupráci s VŠ a universitou Bucks v UK.