CO MOHOU UDĚLAT ŠKOLY PRO OKAMŽITÉ ZVÝŠENÍ SVÉ BEZBEČNOSTI

CO MOHOU UDĚLAT ŠKOLY PRO OKAMŽITÉ ZVÝŠENÍ SVÉ BEZPEČNOSTI:

  1. Nastavit, a hlavně dodržovat svá REŽIMOVÁ OPATŘENÍ.

To jsou ty pokyny ředitele, k zavírání různých dveří, které každá škola má stanovené. V době mimo příchodu/odchodu žáků do/ze školy mít budovu zavřenou a vést přehled i o všech návštěvách a lidech, kteří se pohybují v prostorech školy třeba při pronájmech tělocvičny.

 

  1. VYŠKOLIT (INFORMOVAT) PEDAGOGICKÉ I NEPEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY na postupy, jak se chovat při nebezpečných situacích: Nadrilovat s nimi postup UTEČ – SCHOVEJ SE – BOJUJ/INFORMUJ. ZDE  je prolink na naši základní brožuru postupu. Informovat je jakým způsobem mají informovat žáky/studenty o možných hrozbách a jakým způsobem je na různá nebezpečí škola připravena.
  1. Prověřit systém KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ a seznamu SPOJENÍ. Každá škola by měla mít zpracovaný bezpečnostní plán, včetně kroků a opatření, jak postupovat v případě různých bezpečnostních krizí. Je potřeba takové plány pravidelně aktualizovat, včetně plánů spojení.

 

Jaký by měl být další postup ve zvýšení bezpečnosti školy:

  1. Provést BEZPEČNOSTNÍ AUDIT. Audit Vám provedou bezpečnostní odborníci. Pozn. Toho pravého poznáte podle toho, jak Vám odpoví na otázku, kolik auditů a na kterých školách již audit provedl.

 

  1. Zpracujte nebo si nechte zpracovat ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACI, kterou by škola měla mít a seznamte s ní všechny vaše pracovníky.

 

  1. Navažte dobrou spolupráci s místní Policií České republiky. Mohou Vám se spoustou věcí pomoci i poradit.

 

  1. Proveďte PRAKTICKÝ NÁCVIK na jednání při nebezpečných situacích se všemi pedagogickými i nepedagogickými pracovníky. Zařaďte praktické nácviky do pravidelného seznamu školení Vašich zaměstnanců., Vše se musí po čase zopakovat. Existuje řada firem, které pro Vás praktický nácvik zorganizují.

 

  1. Připravte si PLÁN BUDOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RESILIENCE ŠKOLY a nechte ho odsouhlasit Vašim zřizovatelem. Plán potřebných opatření a investic Vám vyplyne z bezpečnostního auditu. Nebojte se bezpečnostní technologie. Není potřeba hned nakupovat detekční rámy. Existují bezpečnostní technologie, které jsou nyní již cenově dostupnější a které Vám hodně pomohou.

 

  1. Prověřte POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁNY školy. Naplánujte i alternativní únikové trasy a pravidelně je i se žáky/studenty nacvičujte.

 

  1. NENACVIČUJTE S DĚTMI postup pro postup UTEČ – SCHOVEJ SE – BOJUJ/INFORMUJ. Nácviky jsou důležité především pro dospělé, aby oni sami se dokázali uklidnit a smysluplně a bezpečně jednat.

21.12. 2023 Veronika Fáberová


Neřešme bezpečnost až po průšvihu

„Neřešme bezpečnost až po průšvihu“ je název článku , který vyšel v listopadovém čísle měsíčníku KOMORA, Váš průvodce podnikání, ve speciální příloze Podnikání a bezpečnost. Veronika Fáberová, jednatelka společnosti Doverville, s.r.o.  se v rozhovoru zamýšlí nad aktuální bezpečnostní situací nejen ve světě, ale i u nás. Upozorňuje na fakt, že je kladen více důraz na bezpečnost majetku než bezpečnost lidí. Celý rozhovor si můžete přečíst zde, od str. 60.Školíme BOZP a PO

V těchto dnech školíme BOZP a PO zaměstnance MMR ČR v krásném prostředí Solenice. Školí Roman Netušil.


Smlouvy podepsány

Musíme se pochlubit.:-)

Podepsali jsme smlouvu o spolupráci s UK Institute of Community Safety. Budeme si vyměňovat know-how.


Příprava mezinárodního standardu

Připravujeme nový mezinárodní standard na bezpečnost veřejných prostranství. A kde najdete lepší místo než v pražské hospůdce !

 
Nová předsedkyně Kontrolní komise ČKBS

Veronika Fáberová, jednatelka a majitelka společnosti DOVERVILLE, s.r.o. byla zvolena předsedkyní Kontrolní komise Českého klubu bezpečnostních služeb z.s.