Jmenování do TNK 148

Veronika Fáberová byla jmenovaná do Technické normalizační komise ÚNMZ č. 148 Prevence kriminality a ochrana obyvatel.


Konference Bezpečný event 2016

Zveme Vás na konferenci „Bezpečný event„, kterou pořádáme ve čtvrtek 10.11.2016.

Eventovou bezpečnost nechápeme jen v souvislosti s činností bezpečnostních agentur, ale i jako soubor opatření, které je třeba připravit na strategické a taktické úrovni dříve, než dojde k vlastní realizaci akce.

Bezpečnostní opatření, se v našich knihách týkají právního rámce, spolupráce s úřady státní správy a samosprávy, PČR, Městskými a obecními policiemi, se všemi složkami IZS, s pojišťovnami, komunikačními a promotérskými agenturami, úklidovými službami atd.

Cílem konference je vytvořit platformu pro shromáždění se všech zainteresovaných na daných činnostech a poskytnout jim prostor k výměně zkušeností, vzájemné komunikaci, vzdělávání se apod.

Chtěli bychom nastartovat legislativní proces, jehož výsledkem by byla příprava standardů pro Eventovou bezpečnost. K tomu bychom rádi využili dotací z EU fondů.

Do budoucna plánujeme rozšířit naši spolupráci s VŠ a universitou Bucks v UK.


Doverville přidruženým členem AGA

logo_aga_web„Věřím, že spolupráce s AGA, kterou máme již od začátku roku, bude přínosná pro obě organizace. AGA se stala odborným partnerem našich konferencí a seminářů. Jsem ráda, že nám bylo nabídnuto přidružené členství.“ Říká Veronika Fáberová.


AGA se stala našim odborným partnerem

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s., která je reprezentativním profesním sdružením firem a subjektů vyvíjejících podnikatelskou, pracovní nebo jinou činnost v oblasti technických služeb a zařízení, sloužících k ochraně osob a majetku, autorizovaným společenstvem Hospodářské komory ČR a členem evropských asociací EURALARM a ESBOC se stala odborným partnerem bezpečnostních seminářů a konferencí, které bude v letošním roce organizovat společnost Doverville, s.r.o.


A. Šándor a Migrační vlna

sandorGen. Ing. Andor Šándor (v záloze), který je bývalým náčelníkem Vojenské zpravodajské služby ČR a uznávaným odborníkem na otázky bezpečnosti, hrozby terorismu a krizový management, bude přednášet na našem semináři MIGRAČNÍ VLNA A JEJÍ VLIV NA BEZPEČNOST.

Nové kurzy

V sekci Kurzy a školení jsme vypsali kurzy pro rok 2016. Kromě našich osvědčených stálic přidáváme i kurzy nové. Věříme, že se Vám budou líbit a těšíme se na viděnou na některém z nich!