PŘIPRAVUJEME NOVÝ UNIKÁTNÍ SEMINÁŘ

Na konec ledna – 25.1. 2018 pro Vás připravujeme další unikátní seminář, tentokrát na téma „OPERÁTOŘI BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ- naše výhoda nebo riziko?

Podtitulek je „Víte, jak dobře umí operátoři svou práci? A JAK TO VÍTE?“

Registrace na seminář bude otevřena v nejbližších dnech a opět připravujeme možnost registrovat se včas za zvýhodněných podmínek.

Na semináři vystoupí i bezpečnostní psycholog Mgr. Tibor A. BREČKA, MBA.

Ke své přednášce nám řekl: „Práce operátorů a bezpečnostních pracovníků má řadu specifik. I když se pro někoho na první pohled může zdát jednoduchá a bezproblémová, opak je pravdou. Jedním z největších problémů této činnosti je její stereotypnost, která bohužel časem může vést k nižší kvalitě odváděné práce. Je velice obtížné držet pozornost a standart daného výkonu při velmi vysokém počtu jeho opakování a zároveň se stále spíše negativním výsledkem. Technika je vždy nakonec závislá na lidském faktoru, který ji obsluhuje a dozoruje, proto je nutné věnovat zvýšenou pozornost právě fungování lidského faktoru, kde se jeví jako klíčové předcházení a minimalizace oné stereotypizace pracovní činnosti a kontinuální obnovování motivace a pracovních dovedností nutných pro správný režimový chod. Bez obnovování motivace a dovedností nutných pro hladký chod pracoviště se významně zvyšuje riziko chybovosti, které může mít nakonec až katastrofální následky.“AXXON SOFT PARTNEREM NAŠEHO SEMINÁŘE

Partnerem semináře KAMEROVÉ SYSTÉMY A GDPR, který je již plně obsazen, se stala společnost AXXON SOFT – globální společnost zaměřená na vývoj softwarových řešení, a to především v oblasti bezpečnostních kamerových systémů (VMS- Axxon Next) a softwarové integrace široké škály bezpečnostních a slaboproudých technologií (PSIM- Axxon Intellect).

Intellect je platforma PSIM (Physical Security Information Management), která podporuje integrované bezpečnostní
systémy na každé úrovni složitosti. Intellect umožňuje spojení bezpečnostních a požárních alarmů, perimetrické
zabezpečení, řízení přístupu, video dohled, detekce audio a jiných řešení, závislých na daném oboru
činnosti (Retail Intellect, Auto Intellect, ATM Intellect and Face Intellect).Otevřená architektura dovoluje také přidání
integrace pro jiné systémy.

Více informací o unikátních řešeních  a společnosti se dozvíte na našem semináři nebo ZDE


UZAVŘENÍ REGISTRACÍ NA SEMINÁŘ KAMEROVÉ SYSTÉMY A GDPR

K 6.9. Doverville uzavřela příjem registrací na seminář o kamerách a GDPR, který je zaplněn do posledního místa.
Vzhledem k velkému zájmu klientů plánujeme uskutečnit seminář s velmi podobným zaměřením začátkem listopadu.
V případě Vašeho zájmu se dalšího semináře zúčastnit, prosím, kontaktujte paní Veroniku Fáberovou e-mailem na faberova@doverville.cz nebo telefonicky na 602 329 125.


