Odpočítáváme!

Do představení naší novinky „KeepSafe“ zbývá už jen měsíc. Jde o 1. bezpečnostní vzdělávací program v ČR, určený pro pracovníky zdravotních zařízení. Vznikl za spolupráce Policie České republiky a předními odborníky na bezpečnost. Premiéra se odehraje ve FN Motol.

Podívejte se zatím na krátký trailer:

 


Jdeme válčit…

I když ne tak doslova 😉 Připravujeme totiž analýzu rizik, praktický výcvik a součinnostní cvičení pro Muzeu války v Chlumu 1866. Zajímává práce, na kterou se moc těšíme.


Vytváříme 1. Bezpečnostní vzdělávací videoportálu v ČR!

Podepsáno!

V minulých dnech jsme podepsali smlouvu s firmou Profesionální Video na vytvoření 1. Bezpečnostního vzdělávacího videoportálu v ČR.
První několika hodinový program bude určený pro pracovníky zdravotních zařízení.
Hotovo bude už v září 2021!

Naše nová posila

Představujeme vám Lucii Janíkovou, novou posilu našeho týmu. Od května působí jako Office Manager a pravá ruka naší šéfky – Veroniky Fáberové.
Lucie má bohaté zkušenosti z office, event a projektové agendy a bude zajišťovat hladký průběh, plánování a koordinační podporu projektů, včetně jejich administrativy.


Nemocnice chtějí znovu školit a nacvičovat

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nemocnicím, které kvůli pandemii nestihly loni utratit prostředky na projekty ochrany měkkých cílů, řadu rozhodnutí, že akce mohou realizovat letos.
Většina z nich by chtěla začít s aktivitami již v květnu.

Pro nás to znamená aktivovat lektory, dokončit zimní vylepšování prezentací, kurzů a začít provádět logopedické rozcvičky 😉
I my se na těšíme. Moc Živý sociální kontakt je prostě nenahraditelný.


Evropský bezpečnostní standard pro školy je opět blíže k cíli!

17.února 2021 se konal virtuální meeting aktivních členů mezinárodní pracovní skupiny (odborně označované jako WG3 CEN/TC  325), která připravuje textaci Evropského bezpečnostního standardu pro školy. Tuto skupinu již několik let vede přední česká expertka na ochranu měkkých cílů, paní Veronika Fáberová.

V 90 minutách tentokráte zástupci Dánska, Velké Británie, Polska a Norska pod vedením Fáberové probrali všechny návrhy na změny v dokumentu. Výsledkem bylo konsensuální řešení a následná definice daného problému v angličtině.

Podobný postup se již dříve odehrál například se zástupci Katalánska, Severního Irska nebo Německa. Ti všichni mají upřímný zájem vyvinout jednotná mezinárodní doporučení, jak by měly být školy zabezpečené.

3 roky trvalo, než se pracovní skupině podařilo přesvědčit „celou Evropu“ o tom, že takový standard je potřeba i v této oblasti. V různých evropských zemí při tom panují zcela odlišné kulturní, bezpečnostní, ale i historické zvyklosti. Například ve venkovských oblastech Švýcarska se školní budovy ani nezamykají, ale při tom zcela jiné nároky na bezpečnost mají třeba školy ve francouzské Marseille.

I když původní návrh evropského standardu vychází z naší normy ČSN 734400, bylo potřeba udělat hodně úprav a zobecnění požadavků tak, aby norma byla aplikovatelná na celou Evropu.

Skupina do konce dubna připraví finální znění dokumentu, který se pak vydá na cestu k evropskému hlasování.


Naše čísla za rok 2020

V roce 2020 jsme realizovali celkem 27 projektů ochrany měkkých cílů, z toho:
– 14 nemocnic,
– 5 kulturních institucí
– 8 škol.

Vydali jsme 2.450 kastomizovaných bezpečnostních příruček pro celkem 20 organizací.

Zpracovali jsme pro v rámci projektů OMC celkem 82 bezpečnostních dokumentů, vyhodnocení, plánů strategií atd. a uskutečnili  87 školení a nácviků.


Patříme mezi první členy Česko-taiwanské obchodní komory

Stali jsme se členem členem Česko-taiwanské obchodní komory.
Po úspěšné zářiové podnikatelské misi na Taiwan, která se konala v rámci cesty předsedy senátu Vystrčila, se činnost Česko-taiwanské obchodní komory zprofesionalizovala.

Doverville se stala jedním z prvních členů. Budeme se aktivně podílet na činnosti komory, která pro své členy chystá řadu zajímavých aktivit, včetně další podnikatelské mise.

Veronika Fáberová, jednatelka Doverville, realizovala během mise v Taipei řadu významných jednání a schůzek s potenciálními partnery, kteří projevili zájem o spolupráci v oblasti ochrany měkkých cílů za využití AI a IOT.


Kde se bere náš design a grafika?

V Doverville pro své materiály a dokumenty hodně využíváme grafické prvky, názorné fotografie, obrázky a schémata. Víme totiž, že obrazový vjem prohlubuje zapamatování si informace z textu. Potíž ale je, že k problematice ochrany měkkých cílů existuje málo podkladů, které lze sehnat legální cestou a za dodržení všech potřebných autorských práv a licencí.

Proto jsme již před lety začali úzce spolupracovat s britskou společností Orange Cup Studio, které vedou 2 sympatičtí čeští krajané – Žíža a Tom. Společně „máme na svědomí“ naše webovky, vzdělávací brožury, propagační materiály, ale třeba také zásahové karty, checklisty atd.

A protože chybí potřebné žánrové fotky, fotíme si je sami – tedy, fotí je Žíža a Tom podle našich scénářů. V koláži vidíte jen malou ochutnávku na téma podezřelé odložené zavazadlo, safety pointu pro muzea, našeho boxu pro dokumentaci a fotografie Žíži a Toma. Máme velké plány na další specifické fotografování, přípravu odborné publikace i vlastních vzdělávacích videí, ale více z naší kuchyně prozradíme až zase někdy jindy…


Školili jsme v Jezuitské koleji

V létě jsme vyhráli vyhráli výběrové řízení na Projekt ochrany měkkých cílů pro Galerii Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře. Ten se sestával z vypracování bezpečnostní dokumentace a proškolení pracovníků galerie.

Moc oceňujeme zájem a zapojeni klíčových pracovníků do projektu. Pro nás to byla práce se skvělými lidmi  a mezi zajímavými exponáty moderního umění.

To vše v kulisách majestátní a úžasné historické budovy Jezuitské koleje, kde kolega Eder přednášel přímo v krásné místnosti barokního refektáře. Kolej stojí v bezprostřední blízkosti památky UNESCO – Chrámu svaté Barbory. K objektu přináleží i nádherný park, který je hodně využívaný k organizování různých kulturních i soukromých akcí.

Na GASKu se nám tak zalíbilo, že se tam určitě příští rok vrátíme v roli pořadatele nějaké odborné konference a třeba zrovna na téma bezpečnost Muzeí a Galerií.