JSME ČLENY ASOCIACE BEZPEČNÁ ŠKOLA

Doverville se dlouhodobě  pohybuje v problematice ochrany měkkých cílů, převážně pak škol. Svou podporu jsme vyjádřili nově vzniklé Asociace Bezpečná škola (ABŠ), které jsme se 7.8. 2017 stali členem. Doverville chce přinést do asociace nejen své bezpečnostní know-how, ale i naše zkušenosti z oblasti PR a komunikací. Hlavním posláním Asociace jsou takové aktivity, které vedou k eliminaci ztrát na životech, duševním a fyzickém zdraví, majetku v sektoru školských zařízení a dosažení pozitivních změn v oblasti prevence bezpečnosti.
Na snímku zleva: Veronika Fáberová a zakladatelé ABŠ Jitka Sladká a Ing. Libor Sladký


KYBERŠIKANA VE ŠKOLÁCH

V. Fáberová moderovala na květnové Konferenci Bezpečná škola 2017 i závěrečný blok o kyberšikaně, kterého se zúčastnili také naši spolupracující partneři psycholog Mgr. Tibor Brečka, MBA a  specialista na IT bezpečnost Marian Němec. Hlavním hostem bloku byl expert na vzdělávání pan Václav Klaus mladší. Podívejte se také na video ze závěrečné diskuse, které pro pořadatele Mascotte natočila společnost Motiv P.


Konference Bezpečná škola 2017

Dne 25.5. 2017 se konal třetí ročník úspěšné Konference Bezpečná škola 2017, kterou opět úspěšně moderovala Veronika Fáberová.
Doverville již třetím rokem spolupracuje s týmem firmy Mascotte, který je pořadatelem této konference, na přípravě programu a organizačního zajištění.
Na fotografiích je organizační tým konference v Ballingově sále Národní technické knihovny, kde se konference konala.


Doverville organizovala seminář k aplikaci technických norem v oblasti prevence kriminality

Praha, 5 4. 2017 – Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, z. s., společně s Odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality (OBPPK ) Ministerstva vnitra a s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uspořádaly dne 5. dubna 2017 seminář na téma „Aplikace technických norem v oblasti prevence kriminality“. Organizaci celého semináře na klíč zajišťovala společnost Doverville, s.r.o.

Seminář se konal na půdě ministerstva vnitra a zúčastnilo se ho zhruba 70 odborníků na prevenci kriminality z celé České republiky. Na programu byly prezentace odborníků, kteří se věnují praktickému naplňování norem v bezpečnostních systémech, ale také jejich přípravě a tvorbě. Hovořilo se o bezpečnosti tzv. měkkých cílů, tedy škol, nemocnic a dalších veřejných prostor, řeč byla i o kontrolních bezpečnostních technologiích, zamykacích systémech nebo zabezpečení únikových východů.

„Rozhodli jsme se tento seminář podpořit. Naše asociace se na tvorbě norem v oblasti prevence kriminality významně podílí a naši členové se je snaží aplikovat v praxi. Bohužel ale nad kvalitou dodávek bezpečnostních systémů stále často vítězí nejnižší cena,“ dodal Ing. Václav Nepraš, prezident Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm.

„Ochrana tzv. měkkých cílů je jednou z hlavních bezpečnostních priorit resortu MV i celé České republiky. Na semináři jsme posluchače vybavili argumenty v podobě požadavků norem na bezpečnostní prevenci, které mohou ve své práci použít, a tím přiblížit technické normy veřejnosti,“ řekl z OBPPK JUDr. Tomáš Koníček.

„Důležité pro nás je seznamovat odbornou i laickou veřejnost nejen se zásadami procesu tvorby norem, ale zejména způsoby, jak tyto normy mohou prakticky pomoci v prevenci kriminality,“ konstatovala Zdeňka Slaná z rady odboru technické normalizace ÚNMZ.

Ing. Milan Krása ze společnosti PCS, která se stala partnerem semináře, uvedl: „V České republice nejsou parametry pro technologie bezpečnostní kontroly nijak legislativně upraveny. Jedinou výjimkou je oblast civilního letectví, která prostřednictvím MD ČR a Úřadu pro civilní letectví aplikuje nařízení Evropské komise. Jsem toho názoru, že nějaká legislativní úprava by v tomto oboru užitečná byla – dříve to byly například certifikáty NBU nebo ARI (dříve VTUE) –, ale tato úprava by se měla zaměřovat nejen na parametry technologií, ale také na pravidelné servisní kontroly a kvalifikovanou obsluhu, protože sebelepší technika bez odpovídající údržby a kvalifikované obsluhy nezabezpečí nic.“

„Víme, že úsilí zajistit bezpečnost občanů naší země, vedlo v minulosti často až k úplnému potlačení svobody. Ale víme také, že svobodě se nedaří ani tehdy, když je ochrana bezpečnosti ochromena. Nelze zajistit jen svobodu nebo jen bezpečnost. Lidé potřebují obojí i tehdy, když se požadavky svobody a bezpečí dostanou do rozporu. V čase nových možností pro dobré i pro zlé musíme hledat novou ,střední cestu‘ tam, kde se požadavky svobody a bezpečnosti střetají,“ komentoval Ing. Petr Mlejnek ze společnosti Techniserv, která byla partnerem semináře a vystoupila s informací o možnostech využití kamerových systémů a video synopse.

 

 

„Z pozice výrobce bezpečnostních a zabezpečovacích systémů velice vítáme vznik nových norem, které se zabývají bezpečností a prevencí kriminality.“ Uvedl Radek Pazour, ze společnosti ASSA ABLOY   „Obecně platí, že prevence vždy pomáhá předcházet vzniku nežádoucích situací a současně dává prostor k minimalizaci bezpečnostních rizik.  Oceňujeme práci všech, kteří se na prevenci věnují, a jsme rádi, že jsme mohli přispět našimi znalostmi a zkušenostmi v oblasti bezpečnosti a zabezpečení.“

„Rozsah náplně práce naší technické komise č. 325 je koordinovat na evropské úrovni normy v oblasti prevence kriminality, které se týkají výstavby a rekonstrukce tzv. měkkých cílů. Právě ochrana měkkých cílů je jednou z hlavních bezpečnostních priorit našeho státu. To jsme chtěli na semináři zdůraznit,“ říká Veronika Fáberová, evropský sekretář CEN/TC 325.

 

 

Partnery semináře byly: ASSA ABLOY, Asociace Bezpečná škola, Doverville, Techniserv a PCS, které doplnily program odborného semináře praktickými ukázkami jednotlivých technických řešení.

 

Foto z akce:

 

 


Nové projekty s Centrem andragogiky

V posledním březnovém týdnu se uskutečnila pracovní schůzka mezi majitelkou Doverville Veronikou Fáberovou a majitelkou Centra andragogiky PhDr. Marií Jírů (obě na fotografii). Dámy projednaly společné projekty, kterými  obě společnosti překvapí trh v druhém pololetí tohoto roku.

„Plánované akce zatím nechceme zveřejnit, to si necháme jako překvapení před prázdninami. Mohu jen prozradit tolik, že půjde o akce na velmi aktuální a ožehavá témata a společně posluchačům  představíme názorové spektrum řady expertů, kteří mnohdy mají na řešení problémy u protichůdné názory. Cílem je ukázat problém z širšího úhlu pohledu“ řekla jednatelka Doverville V. Fáberová.


Partnerství s Centerem Andragogiky

CENTRUM ANGRAGOGIKY PŘEDSTAVUJE NOVÉ BEZPEČNOSTNÍ ŠKOLICÍ PROGRAMY A SPOJUJE SE S ODBORNÍKY!

Demotivace zaměstnanců, drby, fámy, multikulturnost prostředí, kyberšikana…to vše a mnohem více dnes vytváří nebezpečné aspekty, které pak mají negativní vliv na práci celého pracovního týmu, potažmo i celé firmy. Centrum andragogiky s.r.o. a poradenská firma Doverville s.r.o. proto připravily sérii čtyř vzdělávacích modulů – Lidé, Majetek, Informace a Kontinuita podnikání, které se věnují klíčovému tématu FIREMNÍ BEZPEČNOSTI. …zobrazit celý příspěvek “Partnerství s Centerem Andragogiky”